Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev

Penningtvätt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Våren 2023

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet ger dig som verksamhetsutövare information med syfte att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter

Periodisk rapportering tidigast 1 januari 2024

Länsstyrelserna har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter om periodisk rapportering och på sikt även ett rapporteringssystem.

I den periodiska rapporteringen kommer du som verksamhetsutövare att lämna uppgifter om din verksamhet, dina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att vi ska kunna bedöma risker som kan förknippas med de som står under vår tillsyn.

Rapporteringsskyldigheten börjar gälla tidigast den 1 januari 2024, efter att våra nya föreskrifter om rapporteringen har trätt i kraft.

Länsstyrelserna kommer under 2023 att genomföra en pilot i arbetet med att ta fram ett nytt rapporteringssystem.

Läs om Länsstyrelsens rätt att föreskriva om periodisk rapportering i
8 kap. 1 § p. 21 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) här.

Du är skyldig att rapportera vid misstanke!

Penningtvättslagen förbjuder dig att utföra eller hjälpa till med transaktioner och aktiviteter som på skälig grund kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Du ska övervaka pågående affärsförbindelser och bedöma enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikelser i aktiviteter och transaktioner. För att bedöma avvikelser ska du utföra
skärpta kundkännedomsåtgärder och andra relevanta åtgärder.

Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska du omedelbart lämna en rapport till Finanspolisens rapporterings-system goAML. Du behöver inte ha bevis för att det är penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Misstankegraden kan vara låg.

​​​​​​I rapporten till Finanspolisen beskriver du din misstanke väl och lämnar uppgifter om relevanta omständigheter kring misstanken.
Du ska även rapportera transaktioner och aktiviteter som du har avstått ifrån.

Det är straffbart om du bryter mot tystnadsplikten och berättar för kunden eller någon utomstående att du har gjort en granskning eller att du har lämnat en rapport.

För att kunna uppfylla lagens krav om att rapportera utan dröjsmål är det bra att din verksamhet redan är registrerad i goAML.
Registrera din verksamhet i goAML här.

Läs om vad som gäller vid misstanke i 3 kap. 1 - 3 §§, 4 kap. 1 - 3 §§, 8 - 9 §§ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) här.

Vet du vad samordningsfunktionen är?

Inom Polismyndigheten finns en viktig samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är en samverkan mellan 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund.

​​Ett av samordningsfunktionens ansvarsområden är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. På samordningsfunktionens hemsida kan du som verksamhetsutövare få information som kan bidra till bland annat din allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder och övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Vill du prenumerera på samordningsfunktionens omvärlds-bevakning? Skicka mejl till:
samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Vid prenumeration får du även inbjudningar till Spot on-webbinarier med ämnen kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer om samordningsfunktionen här.

Säljer/köper du varor mot kontant betalning?

Du som handlar med varor mot kontant betalning omfattas av penningtvättslagen om din verksamhet:

kan antas betala ut/ta emot kontanter motsvarande 5 000 euro eller mer vid enstaka transaktioner eller

faktiskt betalar ut/tar emot kontanter motsvarande 5 000 euro eller mer vid enstaka transaktioner

OBS! Din verksamhet omfattas också om du hanterar kontanter vid flera transaktioner, som kan antas ha ett samband, där beloppen vid transaktionerna tillsammans uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

För att skydda din verksamhet och följa penningtvättslagen behöver du förstå risker och metoder för penningtvätt och terrorism-finansiering. Samordningsfunktionen har tagit fram foldern ”Penningtvätt och finansiering av terrorism - Information till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning”, som du kan läsa här.

Viktigt att vara uppdaterad om brottslighet!

För att skydda din verksamhet har du ett eget ansvar att genom omvärldsbevakning uppmärksamma nya risker och tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen vill varna för att oriktiga uppgifter om lån och falska skuldebrev används som förklaring till pengars ursprung eller en transaktion. Det kan till exempel vara oredovisad lön som redovisas som ”återbetalning av lån” för att undvika arbetsgivaravgifter och beskattning. Läs mer om Finanspolisens exempel på varningsflaggor och kundkännedomsfrågor som bör ställas vid misstanke här.

Under 2022 har Finanspolisen fått färre rapporter om BEC-bedrägerier (Business Email Compromise). Däremot ökar bland annat rapporterade vishingbedrägerier (bedrägeri över telefon) och investeringsbedrägerier. Läs mer om hur du kan skydda dig och ditt företag mot olika former av bedrägerier här.

Håll dig uppdaterad och skydda dig och din verksamhet genom att bland annat läsa publikationer, årsrapporter och informationsmaterial på Finanspolisens hemsida här.

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. Foton är från Mostphotos.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick