Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2023

Liten flicka i färgglada kläder, med ryggen mot kameran, i skog med vitsippor.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsa

En god och jämlik hälsa - åtta målområden

Länsstyrelserna fick i mars 2022 ett uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

En del i uppdraget är att genomföra en kartläggning av folkhälsoarbetet och undersöka vilka behov och utmaningar som finns i länet.

Nästa steg i kartläggningen är att bjuda in folkhälsostrateger till ett dialogforum den 26 maj.

Seminarium: Folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet

Välkommen till ett halvdagsseminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet den 29 mars. Medverkar gör: landshövding Sten Tolgfors, Folkhälsomyndigheten, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Fritidsbanken, Region in Movement och Generation Pep med flera.

Seminariet följs av lunch i länsstyrelsens mingelrum och på residenset.

Anmäl dig här, sista anmälningsdag 17 mars

Kampanj: Svartsjuka är inte romantiskt

Just nu pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen syftar till att uppmärksamma och förebygga killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår årligen mellan 1 februari och 31 mars.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten  och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se.

På webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se har vi samlat filmer, material och ett metodstöd. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen!

Allvarliga brister i marknadsföring av tobaksfritt snus

En granskning av Konsumentverket visar att reklam för tobaksfria nikotinprodukter strider på flera punkter mot gällande lag. Det har handlat om presentation av bilder, filmer, ljud och ljus, text eller påståenden som till sin utformning går utöver kravet på särskild måttfullhet. Myndigheten fann även marknadsföring av gratisprover och gåvor som uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Marknadsföringen förekommer i stor omfattning i sociala medier och har i flertalet fall varit utformad på ett sätt som riskerar att attrahera en yngre målgrupp.

Medel att söka inom social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen har Länsstyrelsen sammanställt en översikt med exempel på vilka stöd som det civila samhällets aktörer och andra kan söka inom området social hållbarhet under 2023. 

Sammanställningen baseras på information från de aktörer som deltog i Länsstyrelsens och VGRs gemensamma webinarier om aktuella utlysningar inom social hållbarhet våren 2022.

Ta del av sammanställningen (pdf)

Utvecklingsmedel för integrationsinsatser

Nu kan du söka bidrag för integrationsinsatserna: tidiga insatser för asylsökande, utveckla kapacitet och beredskap, flyktingguider och familjekontakter.

Senast 31 mars 2023 ska ansökan ha inkommit till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mer information om utlysningarna finns på Länsstyrelsens hemsida.

Medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning

Nu går det även att ansöka om det statsbidrag som gäller medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Ansökningsperioden är t.o.m. 20 mars 2023. Det rör sig om fyra miljoner kronor som går att söka nationellt.

Mer information om denna utlysning finns hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Mänskliga rättigheter och demokrati i länet

Länsstyrelsen Västra Götaland har kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati. Kartläggningen kombinerar intervjuer med kommuner och analys av statistik för att skapa en övergripande bild av länet.

Sammanfattat ser vi att Västra Götaland har goda förutsättningar att efterleva mänskliga rättigheter och ha en god demokrati. En av de utmaningar som vi identifierat är ojämlikhet mellan olika grupper av länsinvånare.

  Ta del av kartläggningen (pdf)

Ny statistikbok om kvinnor och män i Västra Götaland

Hur står det till med jämställdheten mellan kvinnor och män i Västra Götaland? Nu har Länsstyrelsen Västra Götaland publicerat en ny sammanställning av kommunal och regional könsuppdelad statistik. Nytt för det här årets sammanställning är att statistik över kapitalinkomster har tagits med.

”Löneinkomster ger inte hela bilden utan vi måste titta på kvinnors och mäns sammanlagda disponibla inkomster för att få en rättvisande bild av inkomstskillnaderna mellan könen. Då behöver vi även titta på kapitalinkomster från till exempel ägande av fastigheter, ränteinkomster och avkastning från kapitalvinster”, säger Magdalena Zeijlon, utvecklare på Länsstyrelsen.

I statistikboken framgår bland annat att:

  • Andelen män som har riskabla alkoholvanor i länet är betydligt större än andelen kvinnor.

  • Gymnasieskolan är starkt könsuppdelad, särskilt inom yrkesförberedande program. Endast fyra program, naturvetenskap, ekonomi, restaurang samt handel och administration har en jämn könsfördelning.

  • I samtliga kommuner i länet har utrikes födda kvinnor och män en lägre medelinkomst än kvinnor och män födda i Sverige.

  • Det är betydligt vanligare att kvinnor anger att de mycket ofta/ganska ofta väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott, än män.

  • Bland ledamöterna i kommunfullmäktige har 37 av länets 49 kommuner en jämn könsfördelning.

    Ladda ner statistikboken (pdf)

Ny länsstrategi om jämställdhetsintegrering tas fram

Illustration: Sofie Kindah

Länsstyrelserna har i årets regleringsbrev fått i uppdrag att ta fram en ny strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2024 till 2027. Strategin ska bidra till genomförandet av de jämställdhetspolitiska målen.

Prioriteringar med tillhörande problembeskrivningar kopplat till de jämställdhetspolitiska målen kommer att arbetas fram, utifrån specifika förutsättningar och behov i Västra Götaland.

Frihamnsdagarna 31 augusti - 2 september 2023

Planeringen för årets upplaga av Frihamnsdagarna är nu i gång och Länsstyrelsen Västra Götaland är partner till Frihamnsdagarna för andra året.

Anmälan har öppnat och det är en bredd av arrangörer och partners bland deltagande organisationer, från näringsliv, offentlig och idéburen verksamhet. 

  • Syftet med Frihamnsdagarna är skapa en mötesplats för det öppna samtalet och ett forum för demokrati.

  • Årets teman är framtid, demokrati och hållbarhet, men det finns också möjlighet att arrangera programpunkter kring andra samhällsfrågor.

  • Frihamnsdagarna genomförs för tredje året i rad på Bananpiren i Göteborg.

KALENDER

29

mars

KORT TID KVAR FÖR ANMÄLAN

Seminarium - Folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet

Välkommen till ett seminarium om folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet. 

Mer information och anmälan. Sista anmälningsdag är 17 mars.

28

april

Temadag om Syrien

Webbseminarium kring landinformation, migration och mottagande i Sverige.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsens hemsida

26

maj

Save the date: Dialogforum - Folkhälsa i Västra Götaland

Folkhälsostrateger bjuds in till ett dialogforum med fokus på behov och prioriteringar i det lokala folkhälsoarbetet. Inbjudan kommer inom kort.

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick