Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev maj 2023

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Gäddor och nytt vattenskyddsområde på Årsmötet

Joakim Eriksson, Sportfiskarna.

Joakim Eriksson, Sportfiskarna.

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 april på Folkets hus i Vänersborg. Protokoll och årsmöteshandlingar finns publicerat på Vänerns webb.

Efter årsmötet fick vi lyssna till flera intressanta föredrag. Först ut var Amanda Dahl, som är ny åtgärdssamordnare för Vänern. Sedan fick höra på Daniel Larsson, Vänersborgs kommun, om arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Vänersborgsviken och Göta älv. Vi fick också lyssna till ett föredrag om Vänerns gäddor, där Joakim Eriksson Sportfiskarna berättade med stor inlevelse om gäddornas betydelse för Vänern. Årsmöte - Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)

Amanda ny åtgärdssamordnare för Vänern!

Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Amanda Dahl vid årsmötet 2023.

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba halvtid med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för Vänern.

Amanda Dahl jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon har fått rollen som åtgärdssamordnare för Vänern. Detta uppdrag sträcker sig över tre år på en halvtidstjänst. Åtgärdssamordnarens roll är att uppmuntra till åtgärder för att minska övergödningen till känsliga grunda Vänervikar och för ökad biologisk mångfald.

Läs mer här!

Större rovmärla, foto: Jonas Roth.

Större rovmälra (Dikerogammarus villosus), foto: Jonas Roth.

Sprid inte Större rovmärla till Vänern!

Den invasiva arten Större rovmärla har upptäckts i Vättern, hösten 2022. Det kan du läsa mer om på Havs- och vattenmyndighetens webb. Den har orsakat stora problem på kontinenten och i Storbritannien då den konkurrerar ut inhemska arter.

Större rovmärla har sitt ursprung vid Kaspiska havet. Arten är större och kraftigare än de svenska märlarterna och mer aggressiv. Exempelvis kan den döda fler byten än den äter upp. Arten lever i grunda strandnära områden. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera av de lokala arterna minskar kraftigt eller försvinner.

Länsstyrelsen Värmland har tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland inventerat 11 lokaler runt Vänern. Som tur var hittade de inga Större rovmärlor. Länsstyrelsen kommer att genomföra fler inventeringar under året. Skyltar kommer även sättas upp runt Vänern, som informerar om hur man undviker spridning av invasiva arter. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska spridning och bevarar Vänern fri från Större rovmärlor.

Hjälp till att hindra spridning av Större rovmälror och andra invasiva främmande arter till Vänern:

  • TÖM ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.

  • TVÄTTA båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

  • TORKA utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.

CLANCY - Samarbetsprojekt för att förhindra spridning av Främmande arter

Ullhandskrabba

Projektet heter “Improve habitat quality and climate-adaptivity of freshwater ecosystems through management of alien invasive aquatic invertebrates” och förkortas CLANCY.

Vänerns vattenvårdsförbund är så kallade Support assistans till Högskolan i Skövde i Interreg-projektktet CLANCY. Projektet blev beviljat nu i vår och totalt deltar fyra länder, Belgien, Frankrike, Tyskland och Sverige. 

Nu i höst vill vi samla in ullhandskrabbor från Vänern för att kunna genomföra DNA-analys. 

- Vi vill veta deras ursprung, är de från Kina eller härstammar de från de tidigt etablerade populationerna i tyska floder? Säger Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap och forskare på Högskolan i Skövde. 

Vänerns vattenvårdsförbund och Högskolan i Skövde har tidigare samarbetat i ett LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) under 2021. En förstudie för inventering av invasiva främmande arter, med fokus på ullhandskrabban i några av Vänerns hamnar. Dels genom intervjuer, dels test av olika metoder för tidig upptäckt.

Läs mer om projektet här!

"Save the date" Vänerdagen 9 nov 2023!

Vänervy, foto: Agneta Christensen.

Foto: Agneta Christensen.

I Höst bjuder Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern in till Vänerdagen torsdagen den 9 november.

I år är det Värmlands tur och vi ska vara i Karlstad. Inbjudan och program kommer i höst, men boka dagen redan nu!

Vänerdagen

"SAVE THE DATE" VÄNERDAGEN 9 NOV 2023!

09

NOV

VÄNERDAGEN

Boka dagen! Inbjudan och program kommer i höst.
Kl. 09.30 - ca. 15.00, den 9 november 2023 i Karlstad

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick