Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bygglovsfrågor

September 2020

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Höst med fokus på digitalisering

Sedan drygt ett halvår lever vi i en pandemi, och mycket är inte sig likt. För oss myndigheter är utmaningen att hålla igång och fortsätta utveckla våra verksamheter samtidigt som vi ska arbeta med coronarelaterade uppdrag. En viktig utvecklingsfråga inom samhällsbyggnadsområdet är digitalisering och hur vi kan utvecklas för att svara upp mot omvärldens krav och behov. I detta nummer av vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om vårt arbete inom detta område men vi vill också passa på att presentera vår nya samordnande arkitekt, som kommer att arbeta med att driva och utveckla arbetet med gestaltad livsmiljö.

Lena Malm, tf samhällsbyggnadschef

Christina Gustafsson projektleder arbetet som ska göra de analoga mellanstegen i samhällsbyggnads-processen digitala.

Plattform för samverkan i samhällsbyggnadsprocessen
på gång

Samhällsbyggnadsprocessen ska bli digital och sömlös. Siktet är inställt på att lansera en samverkansplattform i januari 2022.

- Vi arbetar agilt med krav, lösning och konstruktion tillsammans med våra partnerkommuner Tanum, Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Ale. I höst kommer demos och tester, säger projektledare Christina Gustafsson.

Vi vill gärna få kontakt med fler kommuner som vill vara med och ge oss input?  Är du intresserad, kontakta Christina Gustafsson

Vår nya samordnande arkitekt Unni Liljegren har arbetat i 16 år som stadsarkitekt och plan- och bygglovsarkitekt i flera Bohuslänska kommuner.

Vi växlar upp arbetet med gestaltad livsmiljö

- Mitt ansvar är att driva och utveckla vår regionala tolkning av politiken för gestaltad livsmiljö, internt inom Länsstyrelsen men också externt, gentemot er kommuner, det säger Unni Liljegren, ny samordnade arkitekt på Länsstyrelsen.

Syftet är främst att utveckla arbetet med arkitektur och gestaltning och att ta fram åtgärder som stärker länets arbete inom området långsiktigt.
- Vi ser att det behövs fokus på samverkan mellan kommuner för att stärka kompetensen där så behövs, att vi tillsammans skapar ett nätverk och forum där vi kan fokusera på dessa frågor, fortsätter Unni.

Efterbehandling inför bostadsbyggnation

Har er kommun en förorenad fastighet som skulle kunna exploateras med bostäder? Är kostnaderna för efterbehandling för stora för att kunna bäras av ett bostadsprojekt? Då vill vi påminna om möjligheten att söka Naturvårdsverkets bidrag för att efterbehandla förorenad mark inför bostadsbyggnation. Bidraget omfattar alla typer av bostäder och det är öppet för alla kommuner som har ett behov av bostäder att söka.

Delregionala träffar flyttas fram till våren

Med anledning av rådande pandemi flyttar vi fram planerade delregionala träffar till våren, med förhoppning att förutsättningarna för en fysisk träff är bättre då. Upplägget för träffarna fortsätter på samma tema som förra året med gestaltad livsmiljö i fokus.

Ny kompetenssatsning för kommuner

Tillsammans med Lantmäteriet gör vi i höst en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter, för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta ska leda till att vi bättre kan möta omvärldens krav och behov.

KALENDER

6

OKT

Åtgärder för grön infrastruktur på kommunal nivå

Naturvårdsverket arrangerar ett webbseminarium om genomförande av åtgärder för grön infrastruktur på kommunal nivå.

3

NOV

Grön infrastruktur och strategiskt fysisk planering

Naturvårdsverket välkomnar till ett inspirerande webbseminarium om grön infrastruktur och dess koppling till strategisk fysisk planering.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bygglovsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick