Webbversion | PDF-version
Inbjudan till nätverksträff med länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS

Länsstyrelsens roll i ett transporteffektivt samhälle

Välkommen till en nätverksträff för länsstyrelsernas energi- och klimatsamordnare och översiktsplanerare den 19-20 november!

För att sektorsmålet för inrikes transporter och det övergripande klimatmålet ska kunna nås behöver samhället bli mer transporteffektivt. Hur uppnår vi det och vilken är länsstyrelsens roll i detta arbete? 

Under dagen ökar vi vår kunskap om det transporteffektiva samhällets möjligheter och skapar samsyn mellan Länsstyrelsens verksamhetsområden. 

Medverkar gör bland annat Regeringskansliet, Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt kommuner.

Målgrupp

Dag 1. Klimat- och energistrateger, översiktsplanerare och chefer.

Dag 2. Klimat- och energistrateger.

Dag och tid

Dag 1: Den 19 november 09.00-16.00 (hela målgruppen).

Dag 2: Den 20 november 09.00-12.00 (enbart för klimat- och energistrateger).

Plats

Skypemöte. Skypelänk skickas ut en vecka före nätverksträffen. 

Anmälan

Anmäl dig här!

Frågor? 

Kontakta Lisa Rehnström lisa.rehnstrom@lansstyrelsen.se

Program

19 november

9.00 Välkommen!
Ann Holmlid, Länsråd i Östergötland och ansvarigt länsråd för energi- och klimatfrågor


Agenda 2030 mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Helena Bjarnegård, ordförande Rådet för hållbara städer

Budgetsatsningar utifrån klimatpolitiska handlingsplanen
Regeringskansliet

Länsstyrelsernas uppdrag inom energi, klimat och fysisk planering
Ann Holmlid, länsråd i Östergötland och Jörgen Peters, länsråd i Halland

Potentialen i det transporteffektiva samhället
Håkan Johansson, Trafikverket och Joanna Dickinson, Naturvårdsverket

Gruppdiskussioner

12.00 Lunch

Översiktsplanens möjlighet att bidra till ett transporteffektivt samhälle - Boverkets vägledning om klimatpåverkan i översiktsplanen
Anette Johansson, Boverket

Gruppdiskussioner

Smakprov på regionala projekt

Exempel från kommunalt arbete

Separat möte för chefer

 

16.00 Slut


20 november

9.00 Inledning

 

Socialt hållbar transportplanering

Nytt från Energimyndigheten

Frågor till LEKS - diskussion

12.00 Slut