Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev november 2020

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Välkommen på digital release för Vänerns årsskrift 4 december!

Vänerns vattenvårdsförbunds årsrapport, "Vad händer i Vänern", delas i vanliga fall ut i samband med Vänerdagen, men i år är det inget vanligt år.

Vänerdagen arrangerades tidigare i höstas som en fältdag ute på Hammarö sydspets och då var inte årsskriften klar. Den 4 december kl 10-12 bjuder därför vattenvårdsförbundet in till ett webbinarium där några av författarna kommer att presentera sina artiklar. Samtliga medlemmar kommer att få den nya årsskriften med posten i mitten på december och övriga intresserade kan beställa ett exemplar från vattenvårdsförbundet.

Anmälan och prel. program

Provtagning Vänern, foto: SLU

Provtagning Vänern, foto: SLU.

Årsrapportering från miljöövervakningen

På Vänerns webb hittar du årsredovisningar från den nationella miljöövervakningen i Vänern från föregående år.

Här finns också flera nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern. Läs bland annat mer om resultaten från den senaste undersökningen av metaller och organiska miljögifter i abborre 2019. 

Publikationer

Djurö 2014 och 2019, foto: Camilla Finsberg och Fredrik Larsson.

Resultat - 2019 års inventeringen av Vänerns stränder 

Nu kan du läsa den senaste rapporten av den stråkvisa inventeringen av Vänerns stränder. Igenväxningen verkar ha gått in i en ny fas. Vid inventeringen 2014 var det buskar och småträd, som vid inventeringen 2019 vuxit in i nästa storleksklass - mellanstora träd. 

Resultatet från den senaste inventeringen visar bland annat på att skyddade stränder växer generellt igen snabbare än de exponerade. Igenväxningen av småträd har i stort sett stannat av mellan 2014 och 2019. Det är mellanstora träd som har ökat. Ökningen över åren är signifikant. Det förefaller som om ökningen är större i stråkens nedre delar.

Läs rapporten!

Ekoräkning, SLU Aqua reports 2020:12

Hydroakustik i sötvatten

- ny rapport från SLU

I en ny rapport från SLU Aqua kan du läsa om hur miljöövervakningen av fisk i Sveriges stora sjöar går till genom hydroakustik.

Genom att analysera ekon i vattnet går det att skapa bilder av hur mycket och vilken sorts fisk som finns i ett vatten. Hydroakustik skadar inte de fiskar som registreras. Därför lyfts ekolodning fram som en metod som bör öka i användning för att minska mängden fisk som dödas i vetenskapliga undersökningar. På Sveriges vattenmiljö kan du också läsa en sammanfattande artikel av rapporten från SLU.

Sveriges vattenmiljö

Aqua reports 2020:12

Webbinarium

4

december

Digital release - "Vad händer i Vänern?" 

Välkommen att lyssna till ett webbinarium där några av författarna presenterar artiklarna från årsskriften. Anmäl dig här!

Kl. 10-12, 4 decmeber 2020, Skype.

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick