Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bygglovsfrågor

December 2020

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ett annorlunda år går mot sitt slut

Ett annorlunda år, som nog inte blev som någon av oss föreställde sig, går mot sitt slut. Och en jul som inte riktigt blir som vanligt närmar sig. Under året som gått har vår förmåga att tänka om, tänka nytt och ställa om satts på prov. Tillsammans med er i kommunerna har vi haft många konstruktiva och givande dialoger. Vi vill passa på att tacka för gott samarbete och passa på att önska er en God Jul och Gott Nytt År! 

Lena Malm, tf samhällsbyggnadschef
Nina Kiani, plan-och byggchef
Anderas Lidholm, länsarkitekt och chef för regional planering

Pengar att söka för miljöförbättrande åtgärder

I broschyren ”Var finns pengarna?” finns stöd och bidrag från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten och många fler. Kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder kan söka de stöd som finns samlade i skriften. 

Foto: Sara Winsnes Johnér

Endast ett fåtal miljömål ser ut att kunna nås

Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2020. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något miljökvalitetsmål det senaste året. Läs mer i Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av de 15 miljömålen samt generationsmålet som nu tagits fram.

Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021

Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet "Kommunernas klimatlöften", har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Läs mer om kommunernas klimatlöften.

Nystartat nätverk för sig som jobbar med detaljplanering

Nu startar vi ett nätverk inom detaljplanering för dig som jobbar i någon av länets kommuner. Nätverket ska ge dig information och kunskapsutbyte med både Länsstyrelsen, andra myndigheter och kollegor från andra kommuner. En första träff hålls via Skype den 4 februari. Läs mer och anmäl dig.

Nätverk inom bygglovsverksamhet startas upp

Jobbar du som handläggare inom bygglovsverksamhet? Kanske har du funderingar och frågor kring tillsynsvägledning inom området? Nu startar vi ett nätverk inom bygglovsverksamhet. Här kan du kan möta kollegor i andra kommuner, ta del av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna. Syftet är rådgivning, kunskapsutbyte och samverkan. Den första träffen hålls via Skype den 20 januari. Läs mer och anmäl dig.

Digitaliserad samverkan - bygget av plattform igång!

- Nu är vi igång med konstruktion av plattformen för digitaliserad samverkan mellan länsstyrelsen och kommuner, med fokus på tidig dialog i plan- och byggprocessen, berättar Christina Gustafsson, som projektleder arbetet som ska göra de analoga mellanstegen i samhällsbyggnadsprocessen digitala.

Externa demonstrationer planeras under våren 2021 för partnerkommunerna Tanum, Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Ale och ytterligare referenskommuner runt om i landet. Länsstyrelsen kommer att informera brett i olika forum under våren.

KALENDER

20

JAN

Nätverksträff: bygglovsverksamhet

Ett första möte för det nystartade nätverket för dig som jobbar med bygglovsverksamhet inom kommunal verksamhet. Anmäl dig och läs mer.

4

FEB

Nätverksträff: detaljplanering

Ett första möte för det nystartade nätverket för dig som jobbar med detaljplanering inom kommunal verksamhet. Anmäl dig och läs mer.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bygglovsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick