Länsstyrelsen Västra Götaland

Föräldraskapsstöd Västra Götalands län

Nyhetsbrev januari 2021

Föräldraskapsstöd Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Om nyhetsbrevet

I detta nyhetsbrev finner du samlade nyheter och information om föräldraskapsstöd. Det är riktat till Västra Götalands län och målgruppen är yrkesverksamma som beslutar, planerar och och på olika sätt arbetar med föräldraskapsstödjande insatser.

Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof) finns i Skellefteå och är en statlig nationell kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd. De har gjort om sin webbplats och du kan nu hitta mer information om föräldraskpasstöd. Där finns kunskapsstöd om hur ni kan bygga upp ett hållbart föäräldraskapsstöd.

Här kan du läsa mer om att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd

Nu finns föreläsningar och filmer tillgängliga från nationella konferensen "Tillsammans för barnets bästa" från 1 december 2020.

Här kan du nå materialet

En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

Den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen ska fungera för alla, även för regnbågsfamiljer. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning med uppdraget att bland annat utreda hur den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen skulle kunna göras mer könsneutral.

Här kan du läsa mer

 

Förälder i Covidtider

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Västra Götalandsregionen har under sitt webbstöd "Föräldraskap i vardagen" samlat länkar till hemsidor med särskilt fokus på föräldraskap i coronatider. Föräldrar kan behöva ökat stöd i sitt föräldraskap när familjer tillbringar mer tid tillsammans i hemmet. Pandemin kan också leda till ökad stress för föräldrar utifrån oro för sjukdom, arbete, ekonomi, och avsaknad av socialt stöd.

Här kommer du till deras länksamling

Trygga föräldrar– stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn

Föräldrar med utländsk bakgrund som lever i utsatta områden är ofta oroliga för att deras barn (12-18 år) har eller kommer att dras till skadliga miljöer med kriminalitet och alkohol/droger. Genom tidiga insatser kan socialtjänsten hjälpa både föräldrar och deras barn till bättre utvecklingsvillkor. Högskolan i Väst kommer i ett forskningsprojekt undersöka implementeringen och resultatet av programmet "Trygga föräldrar"

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

I januari 2019 startade det treåriga projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att förbättra situationen för familjer som har barn med funktionsnedsättning genom att erbjuda landets kommuner att prova funktionen koordinatorstöd

Länk till rapporten

MÄN har släppt en ny rapport om sitt pappagruppsarbete

Organisationen MÄN har gjort en rapport om sitt pappagruppsarbete som bedrivits genom åren. Organisationen har även gjort en SIFO-undersökning med fokus på pappors mående, möjligheter och utmaningar under pandemin. Inom kort presenteras resultatet på deras webbplats

Här kan du läsa rapporten om pappagrupper

Här är länk till webbplats för organisationen MÄN

E-handbok till föräldrar om barns rättigheter

E-handboken Barns rättigheter och föräldraskap riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Du kan bidra till att öka kunskapen genom att hjälpa till med spridningen av handboken till föräldrar genom exempelvis utskick via förskola, skola.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen om du vill ha handboken som tryckt version, till exempel blädderexemplar i verksamheter som föräldrar besöker, som väntrum eller bibliotek.

Här kommer du till handboken

Parenting Young Children (PYC)

PYC är ett hembaserat föräldrastödsprogram som bygger på socialpedagogiska principer och kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter.

För dig som vill veta mer finns det möjlighet att anmäla dig en kostnadsfri digital introduktionsföreläsning via PYCs hemsida.

Här kan du läsa mer om metoden på PYCs hemsida

Mindre stressade pappor med delad föräldraledighet

Pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner känner sig tryggare i sin föräldraroll och är nöjdare i sin relation visar en avhandling inom psykologi från Göteborgs universitet

Här är länk till avhandlingen

Kvinnors dubbla ansvar 

Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten, visar  IFAU-rapport.

Här är länk till rapporten

Försummelse av barn

En kunskapsöversikt om försummelse av barn har tagits fram vid Linköpings universitet. Begreppet till exempel bristande omhändertagande bristande tillsyn, näringsbrist, dålig tillgång på mat, hög skolfrånvaro samt otillräcklig stimulans.

Länk till kunskapsöversikten

Konferenser och utbildningar

11

Februari

Vinsten av tidigt engagemang för barn. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?

Föreläsningar är en del av uppmärksamhetsveckan "spela roll" som vill uppmärksamma alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Föreläsning av Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd.
Kl. 14:30-15:30 den 11 februari, 2021, digitalt ZOOM

 

 Här kan du anmäla dig

12

Februari

Inspirationsdag för föräldraskapsstöd

12 februari kan du delta på en digital inspirationsdag för aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd praktiskt eller strategiskt. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd och de tre målområdena - ett kunskapsbaserat arbetssätt - ett tillgängligt stöd och en stödjande organisation.
Kl. 08:15-15:45 den 12 februari 2021

 

Program och anmälan här

23

April

Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Länsstyrelserna bjuder in till en nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Kl. 09,00-15,00 23 april 2021, Digitalt möte via ZOOM

 

Anmälan och mer information

Föräldraskapsstöd och Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet som bland annat samarbetar med kommuner, regioner och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar. Vi stödjer också på uppdrag av regeringen genomförandet av Nationell strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Uppdraget sker i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

 

Kontakt Länsstyrelsen

Vill du ha kontakt angående Länsstyrelsens arbete med föräldraskapsstöd Vänligen kontakta ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick