Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev juni 2021

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Trevlig sommar önskar Länsstyrelsen.

Arbetar du med ViLA, skicka in anmälan i Pdf-format

När ni anmäler Villkorad läkemedelsanvändning till oss via mail så vore vi tacksamma om ni kan skicka det i pdf-format. Ni är några som skickar fotografier, det blir svårläst och kräver en hel del extra arbete. Pdf alltså, och maila alltid till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har du inte möjlighet att scanna till pdf-format, så finns det appar att ladda ner till telefonen som går att använda för att skapa pdf med telefonens kamera.

Tack på förhand!

Mer tid att registrera plats där landlevande djur hålls! 

Länsstyrelsen skrev i förra nyhetsbrevet nr 1 2021 om att senast den 21 april 2021 ska alla som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning. Jordbruksverket meddelade i mars att EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av AHL och därför har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober 2021. 

Jordbruksverkets pressmeddelande den 26 mars om förlängd tid

E-tjänst för registrering

Skyddsnivån för fågelinfluensa är ändrad

Från och med den 1 juni lättade Jordbruksverket på restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar i fångenskap och man får äntligen släppa ut sina fåglar fritt. Det är också tillåtet att sälja ägg, ordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Jordbruksverkets information 

Förskrivning av Domosedan vet. munhålegel till häst 

Länsstyrelsen har fått in frågor om kontinuerlig förskrivning av Domosedan vet. munhålegel till häst vid till exempel skoning. Det är enligt lagstiftningen endast tillåtet att förskriva Domosedan-gel för behandling som sker maximalt 4 veckor från undersökningstillfället. Inför varje förskrivning måste alltså hästen undersökas. Förskrivning får inte ske över telefon eller med flera uttag. Om det finns medicinska skäl som gör att du som veterinär bedömer att hästen behöver långvarig, kontinuerlig behandling måste detta noggrant motiveras i journalen. Länsstyrelsen befarar att en lättvindig förskrivning av Domosedan-gel sänker hästägarnas motivation att hanteringsträna sina hästar. Det ökar också risken för felaktig användning av läkemedlet. Jordbruksverket har meddelat att det kan komma att ske en revidering av föreskriften, men kan inte svara på när eller om eventuella ändringar skulle kunna innefatta fler undantag från 4-veckorsregeln.

Läs mer i D9 3 kap 13-14 §§

Dålig tandhälsa hos svenska hundar

Veterinär Karolina Enlund från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU har i sitt doktorsarbete kartlagt hundtandvården i Sverige genom enkätundersökningar riktade till hundägare, veterinärer och djursjukskötare.

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar och störst är problemen hos småvuxna raser. Det bästa sättet att förebygga tandlossning är daglig tandborstning, men trots det var det bara 4 procent av hundägarna som uppgav att de borstar tänderna på sin hund varje dag.

Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt.

Här hittar du hela avhandlingen

Här kan du läsa mer om projektet och hundars tandhälsa

Informationsblad om journalföring för djurhållare

Länsstyrelserna har tagit fram ett informationsblad om journalföring riktat till djurhållare. Kravet på journalföring gäller för alla som har livsmedelsproducerande djur oavsett hur många djur man har och även för den som har hästar om inte hästen är urtagen ur livsmedelskedjan, vilket framgår av hästpasset.

informationsblad om journalföring för djurhållare.pdf

17

juni

12.00-13.00

Webinar om ASF 17 juni 

Gård och Djurhälsan håller ett gratis webinar om Afrikansk svinpest som riktar sig till mindre grishållare. Ni får gärna sprida information om denna möjlighet till kompetenshöjning!

Länk till anmälan

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12

Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick