Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev maj 2021

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Fullt ös inom Miljösamverkan Sverige!

Vi jobbar med många spännande projekt just nu. Förutom arbetet med att ta fram handläggarstöd för PFAS vid deponier, vattenuttag, anmälningspliktiga vattenverksamheter, egenkontroll vattenkraft och BAT-slutsatser har vi även fått en, för oss, helt ny uppgift. Uppgiften är att uppdragsleda paket 3 inom regeringsuppdraget att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet sätter snart igång och du kan läsa mer i detta nyhetsbrev.

En annan sak vi har på gång är att ta fram ett studiematerial till tillsynsutbildningen som vi lanserade i början av året. Dessutom har vi smartare tillsynsprojekt, fortsatt arbete med att lära oss vår nya webb och så vidare. En sak är säker och det är att vi aldrig har långtråkigt inom Miljösamverkan Sverige!

Illustration av en checklista med fyrkantiga boxar som är ikryssade med en grön bock eller ett rött kryss.

Checklistor i NikITa

Nu är checklistorna till NikITa färdiga och publicerade på vår webbplats. Totalt är det fyra checklistor som lanseras och syftet är att förenkla tillsynsbesöket och att hjälpa till att göra tillsynsbesöken mer enhetliga.

Följande listor finns idag:

  • Förberedelse inför tillsynsbesöket

  • Egenkontroll

  • Avfallshantering

  • Energitillsyn

Listorna kommer att bli tillgängliga i NikITa i samband med nästa driftsättning, men redan nu kan du hitta dem på vår webbplats.

Checklistor i NikITa, Miljösamverkan Sveriges webbplats

Effektivare Miljötillsyn, paket 3

Vi har som representant för länsstyrelserna fått uppgiften att uppdragsleda paket 3 i regeringsuppdraget att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken, som beslutades 2020-06-25. Regeringsuppdraget samordnas av Naturvårdsverket och sker i bred samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. Länsstyrelserna har av Tillsynsrådet fått i uppdrag att medverka i regeringsuppdraget.

Paket 3 innebär att ta fram kriterier för kompetens inom tillsynen och en plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn. I juni startar vi arbetet med att ta fram en uppdragsplan som ska vara klar i slutet av året.

Illustration: En streckgubbe håller ett förstoringsglas framför ansiktet och tittar igenom det.

Illustration: Elin Einarson Lindval

Smartare tillsynsprojekt

I projektet Smartare tillsynsprojekt jobbar vi just nu för fullt med att ta fram ett metodstöd för hur vi ska kunna genomföra fler nationella tillsynsprojekt och hur ett nationellt tillsynsprojekt kan sättas i verket. För att få fram material och underlag till metodstödet har ett antal intervjuer, workshops och möten genomförts med personer som har erfarenheter från eller planerar att starta tillsynsprojekt.

Personerna kommer från Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Miljösamverkan Sverige och de regionala miljösamverkansorganisationerna.

Projektet avslutas i slutet av året.

En vybild över ett skogslandskap.

Samrådsfolder nu i engelsk tappning

Nu finns informationsfoldern om samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken på engelska. Foldern förklarar på ett enkelt sätt hur samråd går till. Använd den gärna vid olika diskussioner om samråd och sprid vidare till verksamhetsutövare med flera. Foldern är i första hand framtagen i en digital version.

Consultation – For you who is responsible for activities that must apply for a permit pursuant (PDF)

En datorskärm, en bärbar dator, en läsplatta och en mobil står tillsammans.

Vi gör vårt bästa för att vara tillgängliga

På vår nya webb har vi lagt stor vikt vid det som heter digital tillgänglighet. Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. I vårt fall har först och främst den nya webbplattformen i sig inneburit en ökad digital tillgänglighet. Vår nya webbplattform är även responsiv vilket innebär att den ska fungera oavsett vilken enhet som används, exempelvis dator, läsplatta eller mobil. Vi ser också till att tillgänglighetsgranska alla dokument innan de läggs upp på webbplatsen så att vi uppfyller de krav som numera ställs på offentliga aktörer. Om du vill veta mer om vilka kraven är finns det bra information om detta på webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Digital tillgänglighet, DIGG

Att tillgänglighetsgranska dokument tar tid och därför har vi till att börja med valt att bara lägga ut de senaste fem årens publikationer på vår nya webb. Om du vill ta del av äldre publikationer är du välkommen att kontakta oss. Jobbar du på en länsstyrelse har du dessutom enkel tillgång till äldre publikationer via en länsstyrelsegemensam samarbetsyta. Du kan läsa mer om detta under publikationer på vår webbplats.

Publikationsarkiv, Miljösamverkan Sverige

Har du spanat in vår kanal på YouTube?

Miljösamverkan Sverige har sedan tre år tillbaka en egen kanal på YouTube där vi lägger ut inspelat material från till exempel webbinarier när våra projekt avslutas. Där hittar du också annat smått och gott. Vi är extra stolta över våra fyra spellistor med filmer inom ett och samma sakområde. Bland dessa finns till exempel vår utbildning i miljöbalkstillsyn men även filmer om domstolsprövning av vattenverksamheter, invasiva arter och en guide till bättre Skypemöten.

Ta gärna en titt på vår kanal. Vi lägger efterhand ut mer filmat material.

Miljösamverkan Sveriges Youtubekanal

Miljösamverkan Sveriges fyra spellistor, Youtube

Illustration: En person utbildar tre andra i miljöbalken.

Studiematerial till Grundläggande utbildning i miljöbalkstillsyn

Har du sett vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn som finns på vår webb? I höst kommer vi i samarbete med miljökonsulten Mia Jameson att ta fram ett studiematerial som du kan använda i samband med att du går utbildningen, eller efter avslutad utbildning. Studiematerialet kommer innehålla olika typer av övningsuppgifter. Materialet beräknas vara klart innan årets slut.

En rullad och upphängd vattenslang.

Handläggarstöd för anmälningar och tillsyn av vattenuttag

Vi är alldeles i slutfasen av projektet som jobbar med vattenuttag och innan semestrarna tar vid räknar vi med att ha lagt ut det färdiga materialet på webben. Håll utkik!

Samarbetet med alla deltagare i de olika projekten har varit det bästa med arbetet tycker Elin Einarson Lindvall.

Några frågor till...

…Elin Einarson Lindvall, projektledare för Miljösamverkan Sverige, som nu går vidare till nytt jobb.

 

Vad har varit det bästa med att jobba för Miljösamverkan Sverige?

Det bästa med att arbeta som projektledare inom Miljösamverkan Sverige har varit samarbetet med alla projektdeltagare i de olika projekten! Det är en otrolig styrka i att samla människor från olika länsstyrelser och i vissa fall även andra myndigheter för att enas i en fråga. Mötet mellan olika kulturer och erfarenhetsutbytet kring hur man kan lösa en fråga på olika sätt i olika organisationer är oftast väldigt givande för alla inblandade.

Jag har också varit stolt över att vara en del av att ta fram material som används och uppskattas. Vårt arbete inom Miljösamverkan Sverige är ett effektivt sätt att samordna länsstyrelserna i olika frågor!

Tar du med dig några erfarenheter, något du tror att du har nytta av framöver?

Min tid inom Miljösamverkan Sverige innebär många positiva minnen och erfarenheter. Att leda en samverkan mellan olika aktörer och få fram allas perspektiv är något jag tar med mig. Jag har fått lära mig att hitta konsensus i frågor där vi vid första anblick har väldigt olika åsikter. Olikheter och olika åsikter i en fråga är ofta inte så olika när man väl tittar närmare på det och ställer rätt frågor.

En annan viktig erfarenhet är att vi tillsammans inom länsstyrelserna besitter en enorm kompetens och erfarenhet och genom att lära av varandra blir vi ännu bättre!

 

Utifrån ditt perspektiv, hur tycker du Miljösamverkan Sverige ska utvecklas på sikt? Några medskick till framtiden?

Det pågår mycket i vår omvärld just nu och då tänker jag främst på arbetet med den nya miljötillsynsstrategin och det arbete som kommer ur regeringsuppdraget ”Effektivare tillsyn”. Detta tror jag att vi kommer att behöva anpassa oss och förhålla oss till i vår framtida verksamhetsplanering.

Kanske ska vi tänka annorlunda kring hur vi väljer ut projekt som ska genomföras? Det skulle också kunna vara så att en annan typ av projekt än de vanliga handläggarstöden efterfrågas, exempelvis skulle man kunna tänka sig att vi genomför fler tillsynskampanjer och färre projekt som bara inkluderar handläggarstöd.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick