Länsstyrelsen Västra Götaland

Nytt om plan- och bygglovsfrågor

Juni 2021

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nu blickar vi framåt!

Så här precis innan stundande ledigheter får ni senaste numret av vårt nyhetsbrev "Nytt om plan- och bygglovsfrågor". Nyhetsbrevet är mitt första sedan jag tillträdde som ny samhällsbyggnadschef den 1 januari i år. I det här numret kan ni bland annat läsa om vårt spännande digitaliseringsarbete, nyheter inom våra stöd och om årets bostadsmarknadsanalys som lanserades i dagarna. Under hösten kommer vi att utvärdera vårt nyhetsbrev för att se hur vi kan utveckla vårt upplägg. Tveka inte att höra av er med eventuella tankar, idéer och inspel.

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!
Erik Gedeck, samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ny chef för samhällsbyggnadsenheten

Erik Gedeck kommer från Göteborgs stad, där han arbetat som avdelningschef på Fastighetskontoret.

Den 1 januari tillträdde Erik Gedeck som ny chef på Samhällsbyggnadsenheten. Erik kommer närmast från en tjänst som chef på boendeavdelningen på Fastighetskontoret i Göteborg.

- Vi är ett stort län vilket ger en styrka. Länets kommuner har olika förutsättningar och det ska bli spännande att se hur vi tillsammans kan hitta synergier däremellan, säger Erik Gedeck.

Hållbarhetsfrågor har varit en röd tråd genom hans karriär och det är ett fokus han fortsatt ser fram emot att arbeta med i samarbete med kommun och region.

- Jag ser fram emot att utveckla relationen och den kommunikation vi har med kommunerna och VGR, bland annat genom dialog i tidiga skeden, avslutar Erik.

Digital planinformation blir tillgänglig nationellt

Från och med 1 januari 2022 ska kommuner tillgängliggöra digital planinformation nationellt, på ett standardiserat sätt. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en vägledning som stöd i kommunernas omställningsarbete inför digitala detaljplaner. Vägledningen kan bidra till interna diskussioner om hur arbetet med digitala detaljplaner kan organiseras för att skapa största möjliga nytta både i de egna kommunala processerna och för medborgare och företag.

Nytt REN-stöd träder i kraft under hösten

Syftet med stödet är att förbättra byggnaders energiprestanda genom att förbättra lönsamheten och främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförande av energieffektiviserande renoveringar i flerbostadshus.

- En förbättrad lönsamhet för den här sortens åtgärder leder till mer jämlikhet och ett mer motståndskraftigt län då fler får möjlighet att utföra åtgärderna och ännu fler får en förbättrad boendekvalitet, menar Emelie Stäring, handläggare på Samhällsavdelningen.

Pandemin visar betydelsen av en trygg bostad

Årets Bostadsmarknadsanalys visar bland annat att antalet kommuner som svarar att det är balans på bostadsmarknaden ökar. Men den visar också att det är en ansträngd situation för många hushåll, där pandemin har inneburit att ojämlikheten som finns på bostadsmarknaden har synliggjorts ytterligare. Det färdigställdes 9 700 bostäder i länet under 2020 och kommunerna har, trots rådande läge, optimistiska förväntningar på hur många bostäder som kan påbörjas kommande år.

Nu startar implementering av IT-verktyget PLAZA

Arbetet med ett nytt IT-verktyg för digitaliserad samverkan mellan länsstyrelser och kommuner går framåt.
- Fokus är på den tidiga dialogen där vi kan identifiera knäckfrågor, bedöma genomförbarheten för ett byggprojekt och slippa förgävesplanering, berättar projektledare Christina Gustafsson.

Implementering av PLAZA med bland annat tester startar nu för våra partnerkommuner Tanum, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Ale. I höst fortsätter arbetet för övriga kommuner i länet. PLAZA planeras vara i drift nationellt under 2022.

Save the date!
Delregionala träffar i höst om gestaltad livsmijö

I höst hoppas vi kunna genomföra fysiska träffar och vill därför redan nu flagga för kommande delregionala träffar under november och december med temat "Gestaltad livsmiljö". Medverkar gör föreläsare från Boverket, kommuner, privata aktörer och Länsstyrelsen. Följande datum och platser är planerade:

• 11 november i Skara
• 18 november i Herrljunga
• 25 november i Partille
• 2 december i Mellerud

Mer detaljerad information och möjlighet för anmälan kommer under hösten

KALENDER

TORSDAG

23

SEP

Nätverksträff inom detaljplanering, kl 9-12

Tema: Jordbruksmark i fysisk planering

Anmäl dig senast 2 september

TORSDAG

30

SEP

Nätverksträff tillsynsvägledning bygg, kl 9-12

Tema: Samordnande tillsyn
Anmäl dig senast 9 september

ONSDAG

15

OKT

Nätverksträff - Översiktsplanering

Mer detaljerad information kommer.

Anmäl dig via e-post

FREDAG

10

DEC

Nätverksträff - Översiktsplanering

Mer detaljerad information kommer.

Anmäl dig via e-post

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi på Länsstyrelsen nå alla er som jobbar med plan- och bygglovsfrågor i länets kommuner. Innehållet kommer framför allt att spegla vad som är aktuellt på vår myndighet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick