Länsstyrelsen Västra Götaland

EKO-bladet

Nyhetsbrev september 2021

Ekobladet- odlarbrev om ekologiskt lantbruk
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Satsning för ökad konsumtion av ekologisk mat

Inom Livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått i uppdrag från regeringen att främja marknaden för ekologiska livsmedel. Arbetet har pågått sedan 2018, och fortsätter de närmaste åren. Målet är att främja konsumtion, produktion och export av ekologiska livsmedel.

Vid utlysningen som gjordes i mars i år beviljades 43 miljoner kronor till 23 olika projekt, bland annat:

  • Eko-september, en kampanj riktad till konsumenter som drivs av Ekologiska Lantbrukarna, Organic Forum, KRAV och Sveriges konsumenter

  • Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna ska genomföra folkbildning och dialog om biologisk mångfald i ekolantbruket för ökad ekologisk konsumtion

  • Ekomatcentrum ska fortsätta arbetet för ökade inköp av ekologiska livsmedel inom offentlig sektor

  • Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att jobba med Eko från jord till bord. Projektet ska jobba för att mervärdena med ekologisk produktion ska komma fram till alla led i kedjan, samt få till fler samarbeten mellan primärproducenter och förädlare

Håll utkik efter Eko-september och andra satsningar!

Jan Hill

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen på aktiviteter om ekologiskt lantbruk med mera. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra Götalands län om inte annat anges.

OBS: Vi begränsar antalet deltagare på Länsstyrelsens aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom.

Information: Jan Hill, 010-224 52 40 eller Lina Morin, 010-224 53 03.

Temadagar Dikor

På Halnatorp Töreboda, på Stenkas i Bullaren och på Trälunda Blidsberg får vi ta del av hur lantbrukarna utvecklar sina gårdar. Förutom gårdarnas och Länsstyrelsens personal deltar representanter från SLU (Halnatorp och Trälunda), Rådgivarna Sjuhärad (Trälunda) och KLS Ugglarps (Stenkas). På olika stationer tar vi upp:

  • Smarta byggnadslösningar & stallgödsel

  • Skötsel av betesmarker
  • Vallodling & utfodring

  • Ekonomi och produktionsresultat

  • Ekologisk produktion & försäljningsvägar för nötkött

Tid, plats och anmälan

Halnatorp, Töreboda
torsdagen den 23 september kl. 14-18.
Anmälan senast 19 september.
Ingår i Sydsvensk Ekodag.

Stenkas, Bullaren
lördagen den 25 september kl. 10-14.
Anmälan senast 20 september.

Trälunda, Blidsberg
torsdagen den 30 september kl. 14-18.
Anmälan senast 26 september.

Temadagen är avgiftsfri.

Frågor

Åsa Flodin 010-224 52 39
asa.flodin@lansstyrelsen.se

Lina Morin 010-224 53 03
lina.morin@lansstyrelsen.se

Karin Persson 010-224 56 01
karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Temadag Maskiner och redskap för rationell ekologisk grönsaksodling

Ingår i Sydsvensk Ekodag.

Välkommen till en kostnadsfri demonstrationsdag för etablerade och blivande ekologiska grönsaksodlare. Visning i fält där vi demokör mindre maskiner och redskap för bäddberedning, plantering, sådd, ogräshantering, tvåhjulstraktor med redskap, efterskörd, bra handredskap, vävar och insektsnät med mera.

Rådgivare, utställare och etablerade grönsaksodlare finns på plats.

Utställare: Olssons Frö, Marpo System AB, Svea Redskap, Knalten, RJ Maskin och Närlant.

Arrangör: Hushållningssällskapet Västra. Eventuellt kommer det att finnas fika och lunch finns till självkostnadspris. Vi återkommer med information.

Tid, plats och anmälan

Uddetorps Naturbruksskola, Skara
torsdagen den 23 september kl. 9.30-15.
Anmälan senast 15 september till Ida Mackegård, Hushållningssällskapet Västra.

Frågor

Ida Mackegård 0521-72 55 41, ida.mackegard@hushallningssallskapet.se

Fröodling av ängsväxter

Kursen riktar sig till dig som vill utöka din verksamhet med fröodling av ängsväxter, vare sig du vill göra det helt i egen regi från sådd till försäljning eller om du föredrar att bli kontraktsodlare åt etablerat fröföretag, som sköter distribution och försäljning efter skörd.

Syftet är att få svenska ängsfröer med lokalt ursprung som såväl myndigheter som privatpersoner och lantbrukare kan använda när de anlägger eller restaurerar ängsytor i länet. Detta gynnar den biologiska mångfalden. Samtidigt kan fröodlingen ge dig extra inkomster till ditt lantbruk och gynna pollinatörer, och därmed skörden, på din gård. Under kursen får du lära dig mer om ängar, pollinatörer, hur fröodling går till i praktiken och hur det passar in i lantbruket.

Tid, plats och anmälan

Uddetorps Naturbruksskola, Skara
måndagen den 18 oktober kl. 13-17.
Anmälan senast den 14 oktober.

Nya och nygamla tröskade, mogna proteingrödor för humankonsumtion

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför Hushållningssällskapet Västra en utbildning för etablerade och nya ekologiska spannmålsodlare i Västra Götaland.

Syftet med utbildningen är att öka odlingen och försäljningen av nya och nygamla ekologiska tröskade baljväxter och andra proteingrödor för humankonsumtion. Det avser bland annat kokbönor odlade till mognad, linser, sötlupin och speciella sorter av ärter samt quinoa för humankonsumtion.

Tid, plats och anmälan

Utbildningen består av fyra delkurser.

Digital delkurs 1+2; om odling och förädling
Torsdagen den 11 november kl. 9-12 och
Fredagen den 12 november kl. 9-12

Digital delkurs 3; om forskning, användning och marknad för gröna proteiner
Måndagen den 15 november kl. 9-12

Delkurs 4; fältvandring hos Emil Olsson på Storkila
Juni 2022 kl 9-12

Anmälan på Hushållningssällskapets webbplats senast den 31 oktober.

Filmvandringar från sommaren finns nu på webben och YouTube

Nu finns nya filmade fältvandringarna att beskåda. Och fler är på gång! Vi besöker Lundens gård i Trollhättan och Vena Säby i Mellerud, som båda har börjat med alléodling. Sedan tidigare finns filmer från Högs Lantbruk i Lidköping, Rydingstorp i Skövde och KEAA Lantbruk i Mariestad. Du hittar filmerna på Youtube, på Länsstyrelsen i Västra Götalands Youtube-kanal eller på vår webbplats.

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier?

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet EKO-bladet - odlarbrev om ekologiskt lantbruk ges ut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick