Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev oktober 2021

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Här är årets sista nyhetsbrev för djurhälsopersonal.

Ny lagstiftning om läkemedel

Länsstyrelsen vill här kort flagga för kommande lagstiftning som kommer att beröra er som djurhälsopersonal i ert dagliga arbete. Det kommer bland annat att röra rapportering om läkemedelsanvändning och registerföring över förskrivna recept och rekvisitioner. Håll utkik efter information från främst Jordbruksverket och Läkemedelsverket om detta!

EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel antogs i december 2018 och ska tillämpas från och med den 28 januari 2022. En utredning om anpassning av svensk lagstiftning är gjord och kompletterande svenska lagar ska vara på plats när EU-förordningen börjar gälla.

Länk till sammanfattning om EU-lagstiftningen som gäller direkt i Sverige

 Förordning (EU) om veterinärmedicinska läkemedel.pdf

Misstanke om tuberkulos på katt

I våras sökte en djurägare veterinär för sin katt med svårläkta sårnader på huvudet efter slagsmål som katten dragits med ett tag. Katten är 16 år gammal och är införd från ett land utanför EU för cirka två år sedan. Vävnadsprov från katten skickades till SVA som ett led i sjukdomsutredningen. I provet återfanns rikligt med syrafasta stavar vilket indikerar infektion med mykobakterier. I det prov med fixerat material som skickades till SVA gick det inte att skilja mellan aviär tuberkulos (M. avium), som är en typ av mykobakterier som inte bekämpas nationellt, och bovin eller human tuberkulos som klassas epizootisjukdomar i Sverige. Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Smittskyddsläkaren informerades om fallet. Vid förnyad provtagning (PCR) fann man inga tecken på mykobakterier och misstanken avskrevs. Såren på kattens huvud har blivit bättre. Nu finns endast några mindre krustor kvar och katten mår, med tanke på kattens ålder och andra krämpor, förhållandevis bra. 

Nya nationella föreskrifter om PRRS och paratuberkulos 

Den 1 september 2021 började Jordbruksverkets nya föreskrifter om PRRS och paratuberkulos att gälla. Syftet är att fastlägga nationella krav för att förhindra introduktion och spridning av sjukdomarna.

sjv nyhet och info till veterinärer o slakterier om prrs o paratb.pdf

Länsstyrelsen upphandlar djurhem

Ny upphandling av djurhem för hund och katt. Det är öppet att lämna in anbud fram till den 1 november. 

Läs mer på Länsstyrelsens webb 

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 


Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12

Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick