Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev december 2021

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi blickar framåt

Att arbeta med tillsynsrelaterade frågor enligt miljöbalken är en stor del av Miljösamverkan Sveriges arbete. Det är därför troligt att den nya nationella strategin för miljöbalkstillsynen kommer att ge oss än fler möjligheter till samverkan för att gemensamt uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen. Ett mycket viktigt och angeläget arbete som vi alla har att se fram emot.

Illustration av en damm och ett vattenkraftverk.

Illustration: Dietmar Design

Rimlig egenkontroll vattenkraft

Nu finns äntligen handläggarstödet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” publicerat på vår webb. I handläggarstödet redovisas projektgruppens bedömning av vad som kan vara en rimlig nivå på egenkontrollen vid tillsyn av vattenkraftverk och regleringsdammar. Handläggarstödet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn på just dessa typer av verksamheter.

Rimlig egenkontroll vattenkraft, Miljösamverkan Sverige

Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Illustration som visar hur vatten rinner igenom ett kugghjul som genererar ström till ett batteri och sedan en glödlampa.

Som en fortsättning på projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” har vi nu startat upp ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. I detta projekt ska vi ta fram en checklista och annat material som behövs för att göra egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Alla länsstyrelser kommer att bjudas in att göra tillsyn i projektet. Mer information kommer.

Handlingsplaner förorenade områden

Nu har projektet Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden dragit igång. En handlingsplan ska bland annat hjälpa verksamhetsutövaren med

  • en översikt över vilka prioriteringar som behövs för arbetet med förorenade områden inom sin verksamhet,
  • vilka resurser som behöver avsättas,
  • tydliga mål för arbetet,
  • strategier och tidsplan för de aktiviteter som behöver genomföras.

Projektgruppen träffades under två intensiva arbetsdagar där bland annat innehåll och tidsplanering för ett helt år strukturerades upp.

Dagvatten miljöfarlig verksamhet

Efter en intensiv höst med flera projektuppstarter så avslutades november med att projektet Villkor och försiktighetsmått för förorenat dagvatten från miljöfarliga verksamheter fick starta upp. Frågeställningen handlar om hur utsläpp av föroreningar till recipienterna kan minska. Projektet ska bland annat arbeta för att skapa en gemensam syn på hanteringen av försiktighetsmått och villkor.

Fyra personer sitter i ett konferensrum uppkopplade med datorer. På ena väggen finns en digital skärm som är igång.

Andreas Johansson, Erik Sundqvist, Karl-Martin Calestam, Maria Lundmark. Foto: Carina Lif

Enkel Bedömning Av Miljöpåverkan - E-BAM

Går det att underlätta bedömningen av miljöpåverkan? Kan vi öka samsynen hos länsstyrelserna här? Hur kvalitetssäkrar vi processen?

Det och mycket mer grubblar vi på i det här kreativa gänget! Vi har ett verktyg på gång som vi kallar E-BAM, en ny intern e-tjänst som vi tänker presentera för dig i januari 2023. För att vi ska lyckas behöver alla länsstyrelser bidra med underlag, vi hör av oss igen i januari 2022.

Effektivare miljötillsyn

Miljösamverkan Sverige har fått i uppgift att uppdragsleda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enlig miljöbalken”. Vi har under hösten tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna tagit fram en uppdragsplan som övergripande beskriver vad vi ska göra inom deluppdraget. Vi ser fram emot att i februari starta igång det stora jobbet med uppdraget.

Carina Lif, Ingela Höök, Anna Lejon och Sara Wahrby hanterar Miljösamverkan Sveriges LinkedIn-konto. 

Nu finns vi på LinkedIn

Spana in vår profil på LinkedIn och följ oss gärna för uppdateringar kring vår dagliga verksamhet.

Miljösamverkan Sverige, LinkedIn

Foto: Carina Lif

Projektledarträff med glitter och ballonger!

Det finns många regionala miljösamverkan och vi projektledare träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och samverkan oss emellan. Det är härligt med kollegor! I slutet av november kunde vi äntligen mötas igen, nu har vi laddat med ny energi och har full fart framåt.

Läs mer om alla miljösamverkan på Miljösamverkan Sveriges webbplats

Några frågor till...

Ulrika Samuelsson brinner för samverkan mellan länsstyrelserna och Miljösamverkankonceptet.

…Ulrika Samuelsson, mångårig styrgruppsmedlem i Miljösamverkan Sverige som nu lämnar den rollen.

Ulrika du har varit med sedan starten hösten 2005 och hunnit avverka 102 styrgruppsmöten, flest av alla. Varför är det dags att sluta just nu?

Det finns ett par anledningar. Jag har nu själv börjat fokusera på min nya uppgift som enhetschef för miljöprövningen här i Västra Götaland. Det är ett område som Miljösamverkan Sverige inte arbetar inom utom i speciella undantagsfall.

Sedan tycker jag att vi har en väldigt bra representation i styrgruppen med många nya engagerade och duktiga medlemmar. Styrgruppen känns trygg och stabil, det är ett lämpligt tillfälle att kliva av nu. Men jag vill påpeka att jag fortfarande brinner för samverkan mellan länsstyrelserna och Miljösamverkankonceptet.

Du har varit med och format Miljösamverkan Sverige till vad vi är idag. Vi vill inte släppa dig helt och hållet, därför är du från och med nu styrgruppens hedersmedlem! Vad gör en hedersmedlem?

Det kan man fundera på. Jag ställer till exempel gärna upp som bollplank till er och jag har ett stort och brett nätverk inom myndighetsvärlden, jag kan säkert bidra till att förmedla kontakter och idéer. Sedan ser jag fram emot att få delta när Miljösamverkan firar saker och ting!

Till sist, har du något speciellt ögonblick från tiden med Miljösamverkan Sverige som du vill dela med dig av?

Det måste vara när vi helt plötsligt i början av 2018 fick en säkrad högre finansiering. Då kändes det som att vi var accepterade och fick ett mandat. Nu är Miljösamverkan Sverige en slags parallell institution till myndigheterna och alla tar Miljösamverkan Sverige för givet. Innan dess var det en lång process när vi hade många diskussioner med centrala myndigheter och miljödepartementet. Här var jag inblandad i allra högsta grad.

Det är viktigt att komma ihåg att Miljösamverkan Sverige har vi byggt upp på frivillig väg. Glöm inte heller att tidigare var samverkan mellan länsstyrelserna ganska outvecklad.

Jag tycker det är fantastiskt att länen avsätter tid och resurser för att delta aktivt i Miljösamverkan Sveriges arbete med projektgruppsdeltagare och i styrgruppen.

Här vill jag vill avsluta med att skicka ett stort lycka till i framtiden! Jag kommer att följa Miljösamverkan Sverige och jag vill poängtera att detta är bland det roligaste jag ju jobbat med!

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick