VISS nyheter

februari 2022

 

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nya normer nu i vattenkartan

Nya miljökvalitetsnormer för vatten trädde i kraft den 22 december 2021. Nu finns normerna inlagda i VISS. Du hittar dem enkelt i ett nytt lager i vattenkartan.

Miljökvalitetsnormerna 2021-2027 i vattenkartan

Miljökvalitetsnormer per distrikt, Länsstyrelsernas föreskrifter 

Ladda ned geodata

VISS-Hjälp har flyttat

Tre flygande sångsvanar mot blå himmel.

Sträckande sångsvanar.
Foto: Erik Landgren

Under 2021 har VISS-Hjälp flyttat till en ny webbplats. Nu kan du lättare läsa från mobil eller platta och den nya webben uppfyller aktuella krav på digital tillgänglighet. Den gamla webbplatsen hänger med i länkarna från VISS ett tag till. Vi arbetar successivt med att länka om och uppdatera innehållet. 

Testa nya VISS-Hjälp

Synpunkter på VISS i vattenmyndigheternas samråd

Cirka 800 instanser lämnade synpunkter i vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027. Utöver synpunkter på vattenmyndigheternas dokument kom det också in synpunkter på VISS.

Nu har vattenmyndigheterna sammanställt alla synpunkter i en rapport per vattendistrikt. Enligt rapporterna framförde många att VISS innehåller bra och användbar information. Samtidigt har många lyft att det är svårt för ovana användare att hitta i VISS. Några har också påpekat att VISS ibland innehåller gammal och otillräcklig information samt att prestandan går ned vid hög belastning. Flera instanser efterfrågade utbildningar i VISS, bland annat för kommunernas tjänstepersoner.

Vattenmyndigheterna har vidareförmedlat synpunkterna på VISS till nuvarande systemförvaltare men även till projektgruppen för VISS 2.0. Synpunkter på databasens aktualitet tar vattenmyndigheterna hand om i samarbete med beredningssekretariaten på länsstyrelserna.

Vattenmyndigheterna: Så hanterade vattenmyndigheterna synpunkterna i samrådet

Vattenmyndigheterna: Samrådssynpunkter som lämnades via VISS

Projekt VISS 2.0

VISS 2.0

Just nu i VISS 2.0

Porträttbild tagen utomhus. Kvinna med glasögon, i blå tröja och svart keps

Jessica Wanneman, IT-projektledare i VISS 2.0.

Hej Jessica Wanneman, IT-projektledare i VISS 2.0. Vad är på gång just nu?

– Under 2021 har vi genomfört intervjuer och observationer med primära målgrupper, vilket i vårt fall huvudsakligen är handläggare på beredningssekretariat och vattenmyndigheterna.

– Nästa steg blir nu att ta fram prototyper där vi utformar gränssnitt baserat på användarnas behov. Det görs i samarbete med våra UX-experter och via djupintervjuer med utvalda personer ur primära målgrupper. För att komplettera behovsbilden kommer vi också att genomföra workshops med sekundära målgrupper, till exempel datavärdar och MKB-konsulter.

Porträttbild. Kvinna i mörk kofta och rosa tröja.

Feedback från användare är viktigaste verktyget för Ella Syk.

Hon greppar gränssnittet

Hur ser den bästa sökfunktionen ut och hur får du rätt information vid rätt tillfälle? Det löser Ella Syk som tar fram gränssnittet till VISS 2.0.

Under 2021 startade behovsinventeringarna för VISS 2.0. Ella Syk jobbar med UX (user experience) och har suttit med som en fluga på väggen för att lyssna in användarnas behov. Utifrån de önskemål och utmaningar som kommit fram skissar hon på lösningar för ett smart gränssnitt.

– Ett bra gränssnitt är det man inte tänker på, det bara fungerar. Användaren ska förstå var den är, hur den kom dit och hur den kan ta sig vidare, berättar Ella Syk.

Det är ett deckarjobb att förstå behoven men också att hitta de bästa lösningarna för VISS 2.0. Ella Syk undersöker best practice genom att läsa artiklar om UX och leta i referenserna. När detektivarbetet är klart kokar hon ned det till ett förslag.

– I första skedet skissar jag på ett gränssnitt med papper och penna. I nästa steg gör jag lite mer verklighetstrogna prototyper och saker man kan klicka runt i för att förstå flödet bättre, berättar hon.

Feedback är viktigaste verktyget

Återkoppling på förslagen är oumbärligt för att nå målet med ett modernt, användarvänligt och tillgänglighetsanpassat VISS 2.0. Ella Syk bollar kontinuerligt förslagen med övriga i projektgruppen och så småningom kommer tester för användare.

– Det är ju inte bara så att jag producerar. Den viktigaste komponenten i min verktygslåda är just feedback - det är ju ändå användaren som sitter på spetskompetensen!

Som ett första steg har Ella Syk jobbat med en sökfunktion.

– En central del är ju just att man söker information. I dagens samhälle kommer man i kontakt med många sökfunktioner. Man har en gemensam bild av hur man tänker sig att en sådan ska fungera, berättar hon.

En utmaning i VISS är att mycket information ska presenteras samtidigt.

– Där går det att jobba mycket med så kallad informationsarkitektur och hur man utformar presentationen, att ge rätt information vid rätt tillfälle, berättar Ella Syk.

Det kan också finnas behov av att använda hjälpelement som till exempel tooltips eller ett mer omfattande hjälpdokument.

Ren kod är grunden

Att VISS 2.0 är tillgänglighetsanpassat enligt riktlinjer från WCAG är ett grundkrav. Som offentlig webbplats ska den vara tillgänglig för användare med funktionsvariationer. Ella berättar att det betyder mycket mer än krav på det som syns på skärmen.

– För den som använder skärmläsare till exempel, kan upplevelsen bli väldigt osammanhängande om man skriver grötig HTML-kod. Det är väldigt viktigt med ett schysst bygge i grunden, säger Ella Syk.

Logotype för VISS 2.

Logotype för VISS 2.0

En sol över glittrande vågor? Eller en lek med symbolen för en databas och färger för olika vattenförekomster? Oavsett vad du ser ska bilden hjälpa dig att känna igen och känna dig hemma i VISS 2.0. Logotypen har tagits fram som en del i arbetet med det nya gränssnittet. Den bygger på färgpaletten i Länsstyrelsernas grafiska profil. Styrgruppen för projekt VISS 2.0 fattade beslut om logotypen i juni 2021.

Kontakt

För prenumeration, frågor om VISS-utbildningar och support, kontakta viss-support@lansstyrelsen.se 

Har du frågor om VISS 2.0, kontakta viss2.jonkoping@lansstyrelsen.se

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick