Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev special: Ny fälthandbok om invasiva arter

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Boken "Invasiva främmande arter i Sverige" står ute i snön lutad mot en trädstam.

Fälthandboken är tryckt på ett fuktresistent papper för att tåla olika typer av utomhusmiljöer.

Lansering av fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS)

Invasiva främmande arter (IAS) räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvarar för att samordna länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna. För att rätt åtgärder ska kunna sättas in är en nyckelfaktor att myndigheterna vet var arterna finns och hur spridda de är. 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka inrapporteringen av IAS. En ökad inrapportering förbättrar chanserna att kunna sätta in begränsnings- och utrotningsåtgärder i tid.

Enkel att använda

Fälthandboken ska ses som ett komplement till övrigt material, den kräver inga förkunskaper gällande arter eller biologi och den är enkel i sitt uttryck. Både EU-listade och icke-listade arter är inkluderade och urvalet är gjort med invasivitet samt arternas aktuella och framtida problematik i åtanke.

Bilagor för fördjupning

Det finns en bilagesamling med QR-koder som gör det enkelt att med mobilen surfa vidare till inrapporteringssidor och fördjupad läsning. Längst bak finns även utrymme för egna anteckningar. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med de fina illustrationerna till fälthandboken.

För att fälthandboken ska tåla att hanteras av många personer i olika typer av utomhusmiljöer är den tryckt på ett mer fuktresistent papper än vanliga fält- och nycklingsböcker.

Finns även digitalt

Den personal som mestadels använder sig av digitala verktyg i sitt utomhusarbete kommer säkerligen att uppskatta pdf-varianten av fälthandboken. Den är i stort sett likadan som den fysiska boken men inrapporteringssidorna är klickbara och artnamnen har länkar med hänvisning till artfakta.se. Den digitala handboken kommer inom kort gå att ladda ner på Miljösamverkan Sveriges webbplats.

Invasiva främmande arter, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

En naturlig följeslagare

Miljösamverkan Sverige önskar att fälthandboken blir en naturlig följeslagare runt om i länen. Vår förhoppning är att den kan vara ett stöd vid tveksamheter inför en art och underlätta inrapporteringen. Med gemensamma krafter kan vi begränsa spridningen av invasiva främmande arter.

En bok utomhus visar ett uppslag med en invasiv art.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick