Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev april 2022

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Ett slottsrum med stora fönster, två fullfigursspeglar på väggen och en ljuskrona i taket.

Styrgruppen fick en guidning av Gävle slott. Foto: Ingela Höök. 

Styrgruppsmöte och avtackning

Efter drygt två år av pandemi kunde vi så till sist träffas, styrgruppen och projektledarna. Vi hade fina dagar i Gävle och arbetade intensivt med verksamhetsplanering och mycket annat. Med flera nya styrgruppsmedlemmar passade det dessutom bra med teambuilding i form av chokladworkshop.

Vi hade förmånen att få vara på konferensavdelningen vid Gävle slott och fick även en guidning av slottet som fungerar som residens i Gävleborgs län.

Vi avslutade träffen med att avtacka Elisabet Ardö, Länsstyrelsen Kronoberg, som nu väljer att gå i pension. Elisabet har funnits i styrgruppen sedan 2013 och gjort stort avtryck i det ”gröna”. Vilthägn har varit en av hennes hjärtefrågor och till sist blev det ett handläggarstöd här. Stort tack Elisabet för ditt engagemang!

Kollage: En grupp personer står runt ett bord och lyssnar till en guide. Elisabet Ardö sitter i en fåtölj.

Till vänster: guidning av Gävle slott. Till höger: Elisabet Ardö, hösten 2019 på besök hos Naturvårdsverket i Östersund. Foto: Ingela Höök.

Illustration: Fyra stjärnor på en vågrätt rad och en hand lägger precis dit en femte stjärna.

Foto: Pixabay

Var med och påverka Miljösamverkan Sveriges verksamhet 2023

Nu är det dags att välja vilka projekt Miljösamverkan Sverige ska satsa på inför 2023. Vi behöver din länsstyrelses hjälp med att prioritera.

Tio förslag finns framtagna för arbetet under 2023. All information som behövs för att bidra finns på Miljösamverkan Sveriges grupparbetsplats.

Projektförslag – Miljösamverkan Sveriges grupparbetsplats

Vi behöver svar från din länsstyrelse senast fredag 29 april.

Tack för ditt engagemang!

Mer effektiv och enhetlig tillsyn

Miljösamverkan Sverige har uppdraget att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” (M2020/01034/Me).

Inom uppdraget ska vi leverera:

  • Kriterier för vilken kompetens som behövs inom tillsynen.

  • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.

  • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Arbetet med att ta fram kriterier för kompetens inom tillsynen pågår för fullt. Vi planerar att ha förslag på kriterier framtagna efter sommaren. Under hösten kommer arbetsgruppen att samla in synpunkter på förslaget på kriterier. Vi återkommer med information om hur du kan lämna synpunkter.

Foto: Pixabay

Projekt i startgroparna

Under våren drar vi igång årets nya projekt:

  • IAS-mallar

  • Ensade ärendeprocesser

  • Omprövning av vattenverksamheter

  • Utvinningsavfall

En del av projekten har redan haft startmöten medan andra väntar på sina. Vi lägger successivt ut information om de nya projekten på vår webbplats.

Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

En stor växt med flera vita blommor sträcker sig mot himlen.

Foto: Pixabay

Mallar för invasiva främmande arter (IAS)

Ett av vårvinterns nystartade projekt är IAS-mallar, det vill säga mallar för hantering av invasiva främmande arter. Målet är att arbeta fram standardmallar för IAS i ärendehanteringsprogrammet Platina. Några av de mest prioriterade mallarna är:

  • första information om att en förbjuden art finns på fastigheten,
  • föreläggande om åtgärd,
  • beslut om åtgärd på markägarens bekostnad.

Gemensamma mallar kommer troligtvis leda till mer enhetlighet, rättssäkerhet, likabehandling, samsyn och större effekt av varje enskild insats.

Alla våra publikationer

Under de sexton år som Miljösamverkan Sverige har funnits har vi arbetat fram många publikationer. Genom att söka på ”Miljösamverkan Sverige” i miljösamverkansorganisationernas gemensamma publikationslista kan du se allt material som vi tagit fram. Vi har lagt ut publikationer från 2016 och framåt på vår webb och du hittar dem där under respektive ämnesområde: Miljöskydd, Natur, Vatten och Metodik. Äldre publikationer kan du som jobbar på en länsstyrelse enkelt ta del av på en länsstyrelsegemensam samarbetsyta. Om du inte jobbar på en länsstyrelse men önskar ta del av en äldre publikation går det bra att kontakta oss så mejlar vi det material du önskar.

Populära äldre publikationer

Ett mindre urval av våra äldre publikationer, utgivna mellan 2006 och 2015, har vi lagt ut på vår webb. Det handlar om publikationer som många utanför länsstyrelserna frågat efter och som vi tidigare behövt mejla. Om vi märker att efterfrågan på äldre publikationer börjar öka ser vi successivt till att komplettera vårt publikationsarkiv med dessa.

Publikationer, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Flygbild över Blaikengruvan i Västerbottens län.

Vy över Blaikengruvan i Västerbottens län. Foto: Marklund Film AB

Ekonomiska säkerheter

Funderar du som miljöskyddshandläggare över hur du ska hantera eller ta i anspråk en ekonomisk säkerhet? I så fall är chansen stor att du hittar svaret i vårt handläggarstöd från 2018. Vi inleder med att ta upp vilka branscher och verksamheter som i första hand berörs. Vi tar även upp utformning och storlek av den ekonomiska säkerheten. Vi fortsätter med att beskriva den praktiska hanteringen där länsstyrelsen har många olika uppgifter. I slutet fördjupar vi oss i hur du gör för att ta i anspråk en ekonomisk säkerhet.

Ekonomiska säkerheter, Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)

Miljöbalksdagar i september 2022

Naturvårdsverket har öppnat upp för anmälan till Miljöbalksdagarna i september. Miljösamverkan Sverige kommer att medverka på olika sätt i programmet. Vi ses väl där?

Välkommen till Miljöbalksdagarna (naturvardsverket.se)

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick