Länsstyrelsen Västra Götaland

Matlänet Västra Götaland

Nyhetsbrev maj 2022

Matlänet

Från hav och jord till kök och bord

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Maj - en av årets härligaste månader!

Lena Björkqvist, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Nu är naturen som bäst enligt min uppfattning. Vi har en härlig skir grönska, fruktträd som blommor, syren och liljekonvalj som doftar helt ljuvligt. Åkrarna grönskar och ger hopp om goda skördar framöver. Det är nu under tidiga sommar som vi ska passa på att resa runt i vårt avlånga land, använda de långhelger som finns till en hemester och koppla av. Läs mer längre ner i vårt nyhetsbrev om var ni kan hitta tips om utflykter.

Den här våren har förstås också inneburit en hel del oro och funderingar med tanke på vad som händer i vår omvärld. Vi ser att maten framöver kommer att bli dyrare, tillsammans med både energi, drivmedel och räntekostnader. För oss som privatpersoner kommer det givetvis att påverka vilka val vi gör framöver, även om maten idag endast är cirka 12–13 procent av vår disponibla inkomst. Ser vi oss runt i vår omvärld så ligger den generellt sett högre. Ett område där vi kan räkna med att kostnadsökningarna kommer att innebära en större påverkan är inom den offentliga maten, något som MATtanken uppmärksammade för ett tag sedan med ett webbinarium och ett reportage.

Vi har också en intressant Hallå där… med mer information om projektet EKO från jord till bord där vi ska arbeta med att få till mer ekologiska varor från närområdet som når hela vägen ut till konsument. En win-win – både ekologiskt och lokalt som bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Foto: Erika Kvarnlöf

Upphandlingsdag med tema blå mat

I maj genomförde vi årets första upphandlingsdag som Länsstyrelsen anordnar tillsammans med MATtanken och Västra Götalandsregionen. Syftet med dagen är att ge möjlighet till ökad kunskap om svensk livsmedelsproduktion vilket på sikt leder till mer mat lagad av svenska livsmedel i våra offentliga kök. Den här gången var temat sjömat och vi inledde på Kristineberg center i Fiskebäckskil och besökte sedan även Orkla och Smögen Lax i Kungshamn.

Läs mer om lokal mat i offentliga kök hos Länsstyrelsen

Foto: MATtanken.

Kvaliteten på offentliga måltider kan påverkas när matpriserna stiger

Prishöjningar på livsmedel som vi ser just nu påverkar de skattefinansierade måltiderna. Kostnaden för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-16 procent ppå grund av de prishöjningar som vi ser just nu och det finns en risk att de offentliga måltiderna tappar i kvalitet.

Läs mer hos Jordbruksverket

Foto: Mostphotos

Mindre gårdar viktiga för ekosystemtjänster 

Ett landskap med många småskaliga gårdar med kor och får är mer varierat än landskap med stora jordbruk. Där trivs också såväl pollinerare som människor bättre, enligt en kartläggning av ekosystemtjänster i olika sorters jordbruksmark.

Läs mer hos Extrakt

Myndigheter och näringsliv samarbetar för att lösa livsmedelsförsörjningen vid en bristsituation

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Det är en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap, där samverkan med företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn är en viktig pusselbit.

Läs mer hos Livsmedelsverket

Nyhetsbrev Läget i länet

Med brevet, som skickas ut varje torsdag, vill vi på Länsstyrelsen bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. Detta nyhetsbrev är en del i vårt arbete med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Läs och prenumerera hos Länsstyrelsen

Ogrässoppa med kirs och maskros

Nu börjar det spira i trädgård och i markerna. Istället för att bli irriterad på ogräset så använd det som basen i en god soppa. Plocka späda blad. Denna soppa är baserad på vårens första maskrosblad och kirskål men även nässlor eller spenat fungerar bra. Och kanske har du även lite gräslök som spirar i en kruka ellernågot land?! Strö över hackad gräslök och njut av det som spirar i landen. 

Du hittar receptet hos Hungrig.nu

Hela Sverige Blommar 

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare. 

Läs mer hos Hushållningssällskapet

Foto: Erika Kvarnlöf

Ekofakta 

Ekofakta är en webbportal med syfte att höja kunskapen om ekologisk produktion och ekologiskt mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. Ekofakta är en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, driver och ansvarar för portalen.

Läs mer hos Ekofakta

Ny studie: Hållbarhet är viktigaste konkurrensmedlet

Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft. Det visar en färsk undersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort.

Läs mer hos Livsmedel i fokus

Foto: istock.com

Nytt verktyg visar hushållens klimatavtryck på postnummernivå 

Med ”Konsumtionskompassen” går det att se hur stora de konsumtionsbaserade utsläppen är ner på riktigt lokal nivå. Det ska hjälpa kommunerna att se vilka utmaningar som finns i olika områden så att rätt insatser kan sättas in.

Läs mer hos Extrakt

10 saker som all borde känna till om plastkrisen i haven

Här finns tio saker om den marina plastkrisen alla borde veta om. 

Läs mer hos Västkuststiftelsen

Västsvenska Matappen

Västsvenska Mtappen vänder sig till dig som konsument för att göra det lättare att hitta lokalproducerade produkter samt restauranger som använder sig av lokala råvaror i regionen Västra Götaland.

Läs mer och ladda ner appen

Välkommen till Västsverige | Officiell besöksguide

Välkommen till Västsveriges officiella besöksguide! Hitta tips och inspiration om evenemang, aktiviteter, sevärdheter, boenden, restauranger och smultronställen

Läs mer hos VästSverige

Hallå där...

Yvonne Norlen, projektledare Eko från jord till bord, Länsstyrelsen i västra Götaland. 

 

Berätta kort om projektet Eko från jord till bord

Vi vill öka lönsamheten i ekoproduktionen. Vi som jobbar med ekorådgivning tror på samarbete, förädling och marknadsföring som en väg till förbättring. Vi vill främja samverkan i hela kedjan av ekologiska produkter från jord till bord. Samarbeten mellan flera primärproducenter, och mellan primärproducenter och förädlare. Samarbeten kan röra marknadsföring, försäljning, förädling, säkerställa produktionsvolym, produktkvalitet med mera.

Med en genomtänkt affärsstrategi och effektiv marknadsföring av ekologiska mervärden kombinerat med märkningen Från Sverige tror vi att lönsamheten och försäljningen kan öka.

Vem vänder sig projektet till?

Du som jobbar med ekoproduktion, förädling eller handel av ekoprodukter är välkommen. Projektet vänder sig också till dig som funderar på att lägga om till eko.

Vilka mervärden finns det med ekologiska livsmedel?

  • Biologisk mångfald
  • Bördiga jordar
  • Friskt vatten
  • Extra god djurvälfärd
  • Inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
  • Inga onödiga tillsatser
  • Höga krav

 

KALENDER

31

maj

Ett hållbart livsmedelssystem

Hur kan vi som myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar ser aktörerna i systemet och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem?

3

juni

Studio MATtanken: De livsviktiga måltiderna i äldreomsorgen

I Studio MATtanken fördjupar vi oss i de livsviktiga måltiderna inom äldreomsorgen. Vi kommer att resonera kring hur olika sätt att organisera/planera/strukturera måltiderna påverkar kvaliteten och hur väl man upplever att måltiderna till de äldre fungerar.

14

juni

Nya ingredienser för ett hållbart skolmatssystem & Livsmedelsmässa

MatLust Utvecklingsnod bjuder tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Vinnova och Martin&Servera in till en heldag med inspiration, exempel och diskussioner kring ett hållbart skolmatssystem och en Livsmedelsmässa med hållbara produkter för offentlig måltidsverksamhet!

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad och vänder sig i första hand till våra externa samarbetspartners, myndigheter och beslutsfattare i länet.

Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se
Redaktör: Erika Kvarnlöf, erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se
Ansvarig offentlig mat: Pernilla Fischerström, pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick