VISS nyheter

juni 2022

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Skräddarsy din vattenkarta

Brukar du använda vattenkartan? I en ny film från VISS-centrum visar vi hur enkelt det är att ändra symboler och etiketter för att anpassa kartan till dina behov. Filmen passar både nybörjare och erfarna användare:

Anpassa vattenkartan i VISS (YouTube)

VISS 2.0

Dekorativ bild

Begripliga begrepp

VISS kan vara svårt och krångligt att förstå. I arbetet med att skapa ett modernt och tillgängligt VISS 2.0 jobbar en särskild arbetsgrupp för att hitta tydliga gemensamma definitioner till fler än 800 kluriga ord och begrepp.

Arbetsgruppen består av representanter från projektgruppen, vattenmyndigheterna, SMHI och SGU.

– Vi möts varje vecka och jobbar systematiskt igenom begreppen, i tur och ordning. Vi har väldigt olika kunskaper och det är en fördel. När experter, jurister och språkkunniga samarbetar blir det ofta väldigt mycket bättre, säger Eric Arenius, kommunikatör för vattenmyndigheterna.

Arbetet utgår bland annat från språklagen som slår fast att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

I VISS 2.0 ska det gå lätt att finna begripliga förklaringar.

– Vårt mål med det här arbetet är att fler ska kunna ta till sig och förstå arbetet för bättre vatten. Språket ska inte vara ett hinder.

Den externa stödwebb som finns idag och som är känd som VISS-Hjälp, kommer att avvecklas.

Just nu i VISS 2.0

Hej Margareta Setterberg, projektledare i VISS 2.0. Vad är på gång just nu?

- Efter nästan ett års arbete med behovsinventering har medarbetarna i projektet ett digert material att ta tag i. De kommer nu att presentera en sammanfattning av resultaten för styrgruppen.

 

Vilka har deltagit i behovsinventeringen?

– Femton personer från vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat har deltagit i denna första behovsinventering. Den har gjorts för att få en helhetsöversikt. Dessa deltagare tillhör de primära målgrupperna och huvudsyftet med projekt VISS 2.0 är ju att skapa ett effektivt och stabilt verktyg för just deras arbete.

 

Hur har ni jobbat med andra målgrupper?

– Trettiotre användare som räknas till sekundära målgrupper har deltagit, fast i mindre omfattning. Det har varit användare från olika myndigheter, kommuner, miljökonsulter, markägare och organisationer som till exempel Lantbrukarnas riksförbund.

– I samtliga målgrupper har vi haft bra spridning både vad gäller utbildningsbakgrund, intresseområden och geografisk tillhörighet. Vi vill verkligen tacka alla som tagit sig tid att ställa upp! Det har givit oumbärlig information till våra konsulter och de som har deltagit har varit väl förberedda.

Dekorativ bild

VISS 2.0 växer fram i wireframes

Projektgruppen jobbar nu vidare med prototyper utifrån de behov som blivit synliga i inventeringarna och de tekniska förutsättningar som krävs.

– Eftersom VISS innehåller stora mängder komplexa data är det extra viktigt att kunna visualisera och testa mot användarna. Genom att göra bra prototyper innan vi börjar utveckla VISS 2.0 når vi kvalitet, träffar rätt och sparar en massa tid, berättar Johanna Olsson som jobbar med UX (User Experience).

Prototyperna tas fram i designstudios med projektgruppen där IT-ingenjörer och IT-arkitekter deltar. Alla presenterar sina tankar och perspektiv på problemen. På så sätt kan man hitta de bästa idéerna eller hitta nya infallsvinklar för att få fram de bästa lösningarna, menar Johanna Olsson.

– Vi vill bygga ett gränssnitt som underlättar det dagliga arbetet för användarna. Genom prototyperna blir det enkelt för användaren och kunden att förstå hur det kommer fungera. Vi kan också A/B-testa vilket betyder att vi testar två olika versioner och får ut data som hjälper oss fatta rätt beslut kring flöden, layout och design.

Just nu jobbar teamet med vattensidorna och navigeringen. Fokus ligger på att skapa användarflöden och wireframes. Wireframes är själva skelettet och är oftast bara ramar för att testa placering av innehåll och flöden. I nästa steg kläds skelettet i modern design med färg, form och VISS nya grafiska profil.

 

Läs också

I förra utskicket av VISS nyheter berättade vi om arbetet med att ta fram gränssnitt och grafisk profil för VISS 2.0
Hon greppar gränssnittet

VISSt vill du också prenumerera?

Registrera dig för prenumeration

Kontakt

För VISS-utbildningar, support och övriga frågor, kontakta viss_support@lansstyrelsen.se 

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick