Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev september 2022

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi ses på Miljöbalksdagarna

Vi ser verkligen fram emot att få träffas på Miljöbalksdagarna 20–21 september på Skansen i Stockholm. Miljösamverkan Sverige kommer att finnas på plats bägge dagarna. Kom förbi och prata med oss! Vi vill särskilt gärna ha dina synpunkter på förslaget kriterier för kompetens som vi ska presentera.

Lämna synpunkter på kriterier för kompetens

Två böcker ligger uppslagna på ett bord.

Nu vill vi ha dina synpunkter! Inom deluppdraget om kompetens och utbildning i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”, har arbetsgruppen nu tagit fram ett förslag på kriterier för kompetens för de som arbetar med miljötillsyn. Vad tycker du om kriterierna? Läs mer och lämna dina synpunkter på vår webbplats.

Kompetens och utbildning, Miljösamverkan Sverige

Fem personer sitter i ett mötesrum med datorerna framför sig.

Foto: Ingela Höök

Vill du vara med i ett projekt?

I planeringen inför 2023 har vi landat i att i första hand satsa på att starta dessa projekt:

  • Solcellsansläggningar på mark

  • Cirkulär masshantering

  • Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

  • Tillsynskampanj uttag vatten

Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som vi har på reservlistan.

Verksamhetsplan 2023–2025 (pdf)

Det allra viktigaste för varje nytt projekt är att vi kan skapa en projektgrupp som består av engagerade länsstyrelsehandläggare. Under oktober börjar vi fråga länen om medverkan i Miljösamverkan Sverige under 2023. Vi hoppas på många intresserade. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer eller redan nu anmäla att du vill vara med.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Tillsynskampanj grunda havsvikar

En grund havsvik med klippor

Grunda havsvikar är fokus för en gemensam, just nu pågående nationell tillsynskampanj inom strandskydd för ett antal länsstyrelser. Kontroller kommer ske i slutet av augusti och september i värdefulla strandmiljöer.

Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel bryggor, pirar och sjöbodar. Dessa anläggningar kan påverka växt- och djurliv samt friluftslivet negativt. Kontrollerna i kampanjen kommer därför att ske på dessa anläggningar inom strandskyddsområdena. Länsstyrelsen utreder även om anläggningarna är tillåtet utförda eller inte.

Ofta är det privatpersoner som är ägare, men det kan även vara företag. Kampanjen är en del av den nationella tillsynsstrategin och den uppfyller också regeringens uppdrag om att utöka strandskyddstillsynen i år.

Länsstyrelser i gemensam tillsynskampanj vid grunda havsvikar, Miljösamverkan Sverige

Utbildningar inom Grön Utveckling

Illustration av en figur som gör noteringar på ett papper.

Den 30 september ger Miljösamverkan Sverige tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett kunskapshöjande webbinarium om naturtillsyn i jordbrukslandskapet. Webbinariet är en del i arbetet med genomförandet av fokusområdet i den nationella tillsynsstrategin som handlar om påverkan på naturvärden i jordbrukslandskapet. Webbinariet vänder sig till de länsstyrelsehandläggare som arbetar med naturtillsyn och/eller lantbrukskontroll. Webbinariet kommer även vara öppet för andra intresserade, exempelvis kommunekologer och kommunala handläggare som arbetar med tillsyn av lantbruk. Anmälningslänk och program finns på Naturvårdsverket webbplats.

Jordbrukslandskapet - Naturvärden, pollinatörer och juridik (invajo.com)

Den 6 oktober ordnar vi en heldagsutbildning i naturtillsyn för länsstyrelsernas handläggare. Är du intresserad av att delta och bygga ut din kunskapsbank, hör av dig till Kristina Höök-Patriksson som håller i utbildningen, e-post: kristina.hook-patriksson@lansstyrelsen.se

Solceller uppställda på en gräsmatta

Seminarium om solcellsanläggningar på mark

Den 8 november erbjuder vi länsstyrelsernas handläggare ett kostnadsfritt heldagsseminarium om solcellsanläggningar på mark. Seminariet kommer att blanda föreläsningar med workshops och blir ett viktigt tillfälle för handläggare att träffas och utbyta erfarenheter. Träffen blir också ett forum för närvarande myndigheter att fånga upp aktuella frågor.

Seminariet hålls i Stockholm och facilitator är Sara Hommen på Vulkan kommunikation och konfliktvägledning. Det går inte att delta digitalt på seminariet och det kommer inte att spelas in.

En gångbro i trä över ett litet vattendrag som rinner ut i en sjö.

Foto: Mats Rydgård

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

Just före midsommar avslutade vi projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En övergripande rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter hittar du även på vår webbplats. Trevlig läsning!

Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker, Miljösamverkan Sverige

Arbetsplats för täkter.

Foto: Jens Artin

Utvinningsavfall täkter

Hur ska avbaningsmassorna vid en täkt hanteras? När blir de ett utvinningsavfall? Behöver verksamheten ha en avfallshanteringsplan? Vad är en utvinningsavfallsanläggning? Hur ska tillsynsmyndigheterna hantera den komplicerade lagstiftningen kring utvinningsavfall utan att det blir alltför omständligt och byråkratiskt? Dessa frågor försöker vi hantera på ett smidigt sätt inom projektet Utvinningsavfall täkter.

Projektgruppen är på plats, nu söker vi tre-fyra engagerade inspektörer/handläggare till referensgruppen. Hör gärna av dig om du vill vara med!

Utvinningsavfall - täkter, Miljösamverkan Sverige

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick