Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev december 2022

Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbund 25 år!

Kalender till 25-årsjubilet!

Den 29 augusti 1997 bildades Vänerns vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet ska verkar för att Vänern ska må bra idag och i framtiden. Detta genom att arbeta för bra vattenkvalitet och bevarande av sjöns arter och livsmiljöer.

I samband med 25-årsjubileumet har Vänerkansliet tagit fram en kalender, som har skickats ut till alla medlemmar i förbundet. Vi har några kvar och skulle du vilja få ett eget exemplar får du kontakta Vänerkansliet. Först till kvarn!

Läs mer om Vänerns vattenvårdsförbund 25 år på webben!

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Brommö Fagersand år 2012, foto Camilla Finsberg, och samma strand 2000, foto Joakim Lannek.

Brommö Fagersand år 2012, foto Camilla Finsberg, och samma strand 2000, foto Joakim Lannek.

Ny reglering för Vänerns vattennivå

Den 15 december tecknade Vattenfall och Länsstyrelsen en överenskommelse om ett nytt sätt att reglera Vänerns vattennivå.

Syftet är att motverka igenväxning av stränder och problem för sjöfart och båtliv, samtidigt som vi fortsatt minimerar risk för översvämning och bibehåller flexibilitet för vattenkraften.

Läs Länsstyrelsens pressmeddelande här!

Beställ plansch i A4 och klistermärke!

Rapportera invasiva främmade arter - beställ nytt material! 

Under hösten har vattenvårdsförbundet tagit fram nytt material, som ska vara till hjälp för att få allmänheten att rapporter in invasiva främmande arter i och vid Vänern.

Det är dels en plansch i A4 dels ett klistermärke. Vi vill få hjälp med att sprida ut detta material under våren, men det går bra att beställa planschen och klistermärket från Vänerkansliet redan nu. Tanken är att Vänerkommunerna och intresseorganisationerna runt Vänern kan sätta upp dessa på lämpliga platser. OQR-koden på materialet går till vattenvårdsförbundets hemsida med mer information om hur du och jag kan hjälpa till att rapportera in misstänkta fynd av invasiva främmande arter.

Läs om arterna och vad du kan göra!

Beställ materialet från Vänerkansliet!

Provtagning Vänern SLU.

Provtagning på Vänern, här ett rambergrör som används vid provtagning av växtplankton.

Nya rapport från miljöövervakningen i Vänern

Nu finns flera nya rapporter från miljöövervakningen på Vänerns webb under publikationer.

Du kan exempelvis läsa om de senaste resultaten från sjöfågelinventeringen 2022, eller om undersökningar av miljögifter i fisk. Läs också årsredovisningarna av vattenkemi och biologi så som bottendjur, djur- och växtplankton och fisk i Storvänern 2021 inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Publikationer

Studiebesök Tidans kvillområden under Vänerdagen.

Annie Jonsson, Högskolan i Skövde, informerar om sötvattensmusslornas livsmiljöer vid Tidans kvillområden.

Vänerdagen/ForskarFredag i strålande sol!

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjöd in till Vänerdagen och ForskarFredag den 30 september på Dacapo i Mariestad.

Omkring 55 personer hade kommit för att lyssna till föredrag om sötvattensmusslor, vattnets rörelse i Vänern och i Mariestadsfjärden och vattenvårdsförbundets arbete med invasiva främmande arter. Vi fick också information om aktuella fiskeprojekt i Vänern och Laxfonden informerade om deras verksamhet. Efter lunch fick vi både se hur elfiske går till, leta efter musslor vid Tidans lummiga miljöer och se hur kulturmiljövärdena har bevarats på ett bra sätt vid utrivningen av dammen.

Några av presentationerna från dagen.

KALENDER

21

FEB

Styrelsemöte Vänerns vattenvårdsförbund

Styrelsen blir kallade till årets första styrelsemöte.
Kl. 09.30-ca 15.00, 21 februari 2023

25

APRIL

ÅRSMÖTE Vänerns vattenvårdsförbund 

Vänerns vattenvårdsförbund bjuder in till ordinarie årsmöte med efterföljande studiebesök. Kallelse och handlingar kommer att publiceras på webben senaste en månad innan årsmötet.
Kl. 09.30- ca 15.00, 25 april 2023, plats meddelas under våren

God jul och Gott nytt år, önskar Vänerkansliet!
Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick