Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev

Penningtvätt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hösten 2022

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tipsar dig, som verksamhetsutövare, om bland annat domar från Kammarrätten i Stockholm och olika informationskällor för att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter

Tips om kommande webbinarium

Tips om kommande webbinarium

Den 18 november 2022, kl. 9 - 10:30 håller Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sitt webbinarium "Spot on" om varningssignaler kopplade till målvakter och penningtvätt.

OBS! Ingen föranmälan behövs. Seminariet sänds via Zoom.
Var vänlig logga in senast 8.55.

Inloggningslänk till seminariet.
Meeting ID: 872 8038 0414
Passcode: Polis2022

Få inbjudningar till Samordningsfunktionens webbinarier och utskick genom att anmäla dig till:
samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Läs om senaste nytt på Samordningsfunktionens webbsida här.

Kommande förändringar i penningtvättslagen?

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism diskuteras på EU nivå och förhandlingar om ändringar pågår. Förhandlingsarbetet förväntas vara klart under våren 2023. Frågor som behandlas är exempelvis om ytterligare verksamhetsutövare helt eller delvis ska omfattas av lagstiftningen och om tillgången till uppgifter i Polisens penningtvättsregister bör utökas för brottsbekämpande myndigheter.
En ny myndighet, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), ska inrättas på EU-nivå. AMLA ska bland annat kunna utöva tillsyn i samarbete med en nationell tillsynsmyndighet under en begränsad tidsperiod.

En utredare ska lämna förslag till ändringar i svenska lagar och förordningar för att anpassa dessa till ändringar på EU-nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

Läs mer om EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism här.

Periodisk rapportering

Länsstyrelserna väntar på ett beslut i riksdagen angående förslaget från utredningen, "Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism", om periodisk rapportering för verksamhetsutövare som står under vår tillsyn.

Länsstyrelserna kommer att ta fram föreskrifter gällande periodisk rapportering efter att lagändringen har beslutats. Rapporteringsskyldigheten börjar gälla efter att länsstyrelsernas föreskrifter har trätt i kraft.

Läs mer om utredningens förslag här.

Vem är det som styr företaget?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

För att följa penningtvättslagen ska du som verksamhetsutövare utreda om kunden har en verklig huvudman (för att sedan kontrollera den verklige huvudmannens identitet). En sådan utredning ska åtminstone avse sökning i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En kontroll av uppgifterna i nämnda register utesluter inte att ytterligare kontroller kan behöva göras i det enskilda fallet, exempelvis när en alternativ verklig huvudman är utsedd.

Läs om kundkännedomsåtgärder kopplade till verklig huvudman i 3 kap. 8, 8a och 9 §§ Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) här.

Läs mer om verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida här.

Har du koll på A-krim?

Arbetslivskriminalitet (A-krim) kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

A-krim:

  • är när företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet.
  • exploaterar människor, utsätter företag för en osund konkurrens och urholkar vårt välfärdssamhälle.
  • är speciellt utbrett inom arbetskraftsintensiva branscher.

Läs mer om A-krim här.

Lokala nyheter

Välkommen att anmäla intresse för framtida föreläsning.

Länsstyrelsen kommer den 25 november att hålla en föreläsning i Göteborg på temat den allmänna riskbedömningens betydelse. Föreläsningen är fullbokad och vi planerar att genomföra fler föreläsningar under 2023.

Om du är intresserad av att delta på en föreläsning om penningtvättsregelverket, med inriktning på den allmänna riskbedömningen, är du välkommen att skicka en intresseanmälan till oss på e-postadressen penningtvatt.vastragotaland@lansstyrelsen.se. För att vi ska kunna planera hur vi genomför framtida föreläsningar på bästa sätt ser vi gärna att du anger följande information i din intresseanmälan:

-Namn
-Bransch
-Ort
-Fysisk närvaro eller digital

Detta avser dig som har ditt säte i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. Foton är från Mostphotos.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick