Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

VISS nyheter

november 2022

Välkommen till VISS-support

Porträttbild på man

När du kontaktar VISS-support är det mest sannolikt att det är Martin Herkel som guidar dig till rätt svar på din fråga. Martin började jobba med VISS i maj men har jobbat på Länsstyrelsen sedan augusti 2021. Innan dess har han jobbat som IT-konsult på Sigma i 15 år.

Hur är en vanlig dag på jobbet, Martin?

– Det är en blandning av olika möten, jobb med förvaltningsärenden och att svara på supportfrågor. Det kommer in i snitt tre till fem mail per dag till VISS-supporten. Det är blandat mellan enklare supportfrågor och lite större beställningar eller krångligare frågeställningar där vi behöver vara flera inblandade för att kunna ge besked.

Vilken är den vanligaste frågan till supporten?

– Det är väldigt spretigt vad frågorna handlar om. Ingen fråga kommer egentligen mer än en gång. Kategorier som är vanliga är att man undrar över olika värden som presenteras i VISS och att det behövs justeras rättigheter på användare. Eller skapas nya. 

Underhåll 28 november

Den 28 november är VISS stängt för underhåll klockan 10:00 - 12:00.

Följ läget på vår webbplats.

VISS webbplats

Stängt under jul och nyår

På grund av arbetet med VISS 2.0 är det just nu lägre bemanning i VISS-support. Vi ber om tålamod om det tar längre tid att få svar på frågor.
Under jul- och nyårshelg kommer supporten att vara stängd.

Rapportering till EU

Ett av de grundläggande syftena med VISS är att vara ett verktyg för att rapportera om Sveriges arbete med vattenförvaltning till EU-kommissionen.

I månadsskiftet november – december startar vattenmyndigheterna en testuppladdning av material till EU:s rapporteringsplattform. Det handlar bland annat om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och information om 27 000 vattenförekomster.

Efter testuppladdningen ska vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat korrigera och åtgärda fel. Vid årsskiftet kommer Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att kunna ta del av materialet och en redovisning av arbetet med rapporteringen.

Den slutliga leveransen till EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) sker efter HaV:s beslut, preliminärt i mars 2023.

När EU-komissionen och EAA har godkänt materialet läggs det in i Water InformationSystem Europe (WISE) som är Europas VISS.

WISE - Water Information System for Europe (europa.eu)

Vattenförvaltning i Sverige

VISS 2.0

Ny IT-projektledare

Porträttbild på kvinna

Annika Petersson är ny IT-projektledare för VISS 2.0 och är stationerad på Länsstyrelsen Västra Götalands län i Göteborg sedan augusti. Hon kommer närmast från Intraservice i Göteborgs stad. Där projektledde hon arbetet med ett nytt administrativt system för stadens skolor och förskolor.

– Det var ett stort projekt med många leveranser och många intressenter.
Inte helt olikt VISS 2.0, berättar Annika Petersson.

Beskriv VISS ur ett IT-perspektiv.

– Oj, svårt… Vi ska ta fram ett IT-stöd som ska stötta verksamheten och möjliggöra ett effektivare arbetssätt. Systemet ska vara tekniskt modernt, drifts- och informationssäkert samt tillgänglighetsanpassat.

Toppen! Vilka uppgifter sätter du tänderna i just nu?

– Det är mycket planeringsaktiviteter som pågår eftersom projektet har gått in i ny fas. Nu fokuserar vi mer på krav och den tekniska lösningen. Jag arbetar också just nu med att säkerställa att vi har tillräckligt med personer som arbetar med projektet.

Schematisk bild över projektfas

Just nu i VISS 2.0

Vi är många som ser fram emot att kunna börja använda ett nytt och användarvänligt VISS 2.0, men än är det en bit kvar på resan. Det här händer just nu:

I bilden ovan ser du var vi befinner oss i den aktuella projektfasen. Vi rör oss just nu genom kravanalys, där noggranna behovsinventeringar ingår. Dessa påbörjades under 2022 och nu följer en fördjupning. Därefter följer ett intenstivt arbete med bästa möjliga lösningar och konstruktion.
Samidigt pågår noggranna förberedelser för alla faser av genomförandet.

Nya medarbetare och vässad projektplan

  • Sedan september har flera nya projektmedarbetare anställts och introducerats. De behövs för att arbeta med lösningar och konstruktion av VISS 2.0.
  • Det finns ett nytt forum med användare som deltar i förjupad behovsinventering. Här ingår ett urval av handläggare från vattenmyndigheterna och länsstyrelsens beredningssekretariat.
  • Vi har skapat en arkitekturgrupp för att sammanställa lösningsutredning. 
    I mitten av november hölls en workshop om projektstruktur och fram till årsskiftet jobbar vi med att uppdatera tidplan, riskanalys och budget.

När detta är genomfört kommer vi veta mer om när det nya systemet VISS 2.0 kan vara klart att användas. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du löpande information om VISS 2.0.

Ja, jag vill prenumerera!

Registrera dig för prenumeration

Kontakt

För VISS-utbildningar, support och övriga frågor, kontakta viss_support@lansstyrelsen.se 

För frågor om VISS 2.0, kontakta viss2.jonkoping@lansstyrelsen.se

12

dec

Kurs: VISS för lokala åtgärdssamordnare 

Digital grundkurs om hur du kan använda VISS i planering av lokalt åtgärdsarbete. Sista anmälningsdag 2 december.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick