Länsstyrelsen Östergötland

Pressmeddelande

1 juni 2021

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Studentfirande i partybuss kan ge vite

Pandemin är inte över och alltför många unga insjuknar eller riskerar bidra till fortsatt smittspridning. Studentflak och studentkorteger är förbjudet. Om ett företag skulle medverka till firande i bussar, båtar eller olika former av lokaler riskerar de vite.

Att fira studenten ombord på en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när någon hyr en lokal eller en båt för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester eller firanden för fler än åtta personer. Länsstyrelsen Östergötland vill uppmana studenter till att inte boka alternativ som partybussar eller lokaler.

– Länsstyrelsen Östergötland har haft kontakt med ett antal bussföretag för att hjälpa dem att göra rätt enligt gällande regler och kommer ta kontakt med fler, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen på Länsstyrelsen Östergötland.

Förelägganden med vite har utfärdats mot fem företag som erbjuder partybussar. Det innebär att de om de skulle bryta mot reglerna får betala ett vitesbelopp för varje gång. I ett sådant fall skulle turen ställas in och studenterna riskerar att gå miste om att få tillbaka sina pengar.

Länsstyrelsen har haft dialog med skolledningen i kommunerna för att hjälpa till att planera smittsäkra utspring och studentevenemang utifrån de regler och råd som gäller. Vad gäller de privata sammankomsterna är rådet från Folkhälsomyndigheten fortfarande att endast umgås med en mindre krets av ens närmaste.

– Det är naturligtvis jättetråkigt för studenterna att inte kunna träffas och fira i vanlig ordning, men även om vi börjar se en ljusning framåt så är läget just nu fortfarande mycket allvarligt, säger Kristoffer Hellberg.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden för vecka 21

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här.

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Kristoffer Hellberg, enhetschef, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 55 32
kristoffer.hellberg@lansstyrelsen.se

Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Per Åhlin, pressansvarig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Om oss

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering. På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/ostergotland    

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss

Dela detta utskick