Länsstyrelsen Östergötland

Pressmeddelande

5 maj 2022

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Foto: Magnus Melander/Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen utför naturvårdsbränning i Ydre

Fredagen den 6 maj kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Ydre kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Det är ett cirka 6,5 hektar stort skogsområde inom Stutagölen naturreservat som ska naturvårdsbrännas. Området ligger i Ydre kommun, cirka 10 kilometer nordost om Österbymo.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Mer information om naturvårdsbränningar

Mer information om Stutagölen naturreservat

Översiktskarta över bränningsområdet

Inzoomad karta över bränningsområdet

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Melander, biolog, Länsstyrelsen Östergötland,
010-223 54 05
magnus.melander@lansstyrelsen.se

Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Per Åhlin, pressansvarig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Om oss

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering. På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/ostergotland    

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss

Dela detta utskick