Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
December 2021
Digin.nu Banner med texten: En webbplats om digital inkludering och tillgänglighet

Kunskapsnavet för digital tillgänglighet

Samhället blir allt mer digitalt och för att fler ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter ökar tillgänglighetskraven för privat och offentlig sektor. Idag lanserar fyra myndigheter en gemensam webbplats som ska göra digital tillgänglighet enklare.

– Ökade krav på digital tillgänglighet kommer att påverka många branscher och organisationer. Redan nu behöver aktörer se över och anpassa tjänster, produkter och arbetssätt, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

De fyra myndigheterna som står bakom webbplatsen är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Webben innehåller bland annat information om vilka lagar och regler som gäller och konkreta tips och checklistor.

Besök webbplatsen på www.digin.nu

”Tillsammans mot våld”

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan vara särskilt svårt att upptäcka. De har oftare fler nära relationer och våldet kan komma från en vårdgivare eller assistent som kvinnan är beroende av för att klara delar av sin vardag. Förutom att våldet är svårare att upptäcka är det dessutom svårare att få skydd och rätt stöd.

Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen lanserade den 15 november 2021 den nationella kampanjen Tillsammans mot våld. För andra året går kampanjen med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Läs mer om mäns väld mot kvinnor med funktionsnedsättning: Våld mot kvinnor är ofta osynligt - MFD

Se filmen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Kvinna som håller händerna framför ansiktet.

Nytt uppdrag om våld mot kvinnor

MFD ska utreda om det behövs ny forskning om sexuellt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning för att förbättra myndigheternas skydd och stöd. I uppdraget från regeringen ingår att lämna förslag på åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå. Detta för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge stöd och skydd för de utsatta.

Läs mer om detta och våra andra nya uppdrag här: Regeringsuppdrag - MFD

Vad tycker du om MFD:s webbplats?

Hjälp oss bli bättre genom att svara på våra frågor. Det tar bara några minuter och dina svar behandlas självklart anonymt.

Svara här: Web Service Award

Hund och kvinna tittar på varandra i profil

MFD kartlägger erfarenheter med assistanshundar

MFD gör en kartläggning av hur det fungerar med assistanshundar. Därför söker vi förare och instruktörer som kan berätta om sina erfarenheter.

Vill du anmäla intresse eller veta mer? Kontakta Lena Hallberg lena.hallberg@mfd.se på Myndigheten för delaktighet senast måndag den 6 december 2021.

Läs mer om assistanshundar, kartläggningen och hur du anmäler dig:
MFD kartlägger erfarenheter med assistanshundar - MFD

Vill du bli inspirerad genom goda exempel?

Den 11 november publicerade MFD ihop med Dagens Samhälle en temabilaga om att skapa ett hållbart samhälle med universell utformning som verktyg. Den är fylld av intressanta artiklar och goda exempel från kommuner, myndigheter, politiken och funktionhindersorganisationer. Vi skickar gärna tidningen till er men minst 10 ex per leverans. Maila sara.ullmark@mfd.se för mer information.

Seminarium:

Välkommen att anmäla dig till Delaktighetsdagen!

Denna gång kommer konferensen att handla om den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031. Strategin innebär att 28 myndigheter får ett tydligt uppföljningsansvar och ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden.

Under delaktighetsdagen kommer vi bland annat att diskutera vad strategin går ut på, vad det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken innebär i praktiken för myndigheternas arbete och vilket stöd MFD kan erbjuda.
Hoppas vi ses den 26 januari!

Anmäl dig här!

Demokratiskt deltagande då och nu

Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg kommer i ett seminarium lyfta fram händelser från senaste århundrandet som varit viktiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara demokratiskt delaktiga. Seminariet kommer också handla om de brister som finns idag som hindrar människor att vara delaktiga, till exempel bristande tillgänglighet.

En fråga som kommer att ställas är vad som behöver göras för att säkerställa att alla kan vara demokratiskt delaktiga inför valet 2022.

Deltar gör Ola Balke, MFD, och Diana Chafik på Funktionsrätt Sverige. Moderator är Maria Johansson, Fonden för mänskliga rättigheter.

Läs mer och anmäl dig hos MR-dagarnas webbplats

Arbetar du med att välja ut och utforma lokaler som ska användas som vallokaler och röstningslokaler?
Läs mer här: Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler - MFD

MFD uppmärksammar
Äldre kvinna får hjälp att visa vaccinationsbevis på sin mobiltelefon.

Vaccinationsbevis bryter isoleringen

Från den 1 december 2021 kan vaccinationsbevis användas som smittskyddsåtgärd på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det snabbaste sättet att få ett vaccinationsbevis är att logga in med e-legitimation på Covidbevis.se. Men 6% av befolkningen använder inte internet och i vissa grupper är siffran mycket högre. Exempelvis använder 20% av pensionärer och personer med funktionsnedsättning aldrig internet. (Statistik från svenskarna och internet-rapporten 2021)

E-hälsomyndigheten uppmanar därför invånare att hjälpa sina närstående att skaffa e-legitimation (till exempel mobilt bank-ID eller Freja eID) för att kunna hämta vaccinationsbevis. Själva vaccinationsbeviset kan därefter hämtas på Covidbevis.se.

Läs mer om hur kan skaffa e-legitimation här: Elegitimation | Elegitimation

Läs mer om vaccinationsbeviset här:Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att få vaccinationsbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.