Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
December 2021
Julgran som är gjord av våra bokstäver M, F och D.

God jul önskar Malin Ekman Aldén

Så här i slutet av året slänger jag en tacksam blick i backspegeln innan jag ser framåt mot året som väntar.

I höstas presenterade regeringen en ny funktionshindersstrategi. Den tydliggör de statliga myndigheternas gemensamma ansvar att bidra till att öka förutsättningarna för delaktigheten för fler - och därmed öka jämlikheten i samhället. Strategin är också en viktig möjlighet för MFD att samarbeta och samskapa med andra myndigheter. På så sätt kan vi bidra till att fler människor kan ta del av den kunskap och de produkter och tjänster som det offentliga erbjuder. Delta gärna på Delaktighetsdagen den 26 januari om du vill veta mer om hur arbetet kan gå till och vad strategin kan väntas leda till.

På tal om delaktighet så är det valår nästa år. I Sverige har vi haft demokrati i 100 år, men så sent som år 1989 fick alla medborgare rösta. Vi på MFD hoppas förstås att valet och valrörelsen blir ett tillfälle att spegla och diskutera villkor och framtid för alla grupper i vårt samhälle. Vi kommer också att arbeta aktivt med att stärka möjligheten att delta och engagera sig i valet. Kring detta arbetar MFD bland annat nära såväl valsamordnare och andra strategiska funktioner i kommunerna samt studieförbund och funktionshindersorganisationer. Genom vår undersökningspanel – Rivkraft – kommer vi också följa upp hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras möjligheter att delta i valet ser ut.

Hoppas du vill fortsätta att följa vårt arbete via våra kanaler; nyhetsbrevet, webbplatsen och våra sociala medier.

God jul och gott nytt år önskar Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.

Vill du läsa mer om strategin? Uppdaterad information hittar du här på MFD:s webb: Strategi för funktionshinderspolitiken

Äldre svartvit bild som visar människor i kö för att välja.

Demokratin nu och då

För 100 år sedan blev Sverige en demokrati, men så sent som 1989 fick vi allmän och lika rösträtt för alla över 18 år.

Men demokratisk delaktighet handlar inte enbart om rösträtt utan om möjligheten att vara med och påverka. Det kan man göra genom att engagera sig politiskt, delta i föreningsliv och i politiska samtal. Men även genom att ha tillgång till nyheter och annan information. Trots positiv utveckling finns det fortfarande saker som behöver göras för att öka möjligheten att nå demokratisk delaktighet.

Är du nyfiken på att lära mer? Då kan du läsa mer på vår webbplats:
Demokratins utveckling

Gabriel Wikström, Helena Bjarnegård och Per-Olof Hedvall

Tre röster med hållbar utveckling i sikte

Hur behöver vi arbeta för att utveckla hållbara städer och levande livsmiljöer där alla ges goda chanser att påverka utvecklingen? Myndigheten för delaktighet har pratat med tre inspirerande personer som arbetar med tillgänglighet på olika nivåer för att ta del av deras syn på hur vi kan nå målen inom Agenda 2030.

Gabriel Wikström, regeringens särskilde samordnare för genomförandet av Agenda 2030, menar att vi måste våga tänka lika radikalt som kring pandemin och pröva nytt.
– Genomförandet av Agenda 2030 kräver att vi tar ett samlat grepp på systemnivå och inte bara förlorar oss i detaljerna, säger han.

Helena Bjarnegård, landets första riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, menar att det krävs att myndigheter arbetar tillsammans.
– Det gäller också att involvera användare så att vi får in flera olika erfarenheter och perspektiv i planeringen och utvecklingen, säger hon.

Även Per-Olof Hedvall, docent och föreståndare för Certec, menar att det är viktigt att få in en mångfald av kunskap och erfarenheter från användare i designprocessen:
– Med universell utformning får vi in ett förhållningssätt till design som gör det möjligt att ta med ett mångfaldstänkande i designprocessen – till gagn för alla.

Läs de tre artiklarna här:

Gabriel Wikström: Vi måste agera nu!

Helena Bjarnegård: Fokus på både fysisk och sinnlig tillgänglighet

Per-Olof Hedvall: Berikande och utmanande arbetssätt

Besök även MFD:s webbsida om Agenda 2030 där du kan läsa mer om funktionshindersperspektivet inom respektive mål: Agenda 2030

Skapa hållbara städer

Gävle och Göteborg arbetar med att skapa hållbara städer för invånarna. I Göteborg kallar man arbetssättet för universell utformning och i Gävle för social hållbarhet - men principen är densamma. Gemensamt är att de utgår från mångfald och olika behov när de utformar platser, tjänster och produkter. På så vis blir slutresultatet användbart för fler och de undviker onödiga anpassningar i efterhand, vilket är mer ekonomiskt- och miljömässigt hållbart.

MFD skickade ett filmteam för att ta del av deras lärdomar och resultatet ser du här: Hållbara städer genom universell utformning

Seminarier:

Missa inte Delaktighetsdagen den 26 januari!

Delaktighetsdagen arrangeras även denna gång i digitalt format. Årets tema är den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031. Strategin innebär att 28 myndigheter får ett tydligt uppföljningsansvar och ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden.

Under delaktighetsdagen kommer vi bland annat att diskutera vad strategin går ut på, vad det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken i innebär i praktiken för myndigheternas arbete och vilket stöd MFD kan erbjuda.

Länk till anmälan hittar du här: Delaktighetsdagen 2022

MFD på Mål 11 veckan 2022

Rådet för hållbara städer arrangerar en digital mötesplats med fokus på mål 11 i Agenda 2030 - Att främja en hållbar och inkluderande stads- och samhällsutveckling. MFD medverkar ihop med White arkitekter på seminariet ”En trygg och tillgänglig skolmiljö är en viktig del av hållbar samhällsplanering”. Sessionen äger rum 26 januari mellan 10.00 och 11.30.

Dagarna är kostnadsfria. Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig: 
MFD deltar om tillgängliga och trygga skolor

MFD uppmärksammar:

Luxemburg prisas som Europas mest tillgängliga stad

Luxemburg prisas för innovativa lösningar och för att prioritera en "Design för alla"-metod som gör åtkomsten lättare för alla, inklusive för personer med funktionsnedsättning. Exempel på det är bussar med lågt golv, ramper och ljudmeddelanden.

Staden samråder regelbundet med invånare som möter funktionshinder för att säkerställa att hinder åtgärdas och att åtgärderna får önskad effekt. Dessutom gör Luxemburg information om politiska beslut tillgänglig för alla genom att göra viktiga rådsmöten tillgängliga på teckenspråk, utöver talat språk och transkription.

Priset delades ut vid Access City Award-ceremonin av Helena Dalli EU-kommissionären för jämställdhet.

Access City Award organiseras av Europeiska kommissionen tillsammans med European Disability Forum. Myndigheten för delaktighet ansvarar för den svenska delen av tävlingen. I år representerade Malmö och Växjö Sverige.

Läs mer här: Luxembourg City wins 2022 Access City Award (europa.eu)

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.