Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Februari 2022
Skylt lutad mot ett träd med texten "här kan du förtidsrösta".

Stödmaterial för ett mer tillgängligt val!

Att rösta är en hörnsten i demokratin och då behöver vallokaler och information vara tillgängliga. Vid tidigare val har många vallokaler brustit i tillgänglighet vilket lett till ett sämre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Detta framgår av MFD:s kartläggning i samband med valet 2018.

För att stödja kommuner och andra med ansvar att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att rösta, har MFD tagit fram ett stödmaterial. Det innehåller bland annat en checklista för hur röstlokaler blir tillgängliga.

Läs mer om tillgängliga val här!

Ung kvinna sitter framför sin dator och arbetar samtidigt som hon dricker kaffe

Minskat arbetsmarknadspolitiskt stöd

Ansvariga samhällsaktörers förutsättningar att ge rätt stöd åt personer som står långt från arbetsmarknaden har kraftigt försämrats. Detta på grund av förändringarna inom Arbetsförmedlingen i kombination med pandemins konsekvenser. Det visar Myndigheten för delaktighets uppföljning av det funktionshinderspolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Klicka här för att läsa mer om de åtgärder som MFD föreslår 

Bilden föreställer ett kontor. En man i rullstol diskuterar med en manlig kollega och två kvinnor syns i bakgrunden.

Guide för inkluderande arbetsplatser

Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning är arbetslösa, för oavsett kompetens hänvisas många till bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Genom att skapa inkluderande arbetsplatser och se över rekryteringsprocesser, kan fler ta plats på arbetsmarknaden. Det lönar sig för arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning och för samhället i stort.

År 2020 tog Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och regioner och Arbetsförmedlingen har ihop med åtta kommuner fram en guide om hur man kan skapa inkluderande arbetsplatser samt en kunskapssammanställning inom ramen för projektet UUA (universell utformning av arbetsplatser). Guiden är fortfarande aktuell och lyftes nyligen upp i Sunt arbetsliv.

Läs artikeln om inkluderande arbetsplatser här

Christer var omyndighetsförklarad

”Jag känner mig som en samhällsmedlem. Jag är värdefull”. Det säger Christer Dannevik som tidigare var omyndighetsförklarad och därför inte fick rösta förrän i valet 1991.

Vet du hur möjligheten att rösta och vara demokratiskt delaktig har sett ut för personer med funktionsnedsättning senaste århundrandet? Svaret hittar du i en kunskapssammanställning, tidslinje och filmer.

Klicka här för att testa dina kunskaper i ett quiz

Klicka här för att se filmen Demokrati genom åren

Nytt uppdrag ska kartlägga våldsutsatthet

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier. Samverkan och dialog med andra samhällsaktörer blir en viktig del i att genomförandet.

- Många studier visar att det finns en högre utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Trots detta är kunskapen om våld och våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning sämre än för befolkningen i övrigt, säger Maria Melin, processamordnare på MFD.

I regeringsuppdraget ingår även att kartlägga kunskap och arbetssätt i statliga myndigheter, regioner och kommuner. Projektet pågår till januari 2023.

Klicka här för att läsa mer om uppdraget.

MFD:s nyhetsbrev om strategin!

I höstas presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitisk strategi och utsåg myndigheter som ska ansvara för att den genomförs. MFD har en fått samordnande roll och därför har vi tagit fram ett nytt nyhetsbrev för alla som vill följa utvecklingen inom strategiarbetet. Det sammanfattar det viktigaste som är på gång och som redan har skett och skickas ut fyra gånger per år till prenumeranter.

Vill du ta del av kommande nyhetsbrev?
Klicka här för att snabbt och enkelt anmäla dig till strateginyhetsbrevet.

Vill du läsa mer om strategin?
Uppdaterad information om strategin för funktionshinderspolitiken hittar du här.

Seminarier

Ett åldersfixerat samhälle

Har du funderat på hur idealet om evig ungdom påverkar hur vi ser på åldrandet och på oss själva som äldre? Frågan lyfts i seminariet ”Psykisk hälsa bland äldre i ett åldersfixerat samhälle” som nu finns publicerat på MFD:s webb.

Hör mer om stereotypa föreställningar om ålder och åldrande som kan påverka den psykiska hälsan. Gästar gör Johanna Nordin från Mind och Mikael Rennemark, professor vid Linneuniversitetet.

Nu är seminariet publicerat, klicka här för att se det.

Nytt nationellt nätverk för kunskapsutbyte

Som ett sätt att stödja kommuner och regioner i arbetet med att ta fram funktionshinderstrategier och planer, har MFD startat ett nationellt nätverk. Frågeställningarna är behovsstyrda och träffarna syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i såväl operativa som strategiska frågor med fokus på utveckling och samarbete.

Nätverket riktar sig främst till yrkesverksamma inom kommun och region och är öppet för att välkomna nya deltagare.

Kommande nätverksträffar sker via zoom:

  • 14 mars – Demokratisk delaktighet och allmänna val. 

  • 5 maj – Digital inkludering. 

Vill du delta?

Har du frågor om nätverket?

MFD uppmärksammar

"Universell utformning av arbetsplatsen är bra för affärerna”

Vasakronan utformar hela sina arbetsplatser universellt – inte bara den fysiska miljön. UUA-arbetet sträcker sig genom ledarskapet, till social arbetsmiljö och digitalisering. Resultaten är anmärkningsvärda och arbetssättet har blivit en självklar prioritet för företaget.

I en inspirerande artikel delar Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan med sig av insikter och lärdomar.

Läs mer här: Vasakronan: ”UUA bra för affärerna” (akademssr.se)

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.