Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Juni 2022

Är din kommun bäst på tillgänglighet?

Varje år arrangerar EU-kommissionen tävlingen Access City Award i syftet att uppmärksamma de städer och regioner som framgångsrikt arbetar med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet med tävlingen är att bidra till en ökad medvetenhet om funktionshinder och uppmuntra till att vilja göra en stad mer tillgänglig för alla som bor och besöker den. Anser du att din kommun borde vara med och tävla? Skicka in er ansökan senast den 8 september!

Är din kommun bäst på tillgänglighet?
Regler för deltagande och mer information finns hos EU-kommissionen: Access City Award 2023

Information till migranter 

Att komma till ett nytt land är inte alltid lätt. Olika länder har olika regler och syn på stödinsatser och migranter med funktionsnedsättning får inte alltid den information de behöver för att veta vilka stödinsatser och hjälpmedel de har rätt till i Sverige. Det handlar både om vilka möjligheter som finns och hur man gör en ansökan. Nu inleder Myndigheten för delaktighet ett arbete med att förändra detta.

– Genom ökad och tillgänglig information förbättras möjligheten att personer som är nya i Sverige kan delta i samhället, på lika villkor. Tillgång till stödinsatser och hjälpmedel är också viktigt för att exempelvis kunna ta del av samhällsinformation, svenskundervisning och arbetsmarknadsförberedande insatser, säger Josefina Streling, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Riktad information till migranter med funktionsnedsättning

Nödvändigt för en del - bra för alla!

Skatteverket och Boverket är två myndigheter som arbetar med universell utformning, ett arbete som slagit väl ut. I artiklarna nedan kan du läsa mer om hur Skatteverket jobbat med universell utformning av arbetsplatsen och om hur Boverkets breddade sitt perspektiv för att skapa tillgängliga samhällsrum och byggnader redan från början.

 Skatteverket utgår från människan

Boverket inkluderar målgruppen från start

Lär dig mer om universell utformning: Principen om universell utformning
Se även exempel på universella lösningar: Nödvändigt för en del, bra för alla.

Pandemin och välfärdstjänster

Pandemin har ställt samhällets välfärdstjänster på prov. Att insatser har ställts in, dragits ned eller förändrats har inneburit utmaningar för många. Samtidigt har de hinder som kommit med pandemin bemötts med ett öppet och lösningsorienterat förhållningssätt.

Läs mer: Pandemin och välfärdstjänster.

 
 

Fördjupad bild av assistanshundverksamheten

Myndigheten för delaktighet har utfört en analys av assistanshundverksamheten baserat på bland annat djupintervjuer med förare och instruktörer. Analysen omfattar möjligheter, utmaningar och utvecklingsbehov.

Analys av assistandhundverksamheten.

 
 
MDF uppmärksammar

Våld och barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning har större risk än andra att utsättas för våld. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd till personal som ska samtala med barn. Här finns också information om det ansvar som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården har.

Ta del av materialet på kunskapsguiden.se.

 
 

Funktionshinder eller funktionsnedsättning?

Ibland kan det vara svårt att veta skillnaden mellan begrepp som liknar varandra. Josefina Streling på Myndigheten för delaktighet berättar i ett kort klipp om skillnaden mellan dessa två.


Funktionshinder och funktionsnedsättning
.

 
 
Seminarier

Nätverk: Migration och funktionsnedsättning


Torsdagen den 15 september, 09.00-11.00

Efter sommaren kommer den första av två nätverksträffar att äga rum för aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor som arbetar med frågor kring migration och funktionsnedsättning. På träffen kommer vi på Myndigheten för delaktighet att berätta om den kartläggning som genomförts och som ligger till grund för informationsmaterialet till asylsökande och nyanlända med funktionsnedsättning.

Vill du delta? Följ länken nedan, ingen föranmälan krävs.

Zoom-möte: Migration och funktionsnedsättning, 15 september kl. 09.00

     Trevlig sommar önskar vi på MFD!

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.