Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
December 2022

Metoder och inspiration för att arbeta med funktionshindersfrågor på kommunnivå

Den 30 november och 1 december sändes den tredje digitala konferensen Nationell samling för delaktighet. Över 1400 deltagare från Norrbotten till Skåne fick möjlighet att ta del av MFD:s kunskapsstöd och massor av lärande exempel på hur kommuner och regioner arbetar med att genomföra funktionshinderspolitiken.

Har du missat konferensen? Då kan du ta del av innehållet i efterhand. Den inspelade konferensen finns textad och teckenspråkstolkad.

Inspelning av Nationell samling för delaktighet

Våldsförebyggande arbete som når alla

Den 28 november höll MFD ett seminarium på temat våld mot personer med funktionsnedsättning. Det handlade bland annat om hur man kan arbeta med befintliga strategier för att bekämpa och förebygga våld så att de även når personer med funktionsnedsättning.

Seminariet är en del av MFD:s kartläggning över hur våldsutsatthet ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Resultatet presenteras i en slutrapport 31 januari 2023.

Våldsförebyggande arbete som når alla - MFD

MFD:s uppdrag inom EU-ordförandeskapet

Under Sveriges ordförandeskap i den Europeiska unionens råd har Myndigheten för delaktighet fått i uppdrag av regeringen att arrangera ett seminarium inom området för funktionshinderspolitiken. Seminariet kommer anordnas tillsammans med EU-kommissionen och utgå från den europeiska strategin om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2031, samt andra relevanta nationella funktionshinderstrategier.

Regeringsuppdraget Europeiska unionens råd, 2023 - MFD

Inkludering på agendan i Sveriges ordförandeskapsprogram för EU - Mynewsdesk

Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - vad säger forskningen?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Den 23 maj 2022 genomfördes ett digitalt seminarium med föredrag av erkända forskare från Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Nu kan du se seminariet i efterhand. Föredragen är textade och teckenspråkstolkade.

Seminarium om funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - MFD

Folkmassa där personerna har ryggen vänd mot kameran. Att vara en i mängden.

Normer som hindrar

Normer är oskrivna regler som gör att vårt samhälle fungerar. Personer med funktionsnedsättning möter oftare normer som begränsar. Det kan handla om vem som får gå vidare i en rekryteringsprocess, för vem en ny digital tjänst är utformad, hur en utbildning ser ut eller vem som har förutsättningar att nå skolans mål.

MFD har tagit fram en film som visar hur samhällsnormerna kan påverka oss. Att börja ifrågasätta normerna i sin egen verksamhet är ett första steg mot ett samhälle där alla kan vara delaktiga.

Filmen finns textad, syntolkad och teckenspråkstolkad.

Normer kan hindra delaktighet - MFD

MFD uppmärksammar

Skellefteå Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå prisas för sitt arbete med universell utformning och inkluderande stadsplanering. Staden tilldelades första plats i EU-kommissionens årliga tävling Access City Award.

Vinnare Access City Award 2023 - MFD

 
 

Inspiration: innovativ teknik ger nya möjligheter

Vilka möjligheter kan ny teknik ge för personer med funktionsnedsättning? Inspireras av Skellefteå kommuns lärorika process som ledde fram till Todej-appen.

Ökad självständighet med nytt digitalt stöd - MFD

 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.