Nyhetsbrev
Oktober 2022

Webbversion | Skicka vidare

Ojämställdhet mellan kvinnor och män

Jämställdhet och att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är en viktig del i arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin. 

MFD har gjort en uppföljning av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning som visar att de, oavsett ålder, generellt har sämre levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhället jämfört med den övriga befolkningen. Om man dessutom undersöker skillnader vad gäller kön ser MFD att det finns skillnader i levnadsvillkor mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Artikel Ojämställdhet mellan kvinnor och män hos MFD (nytt fönster).

Fördjupat stöd i JIM-uppdraget hos Jämstäldhetsmyndigheten (nytt fönster).

Lyssna på barn med olika behov

Att ge varje barn och ungdom goda förutsättningar att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt är en av samhällets viktigaste uppgifter. Barn är självständiga individer med egna rättigheter och behov, men de har också olika bakgrund och förutsättningar som påverkar deras möjligheter i livet.

Barn och unga med funktionsnedsättning får idag inte samma möjligheter till delaktighet i samhället som andra barn och behöver därför i större utsträckning finnas med i de sammanhang där samhällsaktörer lyssnar på barn och unga. För att så många som möjligt ska kunna ta del av de insatser som görs behöver vi utgå från olika behov.

Artikeln Barn och unga med funktionsnedsättning hos MFD:s webbplats (nytt fönster).

Robotar inom skolan

Kan man ha en robot som lärare i skolan? Hur påverkar robotar barn? Kan man föredra en robot framför en människa? Lyssna på Sofia Serholt, lektor vid Göteborgs universitet, som forskar kring användandet av sociala robotar i skolan.

Robotar i skolmiljö, video på MFD:s webbplats (nytt fönster).

 
 

Diskriminering på arbetsmarknaden

Hur påverkar din etnicitet, ålder, kön, sexualitet eller funktionsnedsättning din chans att få jobbet? I vilken social kategori har man sett störst respektive minst diskriminering?

Moa Bursell forskar kring fördomar, etnisk inkludering, exkludering och gränsdragningar på arbetsmarknaden vid Institutet för framtidsstudier. Lyssna på henne berätta om olika studier som undersöker diskriminering på arbetsplatsen.

Diskriminering på arbetsmarknaden, video på MFD:s webbplats (nytt fönster).

 
 
Evenemang

Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

23 november, kl. 12.30 - 16.30

Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Detta seminarium lyfter frågan om vård, behandling och stöd med utgångspunkt från nordisk och internationell expertis.

Sista anmälningsdag: 18 november.

Seminariet Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, anmälan hos MFD (nytt fönster).

EU och funktionsrätt

14 november, kl. 10.45 - 11.45

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Trots att EU fattar många beslut som får direkt betydelse i Sverige är det få som känner till arbetet som pågår i Bryssel. Funktionsrätt Sverige bjuder därför in till ett digitalt möte om EU och funktionsrätt som en del i vårt uppdrag att stärka funktionsrättsperspektivet under ordförandeskapet.

Sista anmälningsdag: 12 november.

Digitalt möte EU och funktionsrätt, anmälan hos Funktionsrätt Sverige (nytt fönster).

Våldsförebyggande arbete som når alla

28 november, kl 09.30 - 11.00

Välkommen till ett inspirationsseminarium där vi kommer att få höra mer om hur kunskapen om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättninghos ser ut hos olika aktörer runt om i landet. Dessutom kommer Jämställdhetsmyndigheten att berätta om sitt arbete med ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete mot våld som kan nå alla grupper i samhället och om de utvecklingsbehov som myndigheten ser inom området.

Sista anmälningsdag: 24 november.

Seminariet Våldsförebyggande arbete som når alla, anmälan hos MFD (nytt fönster).

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2022

30 november kl. 08.30 - 1 december kl. 15.30 

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den internationella funktionshinderdagen 2022 genom att bjuda in till en digital konferens, som vi valt att kalla Nationell samling för delaktighet.

Under två fullspäckade dagar kommer vi dela med oss av metoder och kunskap på hur arbetet kan bedrivas samt visa på goda exempel på kommunalt och regionalt funktionshinderpolitiskt arbete.

Sista anmälningsdag: 21 november.

Konferensen Nationell samling, anmälan hos MFD (nytt fönster).

MFD uppmärksammar

Nätverksmöte om aktiv involvering

23 november, kl. 13.00 - 14.30

Välkommen till årets sista digitala möte för Myndigheten för delaktighets nätverk för yrkesverksamma inom kommuner och regioner. Under träffen pratar vi om samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället på funktionshinderområdet.

Nätverksmöte om aktiv involvering, zoom-länk hos MFD (nytt fönster).

Cykling och funktionsnedsättning

16 november, kl. 13.00 - 16.00

Vilka hinder upplever en person med funktionsnedsättningar, i infrastrukturen, i kontakten med samhällsfunktioner och myndigheter, i behovet av anpassning av cykeln? Och vad säger egentligen forskningen om cykling och funktionsnedsättning?

Delta gratis på Cykelcentrums webbinarium som arrangeras av det nationella kunskapscentret Cykelcentrum, som finns på det statliga forskningsinstitutet för Vägar och transporter.

Webbinarium: Cykeln som möjliggörare? Anmälan hos Cykelcentrum (nytt fönster).

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.