Webbversion | Skicka vidare
MFD nyhetsbrev
Februari 2023

Öka delaktigheten - exempel som inspirerar

Myndigheten för delaktighet har sedan tidigare ett metodstöd med tips till kommuner om hur man kan öka delaktigheten i samhället genom strategiskt arbete och inkluderande dialoger. Nu har stödet kompletterats med en mängd goda exempel om hur kommuner runt om i landet arbetar med detta. Här hittar du tips och inspiration från Mellerud, Uppsala, Vänersborg, Klippan, Ljusdal, Östersund, Jönköping och många fler.

Ta del av materialet på MFD:s webbsida (öppnas i ny flik).

Funktionsnedsättning och våldsutsatthet 

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för delaktighet, MFD, kartlagt hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Rapporterna visar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld jämfört med övrig befolkning. MFD har också tittat på statliga myndigheters, regioners och kommuners förmåga att förebygga och upptäcka våldet samt ge stöd till dem som blivit utsatta.

Läs mer om kartläggningen på MFD:s webbsida (öppnas i ny flik).

Broschyr för nya i Sverige

Människor som flyr sina hemländer och kommer till Sverige har precis som alla andra rätt till bostad, utbildning och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Myndigheten för delaktighet har tagit fram en broschyr för personer som är nya i Sverige. Broschyren finns på nio språk och beskriver vilka stöd och hjälpmedel som finns och som personer med funktionsnedsättning kan ansöka om.

Broschyren kan du hitta på MFD:s webbsida (öppnas i ny flik).

Tillgänglig kommunikation

För att vi ska uppnå ett samhälle där fler kan vara delaktiga behöver vi se till att innehåll som skapas digitalt är tillgängligt. Myndigheten för delaktighet har tagit fram checklistor och sammanställt läsmaterial för att stödja kommunikatörer i sitt arbete med tillgänglig kommunikation.

Ta del av stödet på mfd.se (öppnas i ny flik).

MFD uppmärksammar

Ny statistik från skolverket om sysselsättning

Skolverket har för första gången tagit fram statistik om sysselsättning efter avslutade studier i gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning. Statistiken visar att endast en av tio ungdomar hade ett arbete efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan. Undersökningen visar också att var tredje ungdom varken arbetar, studerar eller har daglig verksamhet. 

Läs mer om uppföljningen på Skolverkets webbsida (öppnas i ny flik).

Kalendarium

Tillgängliga interna system och lokaler

Alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med tillgänglighet för att fler ska kunna ta del av verksamheten. Precis som digital teknik kan skapa förutsättningar kan det också skapa hinder om IT-system och programvaror är otillgängliga för anställda, kunder och besökare.

Myndigheten för delaktighet bjuder in till ett seminarium den 14 februari på temat tillgängliga interna system och lokaler. Dit kommer representanter från de myndigheter som har ett särskilt serviceansvar inom området. De kommer att berätta om hur de arbetar med tillgänglighet, vilka utmaningar de har stött på under vägen och vilka utmaningar de ser framåt. 

Läs mer och anmäl dig på MFD.se (öppnas i ny flik).

Delaktighetsdagen 2023

Save the date! Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för delaktighet den årliga konferensen Delaktighetsdagen. I år fokuserar vi på den funktionshinderpolitiska strategin. Spara datumet i kalendern nu – mer info kommer!

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.