Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
April 2023

Vill du vässa arbetet med jämlikhet och delaktighet? Den 21 april arrangerar MFD den årliga Delaktighetsdagen. Det blir en digital sändning fullmatad med inspiration om hur din organisation kan arbeta för att fler människor självständigt ska kunna använda samhällets miljöer, produkter och tjänster.

Vi har bjudit in aktörer som berättar om hur de gör för att möta befolkningens olika behov och förutsättningar. Dagen bjuder på praktiska lärande exempel och samtal kring utmaningar och möjliga lösningar. Tillsammans bidrar vi till att delaktighet blir verklighet!

Läs mer och anmäl dig på MFD:s webbsida.

Stöd för att möta och stödja migranter

MFD har tagit fram ett nytt stöd som myndigheter, regioner och kommuner kan använda i sin utveckling av rutiner kring skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning. Personer som är nya i Sveirge möts av ett komplext system, där många aktörer med olika funktioner ska samverka. Kartor över mottagningssystemet ger en överblick där det framgår vilka aktörer och funktioner som har ansvar och vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

Ta del av stödet på mfd.se.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Sedan 2021 har 29 myndigheter och Folkbildningsrådet ett särskilt uppdrag att arbeta mot ett inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga och leva på lika villkor.

Följ utvecklingen i samhället inom områden som arbete, vård, transport och digitalisering och läs om hur myndigheter arbetar mot sitt uppdrag i MFD:s Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2022.

Läs mer om rapporten och ladda ned den på MFD:s webbsida.

MFD uppmärksammar

Dialog bidrog till tillgänglig simhall

Utgångspunkten var att den nya simhallen i Timrå kommun skulle bli så tillgänglig som möjligt. För att hitta lösningarna under arbetets gång fördes en dialog mellan byggherren, kommunen och tillgänglighetsrådet. Läs mer om hur detta gick till på mfd.se.

Efterlängtad simhall invigd i Timrå (mfd.se).

Vill du ha fler tips, exempel eller fakta om hur man kan föra dialog inom utvecklingsarbeten med personer med funktionsnedsättning?

Ta del av MFD:s metodstöd för dialog på mfd.se.

Kalendarium

Migration och funktionsnedsättning

20 April, 13:00 - 14:30

Välkommen på ett digitalt möte för dig som jobbar strategiskt med funktionshinderfrågor i region och kommun. På mötet diskuteras den situation och lägesbild som finns för skyddsbehövande personer med funktionsnedsättning. 

Hjälpande informationsmaterial och kartor som ger en överblick av det mottagningssystem som finns för migranter med funktionsnedsättning kommer presenteras. 

Läs mer om mötet och anmäl dig på mfd.se.

Delaktighetsdagen

21 april, 09:00 - 14:00

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för delaktighet den årliga konferensen Delaktighetsdagen. I år fokuserar vi på den funktionshinderpolitiska strategin.

Läs mer och anmäld dig på mfd.se.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.