Webbversion | Skicka vidare
Strateginyhetsbrevet
April 2023

Strategiarbetet i fokus på Delaktighetsdagen

Vill du veta mer om hur andra aktörer arbetar mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken? Den 21 april arrangerar MFD den årliga Delaktighetsdagen, i år med fokus på funktionshinderstrategin. Dagen bjuder på praktiska lärande exempel och samtal kring utmaningar och möjliga lösningar.

Glöm inte att tipsa dina kollegor som du tror kan dra nytta av denna dag!

Program

 • FN-konventionen i Sverige
  På vilket sätt kan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning användas för att uppnå riktig delaktighet? Hur står sig Sveriges arbete med konventionen enligt forskningen?

  Eilionóir Flynn, professor vid National University of Galway.

 • Från konvention till praktik
  Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt på lika villkor som människor utan funktionsnedsättning. Dit kan vi komma genom att tänka in olika användare när vi utformar produkter, tjänster och miljöer. Här kan samarbete med funktionshindersorganisationer vara nyckeln.

  Agneta Söder, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige.

 • Tillgodose många olika behov
  Hur gör Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för att möta behoven hos olika elever i utformning av verksamhet och lokaler? Och vilka lärdomar har de från att planera en ny skolgård där eleverna fått vara med i processen?

  Aurora Lindberg, tf generaldirektör SPSM.
  Johanna Lindberg, logoped och Sandra Edin, lärare från Hällsboskolan i Umeå.

 • Tillgänglighet på Sveriges största myndighet
  Polismyndigheten har tittat närmare på hur de arbetar med tillgänglighet och delaktighet. Hur gick det till? Och hur ser läget ut? De har också utvecklat sitt sätt att rekrytera och anställa så att alla får lika möjligheter. Vad är lärdomarna från det?

  Helena Casu Häll och Samira Davet, HR-specialister på Polismyndigheten.

 • Individanpassade tjänster
  Hur kan man arbeta med individuella stöd och lösningar för att alla ska kunna ta del av samhällets lokaler, beslut och service? Post- och telestyrelsen (PTS) ger exempel med sin tjänst för personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte kan hämta posten vid ordinarie utdelningsställe.

  Erika Nysäter, utredare PTS och Robert Hecht, ekonom PTS.

 • Att förebygga diskriminering
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under 2021 sett en ökning av anmälningar som har samband med funktionsnedsättning. På vilket sätt kan din verksamhet arbeta för att förebygga och motverka diskriminering? DO berättar om sina stöd om arbetsmiljö och rekrytering.

  Ulrika Bertilsson, utredare på DO.

Anmäl dig till Delaktighetsdagen på MFD:s webbsida.

Samordnarroll underlättar strategisamarbetet

I mars månad blev Romina Ramos, utredare på MFD, ansvarig för samordning av uppföljning och stöd i strategin för funktionshinderspolitiken. I rollen som samordnare kommer Romina bland annat att identifiera behoven hos myndigheterna och utifrån dessa komma med förslag på justering av befintligt stöd eller framtagande av nya stöd. 

– Jag hoppas att den nya rollen som samordnare ska underlätta arbetet för både oss och strategimyndigheterna i det fortsatta arbetet med strategin, säger Romina om sin nya roll.

Har du frågor till Romina? Kontakta henne på romina.ramos@mfd.se.

Stöd för att möta och stödja migranter

MFD har tagit fram ett nytt stöd som myndigheter, regioner och kommuner kan använda i sin utveckling av rutiner kring skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning. Personer som är nya i Sveirge möts av ett komplext system, där många aktörer med olika funktioner ska samverka. Kartor över mottagningssystemet ger en överblick där det framgår vilka aktörer och funktioner som har ansvar och vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

Ta del av stödet på mfd.se.

MFD uppmärksammar

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Varje år följer MFD upp de statliga myndigheternas arbete med den nationella strategin för funktionshinderspolitiken. I årets rapport lyfts bland annat myndigheternas systematiska arbete, identifiering av utmaningar samt utveckling av interna verksamheter. Följ utvecklingen av myndigheters strategiarbete i MFD:s Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2022. 

Ta del av rapporten på mfd.se.

Delaktighetsguiden

Vad är delaktighetsguiden?

Delaktighetsguiden är en digital utbildning som är framtagen för att stötta kommuner, myndigheter och statlig verksamhet i arbetet mot ett samhälle där fler kan vara delaktiga och ta del av de miljöer, produkter, tjänster och information som erbjuds.

Utbildningen består av tre kapitel och en blandning av filmer, text och övningar.

Besök Delaktighetsguiden.se.

Kalendarium

Migration och funktionsnedsättning

20 April, 13:00 - 14:30

Välkommen på ett digitalt möte för dig som jobbar strategiskt med funktionshinderfrågor i region och kommun. På mötet diskuteras den situation och lägesbild som finns för skyddsbehövande personer med funktionsnedsättning.

Hjälpande informationsmaterial och kartor som ger en överblick av det mottagningssystem som finns för migranter med funktionsnedsättning kommer presenteras.

Läs mer om mötet och anmäl dig senast den 14 april på mfd.se.

Delaktighetsdagen

21 april, 09:30 - 14:00

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för delaktighet den årliga konferensen Delaktighetsdagen. I år fokuserar vi på den funktionshinderpolitiska strategin.

Läs mer och anmäl dig på mfd.se.

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedIn

Avsluta prenumeration

Har du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.