Webbversion

 

Nummer 82020-09-24

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverket växlar yrkanden med parterna på det statliga avtalsområdet

2020-09-22NYHET

Arbetsgivarverket växlade den 22 september yrkanden med motparterna på det statliga avtalsområdet. Därmed har avtalsrörelsen inom statlig sektor inletts.

I arbetet med att utforma våra yrkanden har Arbetsgivarverkets medlemmar framhållit vikten av att fortsätta att utveckla det lokala inflytandet över lönebildningen.

– Arbetsgivarverket yrkar därför på tillsvidareavtal utan centralt reglerade löneökningar och lönesättande samtal som huvudväg, i de avtal där detta inte redan finns, säger Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Låt kompetensen komma till sin rätt

2020-09-24NYHET

Tisdagen den 6 oktober håller Arbetsgivarverket ett digitalt seminarium om hur statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad vi kan lära oss av erfarenheterna som gjorts hittills. På seminariet delar Maria L Johansson, HR-direktör på Kronofogden, Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården och Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats

Historiskt expansiv krisbudget ska möta försvagad arbetsmarknad

2020-09-21NYHET

I den krisbudget regeringen presenterade tidigare i veckan finns viktiga satsningar på högre utbildning men även utmaningar i anslagsutvecklingen för de statliga arbetsgivarna.

– I takt med stigande medellivslängd, höjd pensionsålder och att kraven i arbetslivet förändras, ökar även behovet av flexibilitet och kompetensutveckling – både ur ett arbetsgivar- och individperspektiv, säger Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt poddavsnitt: Leda på distans

2020-09-16NYHET

Hur skapar man rätt förutsättningar för ett gott ledarskap på distans? Och hur man ser till att bygga en bra struktur för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte? Gästar oss i detta avsnitt gör Marie Westerlund, HR-chef på Specialpedagogiska skolmyndigheten och Annie Lundberg, HR-chef på Vinnova. Samtalsledare är Robert Cloarec. Lyssna gärna!

Läs mer och lyssna på podden på vår webbplats

Prisökning på guldur i oktober

2020-09-17NYHET

Guldpriset har ökat under de senaste tolv månaderna och priserna kommer därför att justeras uppåt med ungefär 15 procent. Prisökningen på guldur kommer träda i kraft från och med den 3 oktober 2020.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Europas statsförvaltningar ökar sitt fokus på att utveckla och behålla kompetens

2020-09-02NYHET

EUPAN har tagit fram en ny studie om hur EU:s statsförvaltningar arbetar för att säkra sin kompetensförsörjning i den pågående generationsväxlingen. Studien visar bland annat att en stor majoritet av EU:s statsförvaltningar har många äldre statstjänstemän som snart slutar och få yngre att anställa. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Fler remissvar finns på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs fler rapporter, avtal och skrifter på vår webbplats

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Flera av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på våra utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.