Webbversion

 

Nummer 92020-10-29

Nytt från Arbetsgivarverket

 

EU-kommissionens förslag om lagstadgade minimilöner ett allvarligt hot mot den svenska partsmodellen

2020-10-28NYHET

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om ett direktiv för minimilöner i EU. Arbetsgivarverket ser en sådan lagstiftning som ett allvarligt hot mot den svenska modellen för lönebildning.

– Arbetsgivarverket anser precis som övriga parter på svensk arbetsmarknad att lönebildningsfrågor är en nationell angelägenhet och att den svenska modellen, där parterna gör upp lönevillkoren, måste försvaras, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket positiv till lagförslaget om en moderniserad arbetsrätt

2020-10-26NYHET

Arbetsgivarverket ställer sig i huvudsak bakom lagförslaget om en moderniserad arbetsrätt. I remissvaret över utredningen skriver verket att lagförslaget totalt sett bedöms vara gynnsamt för arbetsmarknadens utveckling och dynamik.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverkets årliga medlemsundersökning – din verksamhets uppfattning är viktig

2020-10-26MEDLEMSNYHET

I början av november är det återigen dags att svara på den årliga medlemsundersökningen. Nytt för i år är att den webbaserade undersökningen skickas till den som är medlemsföreträdare i stället för som tidigare år till verksamhetens högsta chef. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Ny ledamot i medlemsråd

2020-10-26MEDLEMSNYHET

Vi välkomnar Magnus Ericson från Myndigheten för tillgängliga medier (sektor 3) till ny ledamot i medlemsråd 1.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket beklagar utebliven överenskommelse om nya arbetsrättsliga regler

2020-10-01NYHET

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck beklagar att förhandlingarna mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK om nya regler på arbetsrättens område inte nådde hela vägen fram.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Fördjupad information om förslag i budgetpropositionen med påverkan på den statliga arbetsgivarpolitiken

2020-09-29MEDLEMSNYHET

Arbetsgivarverket sammanfattar här de viktigaste förslagen eller bedömningar från regeringen inom tre specialområden med särskilt intresse för statliga arbetsgivare. De tre områdena är: pris och löneomräkning (PLO), statlig förvaltnings- och arbetsgivarpolitik samt arbetsmarknadspolitik och utbildning.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverket nomineras till hederspris för arbetet med att profilera statliga jobb

2020-10-06NYHET

Arbetsgivarverket har nominerats till 2021 års hederspris inom employer branding för arbetet med Jobba statligt. Arbetsgivarverket har tidigare vunnit pris som årets nykomling 2017.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

» Nytt från Arbetsgivarverket

 
Arbetsgivarverket informerar

» Handläggare hade blivit missgynnad i strid med föräldraledighetslagen

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Yttrande över betänkandet SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

» Yttrande över SOU 2020:30, En moderniserad arbetsrätt

» Remissvar avseende betänkandet Okad trygghet för visselblåsare (2020:38)

» Yttrande över betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

» Okad ordning och säkerhet i frivården (utkast till lagrådsremiss) Ju2020/02541/L5

» Läs fler remisser på vår webbplats

 
Avtal & Skrifter

» Läs våra rapporter, avtal och skrifter på webbplatsen

 
Utbildningar, seminarier & workshops

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på våra utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.