Webbversion

 

Nummer 52021-05-27

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Ny rapport: Statliga arbetsgivare spår en allt högre efterfrågan på kombinationskompetenser framöver

2021-05-20NYHET

Antalet anställda som arbetar med IT i staten har växt med 44 procent under de senaste 15 åren som en följd av digitaliseringen och medborgarnas ökade efterfrågan på digitala tjänster. 

– En intressant effekt av förändringen inom IT är att det ritar om kartan helt och hållet för statliga myndigheters kompetensbehov. Det gäller förstås omfattningen och inriktningen på IT-kompetensen i sig, men också vilken annan akademisk kompetens som behövs som komplement. Det gör det svårt att förutsäga hur kompetensbehovet ser ut framöver, säger Sofie Andersson, utredare inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och en av rapportförfattarna.

Läs hela nyheten och rapporten på vår webbplats

Är staten en otrygg arbetsgivare?

2021-05-27NYHET

Fackförbundet ST hävdar i en annonskampanj att staten är en otrygg arbetsgivare genom sina visstidsanställningar. I en kommentar säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck att anställningsformen är noga reglerad och att staten generellt sett är återhållsam med visstidsanställningar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Stöd för att ta fram riktlinjer om distansarbete

2021-05-26MEDLEMSNYHET

Nu finns en webbsida med stöd för att ta fram riktlinjer för distansarbete. Där finns också en mall för överenskommelse.

Läs hela nyheten och ta del av stödmaterial på vår webbplats

Enkät om partsarbetet under pandemin

2021-05-26MEDLEMSNYHET

Centrala parter genomför nu en enkätundersökning för att fånga upp hur det lokala partsarbetet har påverkats av pandemin. Enkäten har skickats till samtliga medlemsföreträdare, men frågorna riktas till lokala parter på högsta nivå i organisationen gemensamt.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under april månad

2021-05-10NYHET

Redovisningen för april månad har sammanställts och visar att den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under april månad uppgick till 150 499 av 250 418 anställda vilket motsvarar 60 procent. Sedan mätningarna började i januari har förändringarna varit mycket små med en total andel på cirka 60 procent under samtliga tre månader.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Frågor och svar om coronaviruset

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Läs remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?
» Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor
» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.