Webbversion

 

Nummer 72021-08-26

Nytt från Arbetsgivarverket

 

1980 var löneskillnaden mellan kvinnor och män, mätt i heltidslön, 13,5 procent av männens lön.  2020 var skillnaden 5,0 procent. Mätt i den faktiska lönen, som tar hänsyn till deltidsarbete, var löneskillnaden 1980, 25,1 procent och 2020 var den 5,9 procent.

Fortsatt minskad löneskillnad mellan kvinnor och män i staten

2021-06-22NYHET

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten minskade förra året med 0,2 procentenheter. Uppräknat till heltidslön var skillnaden då totalt fem procent, enligt den senaste statistiken från Arbetsgivarverket. 

Den faktor som påverkar löneskillnaden mest är nivån på arbetet, det vill säga i vilken grad arbetet är komplext och självständigt.

– På arbetsmarknaden generellt styr yrkesval i hög grad lön och det finns mans- respektive kvinnodominerade yrken. Inom staten har vi istället en löneskillnad inom yrken på grund av att fler män än kvinnor har arbetsuppgifter på högre strategisk nivå. Det handlar dock inte om chefskap, för kvinnor som är chefer i staten tjänar i genomsnitt mer än män som är chefer, säger Anna Araskog, utredare på Arbetsgivarverket.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter under juni månad

2021-07-08NYHET

Sedan mätningarna började i januari har förändringarna varit mycket små med en total andel på cirka 60 procent under samtliga sex månader. Redovisningen för juni månad, som var den sista enligt regeringsuppdraget, visar att den totala andelen anställda som arbetade hemifrån under juni månad uppgick till 147 239 av 253 262 anställda vilket motsvarar 58,1 procent.

Läs hela nyheten och ta del av redovisningarna på vår webbplats

Arbetsgivarpodden: Statens kompetensutmaningar

2021-07-01NYHET

I senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden pratar vi om statens rekryteringsläge och kompetensbehov men också om hur unga akademiker, alltså framtidens statsanställda, ser på möjligheten att jobba statligt. Gästar oss i detta avsnitt gör Ann Lindblad, kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket Jobba statligt och Sofie Andersson, utredare med inriktning på arbetsmarknads- och utbildningspolitik.

Läs hela nyheten och lyssna på podden på vår webbplats

Ny film borrar djupare i digitaliseringsbegrepp

2021-06-23NYHET

Nu kan du höra Jan Lindvall, docent vid Uppsala Universitet och Annina Kuylenstierna, biträdande chef Arbetsgivarutveckling vid Arbetsgivarverket, i ett informativt samtal om digital transformation och hur arbetsgivare går tillväga för att hitta den nya nödvändiga digitala kompetensen.

Läs hela nyheten och se filmen på vår webbplats

Utredning föreslår lättnader i reglerna för sjuk- och aktivitetsersättningen

2021-08-24NYHET

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering har presenterat ett betänkande med förslag på bland annat vissa lättnader i regelverket gällande sjuk- och aktivitetsersättning för äldre som närmar sig pensionsåldern. 

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2021

» Frågor och svar om coronaviruset (uppdaterad 2021-07-01)

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

» Skattelättnader för cykelförmån

» Läs fler remissvar på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Löneskillnad mellan kvinnor och män i staten

» Läs våra avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Agera rätt vid omställning 26-27/10

» Merparten av våra aktiviteter är nu digitala - håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.