Webbversion

 

Nummer 22023-02-23

Nytt från Arbetsgivarverket

 

Svag tendens till förbättringar i psykosocial arbetsmiljö för statsanställda under pandemin

2023-02-01NYHET

Flera områden uppvisar en svagt positiv tendens i hur statsanställda upplever sin arbetsmiljö när distansarbetet ökade, det visar en ny undersökning som gjordes under pandemin.

I undersökningen finns det positiva tendenser på flera områden, till exempel ökar nöjdheten inom områdena lagom arbetsbelastning, påverkan på när arbetet kan utföras och tillräckligt med tid för huvudsysslan. Samtidigt har resultatet försämrats när det gäller möjligheterna att få tydliga besked av chefen. En ökning finns också när det gäller problematik med ont i nacke och rygg samt sittande arbete i över två timmar.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Vad innebär det för statliga arbetsgivare att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gått samman och bildat Sveriges Lärare?

2023-02-21MEDLEMSNYHET

Den 1 januari 2023 gick Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samman och bildade ett nytt gemensamt förbund, Sveriges Lärare. Sveriges Lärare tillhör centralorganisationen Saco, men har på det statliga avtalsområdet valt att tillhöra förhandlingsorganisationen OFR/S och är inte en del av Saco-S. Förändringen kan få konsekvenser för statliga arbetsgivare.

Läs hela nyheten på vår webbplats

It-studenter visade stort intresse för en framtida karriär i staten

2023-02-16NYHET

I mitten av februari medverkade Arbetsgivarverkets satsning Jobba statligt på Systemvetardagen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försvarets radioanstalt (FRA), Pensionsmyndigheten, Polisen och Svenska kraftnät.

– Det blev många givande samtal med studenter som besökte vår monter och att vi, tillsammans med medlemmarna på plats, verkligen lyfte fram staten som en självklar framtida arbetsgivare för många, säger Ann Lindblad, kommunikationsansvarig för Jobba statligt.

Läs hela nyheten på vår webbplats

Nytt från Arbetsgivarverket är nyhetsbrevet som skickas till dig som är chef för medlem i Arbetsgivarverket och till dig som är medlemsföreträdare. I nyhetsbrevet summerar vi de senaste nyheterna och den senaste informationen som publicerats på vår webbplats. Nyhetsbrevet finns också på vår webbplats.

 
Arbetsgivarverket informerar

» Uppsägning från säkerhetsklassad anställning

» Läs fler Arbetsgivarverket informerar på vår webbplats

 
Remisser

» Läs remissvaren på vår webbplats

 
Avtal och skrifter

» Bisysslor
» Anställning i staten
» Statsanställdas tjänsteansvar
» Läs avtal och skrifter på vår webbplats

 
Kalender

» Håll koll på aktuella utbildningar, möten och seminarier i vår Kalender

 
Kontakt

» Kontakta redaktionen

 
 


Detta mail skickas med IdRelay.