Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev 5 februari 2021

En ung kvinna sitter framför en dator och antecknar i ett block.

Utbildning om de nationella minoriteternas rättigheter

Uppföljningsmyndigheterna – Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget – arbetar med att ta fram en webbutbildning om nationella minoriteters rättigheter. Den riktar sig främst till tjänstepersoner inom kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om minoritetslagstiftningen och ge konkreta exempel på hur den kan tillämpas i praktiken. Två referensgrupper är involverande i framtagandet av webbutbildning, en med tjänstepersoner och en där personer som tillhör de nationella minoriteterna deltar. Uppföljningsmyndigheterna återkommer med mer information om arbetet i kommande nyhetsbrev.

Flera levande ljus.

Förintelsens minnesdag 27 januari

På Förintelsens minnesdag hedrades offren för Förintelsen genom minnesceremonier runtom i landet. Forum för levande historia genomförde en livesänd digital minnesceremoni med tal, vittnesmål och musik. Medverkade gjorde bland annat statsminister Stefan Löfven och riksdagens talman Andreas Norlén. Ceremonin i sin helhet finns på Forum för levande historias webbplats.

Minnesceremonier hölls även av den judiska församlingen i Stockholm samt den romska föreningen È Romani Glinda som särskilt hedrade Förintelsens romska offer. Den sistnämnda går att titta på här.

Antiziganismen i Sverige

Länsstyrelsen Stockholm har i fortsatt uppdrag att sprida skolboken Antiziganismen i Sverige. Boken återger romska personers upplevelser av antiziganism. Den ger kunskap om hur det har varit och är att leva i ett land där politiska åtgärder byggt på fördomsfulla uppfattningar om romer. Boken riktar sig främst till elever på högstadiet och kan också användas i exempelvis gymnasiet.

Arbetar du i skolan kan beställa boken kostnadsfritt

Ladda ner boken i pdf här

Minoritetsspråk 2021

Nu är det dags att nominera 2021 års kandidater till Språkrådets minoritetspris. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan exempelvis vara språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och ersättning. Sista dagen att nominera är den 15 februari.

Mer om priset på Institutet för språk och folkminnens webbplats

Ung kvinna som genomför kulturprojekt.

Bidrag till kulturprojekt

Kunskapsöverföring från den äldre generationen till den yngre, var ett tema när Kulturrådet i december 2020 fördelade 1,7 miljoner kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kultur. I ett projekt intervjuas barn till Förintelsens offer. I ett annat projekt förs samernas kolttradition vidare till nästa generation.

Läs mer hos Kulturrådet

Har pandemin påverkat arbetet med romsk inkludering?

Inom ramen för Länsstyrelsen Stockholms uppdrag att samordna och följa upp insatser inom strategin för romsk inkludering kommer det att genomföras intervjuer med de fem kommuner (Gävle, Borås, Haninge, Uppsala och Stockholm) som under 2016–2020 haft statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering på lokal nivå. Intervjuer görs även med myndigheter som har regeringsuppdrag inom området. Syftet är att undersöka vilket arbete som har bedrivits under 2020 samt se hur pandemin har påverkat detta. Informationen kommer att inkluderas i årsrapporten för romsk inkludering som redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2021.

Böcker i bokhyllor.

Satsning på språk

Kungliga biblioteket har fått ett regeringsuppdrag att satsa på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för landets fem nationella minoriteter. Biblioteken ska vara ett stöd för landets kommuner och främja böcker och andra medier på de nationella minoritetsspråken med tyngdpunkt på litteratur för barn och unga.

Läs mer på minoritet.se

NYHETER FRÅN MYNDIGHETER

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund och i uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer. MUCF kommer påbörja arbetet under våren.
  • Nu har Institutet för språk och folkminnens (ISOF) förslag till handlingsplan för bevarandet av de nationella minoritetsspråken samt Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken skickats ut på remiss. Sista dagen att svara på remisserna är den 19 mars 2021.

ÖVRIGA NYHETER INOM OMRÅDET

  • Den 6 februari firas samernas nationaldag. Något som Länsstyrelsen uppmärksammar i sina kanaler och genom att hissa den samiska flaggan. Dagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Mer information om nationaldagen finns på minoritet.se. Läs mer om bakgrunden till dagen på ISOF:s webbplats
  • Meänkieli har under årtionden tagit plats som ett litterärt språk bland världens alla språk. Vill du arbeta med dina redan skrivna texter, ditt språk eller utkast till nya texter? Nu har du möjligheten att utforska med skrivna ordet tillsammans med författaren Bengt Pohjanen, författaren som skriver och översätter mellan svenska, meänkieli och finska. Låter det intressant? Läs mer på minoritet.se.
  • Uppsala kommun har inlett samverkan med föreningen Fredens Hus på temat romsk inkludering. I somras erbjöd kommunen ungdomar i årskurs 9 feriejobb tre veckor i ett utställningsprojekt där ungdomarna fick möjlighet att fördjupa sig i mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på den nationella minoriteten romer. Utställningsprojektet dokumenterades och kan ses här.

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera