Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev juni 2021

Bodar på Långviksskär. Foto: PetraMy Börjesson.

Markbyte om Långviksskär klart

I mitten av juni kom Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen överens om ett markbyte i Långviksskärs naturreservat. Det innebär att Naturvårdsverket tar över de åtta niondelar av reservatet som Skärgårdsstiftelsen har ägt. Detta är ytterligare ett viktigt steg som nu tas i processen att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande

Vy över hav och öar från en hög höjd, Buskage från lövträd i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen.

Informationsmöte om nationalparksbildningen

Den 31 augusti planerar vi ett digitalt informationsmöte om arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Vi berättar om processen och om olika delar i arbetet, svarar på frågor med mera. Mötet är öppet för alla som är intresserade. Program och möteslänk skickas ut senare men det går att anmäla sig redan nu för den som vill. Väl mött!

Läs mer och anmäl dig här

Skylt "naturum" Nationalparkernas hus på träfasad. Foto: PetraMy Börjesson.

Inget naturum inom ramen för nationalparksprojektet

Det ingår inte att utreda behov av eller planera för ett naturum (besökscenter) inom ramen för projektet att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Att färdigställa ett naturum tar lång tid och det är kostsamt att både bygga och förvalta. Fokus ligger istället på att försöka få till en nationalpark inom rimlig tid. 

Om andra befintliga och planerade naturum på Naturvårdsverkets webbplats

Nu är besökarenkäten igång

En god dialog och delaktighet med de som berörs av nationalparken är en förutsättning för ett lyckat projekt. Delta gärna i den pågående enkätundersökningen om du är en av dem som vistas i området. Undersökningen pågår till och med vecka 44. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter! Du svarar på enkäten genom att använda den QR-kod som finns på skylten med hjälp av kameran i din mobiltelefon.

Det går också bra att svara via www.enkat.net/namdo.

Andra projekt som pågår i området

Utöver projektet att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården pågår även ett par andra projekt i ungefär samma område. Omlandsprojektet och arbetet med biosfärområde i Nämdöskärgården ingår inte i nationalparksprojektet, men de har båda en stark koppling till och stor betydelse för nationalparken.

Värmdö kommun och Omlandsprojektet på fältbesök

Den 16 juni var representanter från Värmdö kommun på rundresa i utredningsområdet för nationalparken. Med på resan var projektledarna från Omlandsprojektet (och en inbjuden kommunikatör i nationalparksprojektetet). Syftet var att öka kunskapen hos deltagarna om området, dess historia, natur- och kulturvärden. Rundresan gav även en förståelse för områdets utbredning. Särskilt fokus lades på att lära känna öar som inte är helt lätta att nå med reguljär passagerartrafik, till exempel Rågskär, Utterkobben, Långviksskär, Söderö, Brantkobbraderna och Hamnskär. Dagen guidades av Lotten Hjelm, ordförande i Skärgårdarnas riksförbund och i föreningen Nämdö Green Archipelago. För Omlandsprojektet samordnades fältstudien med fortsatta möten på Nämdö under kvällen och torsdagen. Omlandsprojektet kommer även att anordna en utbildningsdag på Nämdö den 15 juli i metoden Six Thinking Hats. För information om Omlandsprojektet eller utbildningsdagen går det att kontakta projektledarna Christian Pleijel och Patrik Cederlöf.

Start för biosfärprojekt i Nämdöskärgården 

Startskotten har gått för den förstudie som Världsnaturfonden (WWF) och föreningen Nämdö Green Archipelago gör om ett biosfärområde som ska omfatta hela Nämdö skärgård, inklusive den blivande nationalparken. Bildandet av biosfärsområden fattas ytterst av Unesco - FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur - och bygger på en lokal, frivillig samverkan. Syftet är att bevara biologisk mångfald, utveckla ekonomin på ett hållbart sätt och att vara områden där nya nya kunskaper och metoder prövas för att nå en hållbar samhällsutveckling

Du kan läsa mer om Biosfärprojektet i Nämdö skärgård i ett pressmeddelande från WWF och lyssna till intervjun med Yvonne Blombäck i Skärgårdsradion.

> Världsnaturfondens pressmeddelande

> Intervju med Yvonne Blombäck i Skärgårdsradion

Sommarhälsning med flack berghäll på Hummelskär med midsommarblomster i förgrunden. Foto: PetraMy Börjesson.

Tips! 

På Hummelskärs flacka hällar samlades man förr till dans efter avslutad slåtter. Även idag är detta naturliga salsgolv en populär plats för människor att samlas på. Och vem vet kanske för en och annan dans? Detta är en av alla fantastiska platser som ryms i den blivande nationalparken.

Trevlig sommar!

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket | Avregistrera