Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev oktober 2021

Illustration: Mostphotos

Hitta inspiration i lådan

Söker du information, goda exempel, vill läsa handboken för kommuner och myndigheter om nationella minoriteters rättigheter eller ta del av frågor och svar om minoritetsarbetet kan du besöka verktygslådan på minoritet.se. Verktygslådan uppdateras kontinuerligt. Om du vill bidra till verktygslådan kontakta gärna redaktören malin.junkka@sametinget.se.

Läs mer på minoritet.se

Foto: Mostphotos

Undersökning om ungas utsatthet för antiziganism

I september redovisades Länsstyrelsen i Stockholms uppdrag om att öka kunskapen om barn och ungas utsatthet för antiziganism. Inom ramen för uppdraget genomfördes det en enkätundersökning där 85 unga romer i åldern 13–25 år delar med sig av sina upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter.

Undersökningen "Stolt men ofta otrygg"

Malmöforum om Förintelsen och antisemitism 

Den 13 oktober genomfördes Malmös internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och mot antisemitism. Här hittar du länkar till webbsändningarna som sändes under dagen.

Inför forumet presenterade regeringen Sveriges åtaganden för hågkomsten av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. I budgetpropositionen för 2022 föreslås ett antal satsningar för totalt 95 miljoner kronor.

Samisk språkvecka

Vecka 43 är det återigen dags för den samiska språkveckan. Språkveckan initierades under FN:s urfolksspråkår 2019 och är ett samarrangemang mellan sametingen i Sverige, Norge och Finland. Språkveckan infaller vecka 43, den 25–31 oktober 2021. Ytterligare information hittar du på den här webbsidan om språkveckan och på sametinget.se.

NYHETER FRÅN MYNDIGHETER

ANDRA NYHETER I KORTHET

  • Nätverket för nationella tjänstepersoner för romsk inkludering (NTRI) har som syfte att utbyta erfarenheter, kunskap och att samverka. Det är öppet att ansluta sig till nätverket.

  • ”Ett stycke lokal samtidshistoria som tidigare inte nedskrivits." Så beskrivs boken Ett halvt sekel av sisu, Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021, som är tvåspråkig och unik i sitt slag.

  • Under hösten bjuder Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset in till kaffemöten på ett tjugotal platser i Norrbotten. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.

  • Under 1960- och 70-talet flyttade mer än 320 000 personer från Finland till Sverige. Vandringsutställningen När Finland kom till Sverige handlar om dem som flyttade och besöker sju orter under hösten 2021. För mer info, kontakta: info@rskl.se.

  • Regeringen har beslutat om en omarbetad proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

  • Panhorama är en nystartad förening som har fokus på demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, i dag och i framtiden. I Perspektivpodden vill grundarna till föreningen bidra med djupare kunskap för att genomskåda och bekämpa icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer genom demokratins värdegrund, mänskliga rättigheter och de svenska grundlagarna.

  • Den 25 november arrangeras ett digitalt heldagsseminarium om judar i Sverige för dig som arbetar med minoritetsfrågor.

  • En ny distanskurs om nationella minoriteter erbjuds på Södertörns högskola från och med i höst. Högskolan ökar även utbudet av romska studier.

  • En ny podd, Proud to be Ummikko, har lanserats. Ummiko är ett ord på meänkieli för en person som inte talar sitt eget språk.

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera