Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev februari 2022

Foto på minoritetslagen i miniformat.

Lägg minoritetslagen i fickan

Känner du till att lagens samtliga paragrafer finns i ett praktiskt minifor­mat som ryms i fickan? Lagen i miniformat finns på svenska och för närvarande även översatt på sex olika minoritetsspråk (finska, meänkieli, ro­mani kelderash, romani arli, romani lovara och resanderomani).

Beställ minoritetslagen i miniformat och övrigt informationsmaterial på minoiritet.se 

Bildcollage med unga människor och texten vägledande material om inflytande och samråd.

Hur kan vi ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram en vägledning för att hjälpa kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta med inflytande och samråd för barn och unga från de nationella minoriteterna.

Vägledningen är framtagen efter intervjuer och samtal med olika kommuner, regioner statliga myndigheter och de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Sidan är uppbyggd som en checklista där man kan få mer information under varje punkt. Under 2022 kommer MUCF att vidareutveckla vägledningen ytterligare.

Till sida med vägledningen 

Närbild på ett värmeljus i kristallglas. Foto: Mostphotos.

Förintelsens minnesdag

På Förintelsens minnesdag den 27 januari hedrades offren för Förintelsen genom olika minnesceremonier runtom i hela landet.

Här kan du se Judiska församlingens minnesceremoni i sin helhet (Youtube).

Den romska föreningen È Romani Glinda sätter fokus på romers historia, ett av de två folk nazisterna ville utrota. Se deras minnesstund i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.

Minnesdagen sändes även digitalt från Malmö stadsbibliotek med två program, ett med fokus på den judiska Förintelsen och ett med fokus på den romska Förintelsen

Bläddrabokmärken.

Beställ Bläddra-bokmärken

Kungliga biblioteket fortsätter att utveckla arbetet med läsappen Bläddra. Nästa språk att läggas till i appen är meänkieli. Nu finns det även Bläddra-bokmärken med QR-kod. Koden går att skanna av och leder vidare till mer information samt möjlighet att ladda ned appen. Beställ bokmärkena gratis från Kungliga biblioteket och tipsa andra om Bläddra! 

Beställ Bläddra-bokmärken här

Film om Bläddra – en läsapp för Sveriges nationella minoritetsspråk 

Verktygslåda, illustration/Mostphotos.

Verktygslåda och goda exempel på minoritetsarbete

Behöver du tips och idéer till ditt minoritetsarbete? Glöm då inte bort att kika in på verktygslådan på www.minoritet.se. Där kan du hitta informationsmaterial, inspelningar från föreläsningar som sätter fokus på minoritetsarbetet och frågor och svar om minoritetslagstiftningen.

Ska du utbilda om minoritetspolitiken eller lagen? Då kan du hitta ett gediget bildspel här.

Till verktygslådan på www.minoritet.se 

Ansök om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag från Kammarkollegiet för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten. Bidrag kan sökas oavsett om ni äger eller hyr lokalen.

Om bidraget (Kammarkollegiet)

Se en kort introduktionsfilm om bidraget

Foto på en lagbok, Sveriges rikes lag./Mostphotos.

Konsultationsordning antagen

Riksdagen har nu antagit en lag om konsultation med det samiska folket (konsultationsordning). Det innebär i ett första steg att regeringen och statliga myndigheter har en lagstadgad skyldighet att konsultera samiska företrädare i frågor som är av betydelse för det samiska folket. Om två år utvidgas lagen att även gälla kommuner och regioner.

Läs mer om lagen om konsultation hos Sametinget eller på minoritet.se

Information och nyheter från myndigheter

 • Enligt minoritetslagen ska en kund där hen är part erbjudas service på finska, meänkieli och samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med Arbetsförmedlingen. För romani chib och jiddisch finns inte motsvarande krav på myndigheten som för ovannämnda språk. Myndigheten har ändrat i sitt regelverk och erbjuder nu samma service vid muntlig och skriftlig kontakt även på romani chib och jiddish. Arbetsförmedlingen har tagit fram särskilda rutiner för att säkerställa att arbetssökande ska få korrekt service när de kontaktar myndigheten på något av de nationella minoritetsspråken.

 • Nu är det dags att nominera 2022 års kandidater till Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel vara språkpolitiskt arbete, kulturarbete, pedagogiskt arbete eller tolkning och översättning. 
  Nominera din kandidat här

 • Institutet för språk- och folkminnen (Isof) har fått i uppdrag av regeringen att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. I den rapport som myndigheten redovisade till regeringen 2019 lämnades förslag på inrättande av språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska i Stockholm. Förslagen kring placering, bemanning och styrning och inflytande för de olika språkcentrumen togs fram efter omfattande samråd med organisationer och språkbärare för de nationella minoriteterna. Isof arbetar nu med att sätta upp en projektorganisation och under våren planeras nya samråd med de berörda nationella minoriteterna. Information om arbetet med att inrätta språkcentrum kommer att tillgängliggöras löpande. 
  Om Språkcentrum på Isofs webbplats

 • För knappt ett år sedan utsågs Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samiska biblioteket till resursbibliotek för de nationella minoriteterna. Inför 2022 har biblioteken fått sina skrivna uppdrag av Kungliga biblioteket. Dessa tydliggör hur resursbiblioteken ska arbeta. De ska framför allt ge konsultativt stöd till de kommunala biblioteken, men även service direkt till användarna. Ett webbinarium om resursbiblioteken sändes strax innan årsskiftet.
  Ta del av webbinariet här.

 • Universitets- och högskolerådet (UHR) påbörjar under våren en studie för att öka kunskapen om nationella minoriteters förutsättningar att påbörja och genomföra högre utbildning. Nu söker UHR studenter som tillhör de nationella minoriteterna och som de kan intervjua.
  Läs om intervjustudien här.

Övriga nyheter inom området

 • Sista helgen i januari invigdes utställningen Vems är du? på Stadsmuseet i Stockholm. Den fokuserar på nationella minoriteters närvaro i samtid i Stockholm och Mälardalen men även på hur länge minoriteterna varit ett självklart inslag i området.
  Läs mer om utställningen här.

 • Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Vill du veta mer om människorna som flyttande så kan du besöka vandringsutställningen När Finland kom till Sverige som under våren besöker sju orter. Ta kontakt med info@rskl.se för mer information.

 • Den samiska författaren Elin Marakatt från Ađevuopmi/Idivuoma ger ut sin tredje bok – bilderboken Lilli, Lávre och Saivofolket. Boken är översatt från svenska till de fem samiska språken, nord, lule, syd, pite- och umesamiska samt till meänkieli och finska. Varje bok har två språk som stöder varandra. Böckerna är tryckta i en unik teknik som gör det möjligt att aktivera ljudfiler med PENpal.
  Till Lilli, Lávre och Saivofolket.

 • Sverigefinska ungdomsförbundet organiserar sitt årsmöte 26/3 i Stockholm. På årsmötet väljs bland annat en ny styrelse och nu letar förbundet efter engagerade ungdomar som är intresserade av minoritetsfrågor! För mer information, gå in på förbundets sociala medier @sverigefinskaungdomsforbundet och webbsidan rsn-sfu.se

 • Pär Poromaa Isling har i två studier intervjuat elever och lärare i två gymnasieskolor i Tornedalen för att ta reda på hur närvarande meänkieli och den tornedalska kulturen är i skolan.
  Läs om intervjustudierna här.

Sist men inte minst …

Glöm inte bort Samernas nationaldag som firas den 6 februari och Sverigefinnarnas dag som firas den 24 februari. 

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera