Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev september 2022

Har du hunnit gå webbutbildningen om minoritetslagstiftningen?

I juni lanserade Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget webbutbildningen "Grundutbildning i minoritetslagstiftningen". I den kan du lära dig mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken. Utbildningen ger grundläggande kunskap om lagen, minoriteternas rättigheter samt kommuners, regioners och myndigheters ansvar. Den visar även hur arbetet ser ut runtom i landet genom korta reportagefilmer från bland annat Göteborg, Borås och Pello.

Här hittar du utbildningen och kan läsa mer om den

Vi har pratat med Frédéric Thiabaud i Region Gävleborg och Lovisa Strand och Hanna Swingborg i Örebro kommun som berättar om hur de arbetar med frågorna inom sina verksamheter.

Regionalt perspektiv – minoritetsarbetet i Region Gävleborg

I Region Gävleborg arrangeras Minoritetsveckan den 3–9 oktober. Då anordnas bland annat fysiska och digitala föreläsningar, utställningar, konserter, bokbord, dialoger och kulturevenemang.

Minoritetsveckan i Gävleborg 

Vi har pratat med Frédéric Thiabaud, kulturstrateg inom Region Gävleborg, för att höra mer om hur de arbetar med nationella minoriteter i regionen.

Intervju med Frédéric finns att läsa på minoritet.se

Kommunalt perspektiv – minorietsarbetet i Örebro

I Örebro kommun arbetar Lovisa Strand, MR-strateg, och Hanna Swingborg, strategisk planerare inom mänskliga rättigheter. De har båda gått webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen” och har inom kommunen arbetat med att få in frågorna i ordinarie verksamhet inom äldreomsorg, förskola och skola, kultur och fritid samt information och kommunikation.

Läs mer om Lovisas och Hannas arbete på minoritet.se

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera