Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter

Nyhetsbrev december 2022

Illustration: Gunilla Hagström

Nytt metodstöd för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget lanserar ett nytt metodstöd om mål och riktlinjer på minoritet.se. Metodstödet ska hjälpa kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram och revidera styrdokument för nationella minoriteters rättigheter.

– Genom ett aktivt, strategiskt och systematiskt arbete kan kommuners och regioners medvetenhet om minoritetspolitiken öka, arbetet kan komma i gång och nationella minoriteter kan få sina rättigheter tillgodosedda, säger Helena Cronséll, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Metodstödet består av ett antal intervjuer med kommuner och regioner som på olika sätt har arbetat framgångsrikt med att ta fram styrdokument för nationella minoriteters rättigheter. Deras och andra kommuners och regioners styrdokument finns att ladda ner på sidan. Där finns också vägledande texter med tillhörande frågor om vad som kan vara bra att tänka på för att komma i gång med arbetet. Metodstödet innehåller även en checklista med viktiga frågor som kan vara till hjälp både i början och slutet av arbetet för att checka av att inget område saknas samt en lista med användbara länkar.

Mer information på minoritet.se

Ta del av metodstödet

Illustration: Gunilla Hagström

Romska hjulet och texten "romsk inkludering".

Statsbidrag för romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Det har inkommit 18 ansökningar från 14 kommuner som nu handläggs för att beslutas här i dagarna. Uppdraget förväntas fortsätta 2023 och Länsstyrelsen har därför utlyst en ny ansökningsomgång.

Statsbidrag för att främja romsk inkludering

För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder för romsk inkludering har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram filmreportage och poddavsnitt. Materialet riktar sig främst till anställda inom offentlig sektor, men även till andra intresserade.

Filmer och podd om romsk inkludering (via Länsstyrelsens webbplats)

Seminarium om minoritetsstress

Under MR-dagarna i november deltog Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget med monter och anordnade seminariet ”Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter".

På bilden syns Alexandra Salmi, Valeria Redjepagic, Hanna Wallensteen, Matilda Niva och Eliot Moskowicz som deltog i panelen på seminariet.

Läs om seminariet på MR-dagarnas webbplats

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ANDRA MYNDIGHETER

Webbinarier om minoritetsspråk

Vill du veta mer om hur Kungliga biblioteket arbetar med nationella minoriteters språk? Missa då inte dessa två webbinarier:

Lär dig mer om Bläddra – en läsapp för nationella minoritetsspråk! – 25 januari 2023

Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek 
– 22 mars 2023

Ordbok och revitalisering av små språk

Isof har nu publicerat en digital version av jiddischordboken där man kan söka både på svenska och på jiddisch. Den innehåller drygt 8 000 ord, men kommer att utökas successivt.

Små språk i Norden

Hur kan de små språken i Norden stärkas? Hur arbetar andra med språkrevitalisering inom utbildning, forskning, kultur och media? Hur arbetar skolor och förskolor? Kan tv, teater eller sociala medier vara en metod för att stärka ett litet språk? Hur ser ett revitaliseringsprogram ut? Vad gör ett språkcentrum? Vad är språkteknologi och vad används det till? Om detta och mer hittar du att läsa på Isofs webbsida.

Kammarkollegiets statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? På Kammarkollegiet finns möjlighet att ansöka om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Läs om statsbidraget på Kammarkollegiets webbplats

ANDRA NYHETER INOM OMRÅDET

  • Det pågår två utställningar på Hälsinglands museum med fokus på den romska minoriteten. Rosa Taikon – konsten och kampen, som berättar om Rosa Taikon (1926–2017) som var en av Sveriges främsta silversmeder. Tillsammans med systern Katarina Taikon var hon även en Europas främsta förkämpar för romers rättigheter. Efter Rosa Taikons bortgång donerades ateljén till Hälsinglands museum och ingår nu i en permanent utställning. Till och med den 25 mars 2023 visas även utställningen Resandeliv om de resandes historia genom några livsöden från Ljusdal vid förra sekelskiftet. Fri entré och kostnadsfria visningar för minoritetsorganisationer.
  • ”Min story” är en serie personliga berättelser om rasism där varje avsnitt bygger på en eller flera händelser som unga samer varit med om. Berättelserna iscensätts av skådespelarna Lene Cecilia Sparrok och Paul Ol Jona Utsi och rösterna görs av röstskådespelare på fyra olika samiska språk. Serien finns i 15 avsnitt och är tillgänglig på SVT Play.
  • Utbildningsnämnden i Södertälje kommun beslutade förra året att godkänna en redovisning av förändrad organisation för finskspråkig undervisning på Stålhamraskolan. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som efter en laglighetsprövning upphävt beslutet. Enligt domen har en nationell minoritet inte getts möjlighet till inflytande i en fråga som berör minoriteten och kommunens beslut har inte kommit till på lagligt sätt. Domen kan komma att överklagas. För mer information se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2022-11-25 i mål nr 21317–21. Läs mer och lyssna på inslag på SR Finska.
En röd rosett och texten "Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget önskar er en fin vinterledighet".

Information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).
Läs mer på minoritet.se.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.seSametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Webbplats: www.sametinget.se
E-post kansli@sametinget.se  

Så behandlar vi dina personuppgifter
Dela utskicket | Avregistrera