Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev december 2023

Bild som visar en skärgårdsö (Bullerö) sett från ovan, med röda små hus och havet och horisonten i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen.

Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Nu pågår remissen av förslaget till Nämdöskärgårdens nationalpark 

Torsdagen den 30 november inleddes remissperioden för förslaget till en nationalpark i Nämdöskärgården. Förslaget innebär att Sverige kan få en marin nationalpark som representerar Östersjön och att Nämdöskärgårdens nationalpark kan bli landets 31:a nationalpark. Fram till den 1 mars 2024 går det att tycka till om förslaget.

Förslaget har tagits fram i nära samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även andra myndigheter, intresseorganisationer, lokala föreningar med flera har bidragit till förslaget.

Förslaget omfattar namn, avgränsning och syfte för nationalparken och vem som ska förvalta parken. Det är delar som regeringen fattar beslut om, efter godkännande av riksdagen.

I förslaget ingår också en beskrivning av inriktning för föreskrifter och skötselplan. Dessa delar kommer att beslutas av Naturvårdsverket i ett senare skede. En remiss av föreskrifter och skötselplan kommer att genomföras separat under 2024. 

 

Lämna synpunkter på förslaget

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till Nämdöskärgårdens nationalpark. Dessa ska vara lämnade till Naturvårdsverket senast den 1 mars 2024. 

Skicka eventuella synpunkter:

Ange ärendenummer NV-02554-18 (i ämnesraden om det är e-post).

 

Vad händer efter remisstiden?

Efter att svarstiden gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och justerar förslaget om det finns skäl till det. Sammanställningen och det slutliga förslaget kommer därefter skickas till regeringen med en begäran om att nationalparkarken bildas.

Enligt tidplanen kommer Naturvårdsverket att hemställa till regeringen om att bilda nationalparken under sommaren 2024. Nationalparken är planerad att invigas år 2025.

 

Här läser du mer om och hämtar remissen

Remissen i sin helhet

Pressmeddelande om remissen från Naturvårdsverket

Nyheter om remissen hos Havs- och vattenmyndigheten och från Värmdö kommun

Nationalparksprojektets webbsida hos Länsstyrelsen  

På gång i projektet under vintern och våren

Parallellt med att remissen pågår fortsätter arbetet med nationalparksprojektet. Under vintern och våren handlar det bland annat om att

  • färdigställa föreskrifter och skötselplan
  • ta fram underlag för en primär entré till nationalparken på Bullerö
  • fortsätta planera för besökarmottagning inklusive information och naturvägledning
  • påbörja planering för aktörssamverkan
  • påbörja planering för invigning.
Bild på havsbotten täckt med gröna alger och en ruska med brun blåstång. Källa: SGU.

Foto: Sveriges Geologiska undersökning.

Stort intresse för marint webbinarium

I mitten av november höll vi ett webbinarium om marina värden och undersökningar i samband med utredningen av en nationalpark i Nämdöskärgården. Denna gång deltog förutom Länsstyrelsen även Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU). De berättade om sina uppdrag och arbete de gjort i samband med nationalparksprojektet. Presentationerna från mötet hittar du under rubriken "Dokumentation från informationsmöten m.m." på nationalparksprojektets webbsida

Via länken här kan du även se en kort film om SGU:s arbete i Nämdöskärgården.
Till SGU:s film på Youtube

Vit och brun fågel (art Roskarl) ståendes på en klipphäll täckt av gul och grå lav. Foto källa: Ekologigruppen.

Foto: Ekologigruppen.

Förslag till fågelskyddsområden i Nämdöskärgården

Nu finns en sammanställning med de områden som föreslås bli fågelskyddsområden i den blivande nationalparken. Rapporten har sammanställts av Ekologigruppen.

Du hittar den på projektsidan på Länsstyrelsens webbplats under rubriken Rapporter och resultat från inventeringar. 
Till nationalparksprojektets webbsida

Tack för i år, vi ses nästa år!

Till dess önskar vi i nationalparksprojektet er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Skärgårdsö på vintern. Snötäckt mark, gulbrun vass, kala träd mot blågrå himmel och röd stuga med snöklätt tak. Foto: Länsstyrelsen..

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket | Avregistrera