Länsstyrelsen Stockholm

Nämdöskärgården, en blivande nationalpark - ovan och under ytan

Nyhetsbrev maj 2024

Framsida på ett rapportomslag och några undersidor utstickande under

Snart dags för remiss om förskrifter och skötselplan

I månadsskiftet maj-juni delas ett förslag till skötselplan och föreskrifter för den planerade nationalparken i Nämdöskärgården på remiss. Föreskrifterna innehåller vilka särskilda bestämmelser som föreslås gälla inom nationalparken. Skötselplanen är ett inriktningsdokument för förvaltningen av området. Tillsammans ska de bidra till att skyddet i nationalparken nås. Remissperioden pågår till och med den 15 oktober 2024. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Information om hur det görs och hur inkomna synpunkter hanteras liksom den fortsatta processen  kommer att finnas närmare beskrivet i samband med att remissen skickas ut. Den hittas då på Naturvårdsverkets webbplats och via projektsidan.

Öar, flader i ytterskärgård. Några segelbåtar. Bild från Lågskär- Hallskär.

Foto: Länsstyrelsen.

Digitalt möte om innehållet i remissen den 17 juni

Vad blir skillnaden om det blir en nationalpark jämfört med hur det är i naturreservaten i dag? Vid mötet går vi igenom innehållet i remissen: Förslagen till bestämmelser och analysen av vilka konsekvenser bestämmelserna får i området, förslaget till skötselplan för området inklusive den del som föreslås fortsätta vara naturreservat på Långviksskär. Mötet är ett tillfälle att ställa frågor om remissen direkt till projektgruppen för den planerade nationalparken.

Läs mer och anmäl dig till mötet den 17 juni

Vit färja med namnet Värmdö till sjöss.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos.Foto: Roland Magnusson/Mostphotos. 

Dialogmöte om remissen med Värmdö kommun den 24 juni

Den 24 juni håller Värmdö kommun i ett fysiskt dialogmöte på Nämdö för att tillsammans med närboende och lokala organisationer fånga in synpunkter på remissen att beakta i kommunens svar. Även andra intresserade kommuninvånare är välkomna att delta. Håll utkik efter mer information på kommunens webbplats och annons i Tidningen Skärgården.

Värmdö kommuns webbplats

Bildkollage med fyra bilder. Människor inne på en färja, utomhus i naturen i skärgårdsmiljö en mulen vårdag.

Gemensamt lärande, delade kunskaper och nya kontakter på träffarna om aktörssamverkan

Under våren genomfördes en testutbildning för att känna på vad en möjlig aktörssamverkan kring en framtida nationalpark kan innebära. Vid den första digitala träffen fick deltagarna lära sig mer om Sveriges nationalparker och om hur samverkan med nationalparker fungerar och vad det innebär att som besöksarrangör vara ambassadör för en nationalpark. De fick även en höra mer om arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Centrum för naturvägledning (CNV) utbildade i naturvägledning, vad det är och hur det kan användas. På fältdagen gjordes en rundresa med båt i den blivande nationalparken. Syftet var att ge deltagarna möjlighet att lära känna området och visa exempel på platser och miljöer som ligger till grund för de föreskrifter och skötselåtgärder som föreslås. Alla fick tillfälle att presentera sig och sin verksamhet och berätta vad de skulle vilja lyfta fram om området till sina framtida besökare.

På Rågskär fick deltagarna gruppvis under ledning av CNV ta med sig en fiktiv besökare runt ön. Besökaren representerade någon av de kategorier som identifierats som troliga besökare i en framtida nationalpark. Varje grupp fick besöka Rågskär med besökarens perspektiv – vad skulle denne se, göra, tycka, känna, vilja? Vad borde vi som förvaltar området göra för att möta besökarna? Länsstyrelsens naturbevakare gav med berättelser och anekdoter en inblick hur livet på Rågskär och Bullerö kunde te sig förr i tiden. På Bullerö fick deltagarna fördjupa kunskaperna om naturvägledning ytterligare, då framför allt med fokus på hur livet under ytan kan synliggöras.

Några citat från dagen:

”Det bästa har varit att få träffas och knyta kontakter”
”Att samlas och få göra detta tillsammans har varit det mest värdefulla”
”Vad tydligt det blir vad det tillför mycket för förståelsen när någon som har fördjupad kunskap berättar"
”Att få lyssna på historierna och de olika vinklar som olika aktörer kan tillföra, det vidgar förståelsen av vad man kan göra här”
"Med mer kunskap blir det värdefulla som finns i området än mer värdefullt" 

Annat på gång ...

  • Malin Lund, tar i höst över som Naturvårdsverkets biträdande projektledare i nationalparksprojektet.
  • Den 30 maj presenterar nationalparksprojektet kommande remiss om skötselplan och föreskrifter på Värmdö skärgårdsråd.
  • Vecka 34 gästar nationalparksprojektet i Nämdöskärgården återigen Sveriges nationalparkers instagramkonto med exempel på vad man kan se och uppleva i området. 

Mer information och kontakt

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för den regionala projektledningen i arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Du hittar mer information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm/namdoskargarden 

Du kan även nå oss som arbetar med nationalparksbildandet via e-post nationalparksbildning-namdoskargarden@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/stockholm
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Så behandlar vi dina personuppgifterDela utskicket | Avregistrera