Läs i webbläsare.
Dekorationsbild
 Nyhetsbrev från Vatteninformationssystem Sverige maj 2021

Samrådssynpunkter i VISS

Under vattenmyndigheternas samråd 1 november 2020 - 30 april 2021 har det varit möjligt att lämna synpunkter på bedömningar, åtgärdsförslag och miljökvalitetsnormer för enskilda vatten direkt i VISS. Vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat går nu igenom alla inlämnade synpunkter.

 Följ det fortsatta arbetet på vattenmyndigheternas webbplats.

 

Krånglar kartan? Byt webbläsare

Internet Explorer fungerar inte till webbGIS som till exempel vattenkartan i VISS. Använd en annan webbläsare, exempelvis Microsoft Edge eller Google Chrome.

Internet Explorer och WebbGIS

 
 VISS 2.0

Arbetet med VISS 2.0 har startat

 

 För 15 år sedan började jag och några kollegor att skissa på en databas som skulle kunna hantera information om något som kallades vattenförekomster, ett konstigt begrepp på den tiden.

Systemet växte successivt som ett stöd och en central nod för all information kopplad till vattenförvaltning, till nytta för många. Att så många skulle bli beroende av detta system i sitt dagliga arbete hade vi aldrig kunnat drömma om då.

Allt sedan vi började bygga systemet har det kommit önskemål om att informationen ska vara enkel att förstå och hantera. Den ska vara uppdaterad och det ska vara lätt att länka över till andra system. Dessa utmaningar har VISS centrum kämpat med i alla år.

Porträttfoto på  Niklas Holmgren

Det är dags att ta nästa stora steg in i framtiden: Projektet VISS 2.0 riggades under hösten 2020 och nu har vi startat!

Det går inte att sticka under stol med att VISS 2.0 är en enorm utmaning. VISS innehåller stora datamängder om tusentals vattenförekomster. Att veta exakt vad du behöver och hur du vill ha det presenterat är inte helt lätt. Det är ett fantastiskt spännande arbete att ta VISS in i framtiden och jag är så glad för den projektorganisation som har skapats. Vi börjar nu med att ta in användarbehoven. Med hjälp av alla goda tankar och idéer ser vi fram emot att lansera VISS 2.0 under 2023! 

Niklas Holmgren, projektägare VISS 2.0

 
Två porträttfoton i collage. Jessica Wanneman till vänster, Margareta Setterberg till höger.

"Användarvänlighet högsta prio"

Jessica Wanneman och Margareta Setterberg är projektledare i arbetet med VISS 2.0. Jessica samordnar IT-resurser och ansvarar för att leda utvecklingsarbetet mot färdig tjänst. Margareta bevakar verksamhetens många frågor, till exempel hur vattenförekomstindelning och data från andra system ska hanteras. Det är också hon som håller koll på budget och tidplan.

– Vi har ett mycket kompetent team i projektet där varje person har sin spetskompetens och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Vi är måna om att lyssna på allas idéer - då kan vi gemensamt skapa nya tankesätt i projektet, berättar Margareta.

Både Margareta och Jessica ser med spänning fram emot arbetet med VISS 2.0. De stora utmaningarna ligger i dataomfånget och komplexiteten.

– Det gör att man alltid utmanas i sin yrkesroll. Ofta finns inget facit, utan projektgruppen måste hitta nya lösningar. Vi lägger mycket krut på att ha en så bra dialog möjligt. Tillit och proaktivitet i en föränderlig omvärld präglar projektet, säger Jessica.

Medlemmarna i projektgruppen består av objekts- och GIS-pecialister från VISS, kravanalytiker och specialister på User Experience, IT-arkitektur och IT-lösningar. Det praktiska arbetet består just nu av att förstå behovet hos de primära målgrupperna: handläggare på vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. 

– Användarvänligheten är högsta prio, säger Margareta.

Enligt den preliminära tidplanen ska kodningen börja under nästa år. VISS 2.0 ska vara i drift 2023. 

 

Experterna som ser behoven 

Mickael Rogell och Johanna Karlsson är experter på UX (User Experience), kravhantering och kravanalys och jobbar i projekt VISS 2.0. Under vårvintern har de förberett en behovsinventering där den första fasen precis har startat. Den pågår under 2021. Mickael och Johanna kommer att ha dialog med utvalda personer från de primära målgrupperna: handläggare på vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat. De utför observationer och intervjuer för att få en bättre förståelse för de olika målgruppernas behov. För att få in synpunkter från ett större antal kommer de också att skicka ut enkäter till flera användare av VISS, så kanske kommer just du att höra av dem. Här berättar Mickael och Johanna själva om sina roller i projektet:

Mickael Rogell

Min spetskompetens ligger främst inom kravhantering och UX. Den används specifikt när projektet befinner sig i verifieringsfasen, alltså där man stämmer av behovsinsamlingen man har utfört via exempelvis observationer och intervjuer.

I detta steg brukar jag visualisera och jobba mycket med rapid-prototyping. Det vill säga att man visar en prototyp för användaren som är baserad på deras behov.

Det är ett steg jag tycker är otroligt spännande och mycket givande, både för mig själv men framför allt för projektets fortsatta väg framåt!

Porträttfoto på Mickael Rogell

Just nu jobbar jag och Johanna med behovsinventering på en övergripande nivå för att skapa en helhetsbild. Vi fångar in behov som användarna tycker är bra, dåliga eller saknar i dagens VISS. Vi lyssnar också på deras önskemål till VISS 2.0.

Vilket är ditt intryck av nuvarande VISS?

Ett system med en fantastiskt potential. Men det är i behov av en uppfräschning, utformat och framtaget efter användarnas behov och krav.

Nämn ett begrepp som du aldrig hört innan du började jobba med VISS 2.0

"Akvatisk kontakt". Skulle kunna nämna en rad ord… det är många nya begrepp som man får lära sig under detta projekt! Spännande!

 

Johanna Karlsson

Jag är specialist inom UX. I min roll som UX-designer och kravanalytiker utgår jag mycket från användarnas perspektiv. Jag strävar efter att användarna ska få en så positiv upplevelse som möjligt av systemet. Under behovsinventeringen för VISS 2.0 är det jätteviktigt att vi verkligen tar reda på användarnas egentliga behov och att vi förstår varför de har ett visst behov.

Med många års erfarenhet inom UX och krav vet jag att ett behov ofta beror på ett annat grundproblem än vad det först ser ut som. Dessa problem eller behov är jätteviktiga att fånga upp för att det ska bli ett system som användarna verkligen kan ha nytta av.

Porträttfoto på Johanna Andersson

Med min tekniska bakgrund som civilingenjör och före detta systemutvecklare har jag även en grundförståelse för vad som är möjligt rent tekniskt, vilket också brukar vara till nytta i mitt arbete. Jag har även jobbat flera år som testare, vilket också givit mig en ökad förståelse för vad som är viktigt för en användare rent generellt.

Nu inledningsvis, innan vi går in på djupet, försöker jag och Mickael få en bild av användarnas behov på en inte alltför detaljerad nivå. Att först titta på behoven på en övergripande nivå ger oss en bra helhetsbild och underlättar för oss att tänka nytt, när en ny lösning ska tas fram. Vi vill undvika att fastna i gamla fotspår som riskerar att resultera i en nästan likadan version som dagens VISS. Nu när VISS ska byggas om från grunden ska vi ta tillvara på möjligheten att faktiskt kunna utveckla något helt nytt. VISS 2.0 ska vara en genomtänkt helhetslösning där användarnas behov står i fokus. En väldigt rolig utmaning!

Vår ambition är att utveckla ett system som effektiviserar och underlättar användarnas arbetsvardag så mycket som möjligt.

Vilket är ditt intryck av nuvarande VISS?

Det är ett väldigt komplext system med mycket information. Det märks tydligt att systemet byggts på i omgångar. Det har blivit onödigt krångligt och systemet är inte byggt för de stora datamängder som numera hanteras i det. Detta är ett väldigt vanligt problem hos system som varit med ett tag. VISS har stor potential och jag tycker det är jätteroligt och spännande att få vara en del i resan till VISS 2.0.

Nämn ett ord som du aldrig hört innan du började jobba med VISS 2.0

”Terrestra” som i ”Grundvattenberoende terrestra ekosystem”

 

Kontakt

För frågor om VISS viss_support@lansstyrelsen.se

För frågor om VISS 2.0 viss2.jonkoping@lansstyrelsen.se

Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet?
kontakta sara.ejvegard@lansstyrelsen.se

*|data:head|*
VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Vill du inte ha fler nyhetsbrev? Avprenumerera här.