Hvis du ikke kan lese denne e-posten, klikk her

Funka


Oppdatert nr 10 - 2020
 

Aktuelt fra Funka
En julklapp. Illustrasjon

Funkas julegaver: bra for deg som har penger igjen i årets budsjett!

Er du i gang med planleggingen for 2021 eller har du fortsatt noe igjen i årets budsjett? Da bør du rette blikket mot Funkas populære tjenester og produkter innen universell utforming. Vi har valgt å fokusere på julegaver som vi vet at mange av våre kunder er spesielt interessert i. Sørg for at dine grensesnitt fungerer for alle, uansett funksjonsvariasjon.

Funkas Tilgjengelighetsdager 2020 logo

Universell utforming på avstand

Mye av poenget med konferanser og møter, er jo det å møtes. Programpunkter i all ære, men de mest interessante samtalene oppstår vanligvis i kaffepausen. Hvordan fungerer dette, når fokuset er å holde avstand fra hverandre?

En figur i midten, omgitt av en rekke tanker og ideer. Illustrasjon

En uke med fokus på funksjonsnedsettelser

På denne tiden av året møtes de fleste som jobber med spørsmål rundt funksjonsnedsettelser, for å feire den internasjonale dagen for funksjonshemmede. I år ble det virtuelle møter, men med et like spennende program som alltid.

Flera hus. Illustrasjon

Universell utforming i Smarte byer

Smarte byer, eller Smart Cities, som det også kalles, er et konsept som omfavner alle typer digitalisering og smartteknologi. Men for at det skal fungere for alle, må det ikke bare være smart, men også universelt utformet. Vi bidrar til det i et forskningsprosjekt finansiert av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Tekst og video. Illustrasjon

Teksting av video - hva skjer?

Hvordan vil kravene på teksting i EUs webdirektiv påvirke videoproduksjonen? Det har Funka undersøkt sammen med Hörselskadades Riksförbund i Sverige (tilsvarende Hørselshemmedes Landsforbund i Norge). Nå publiserer vi resultatene.

Et forstørrelsesglass som fokuserer på tekst og bilde. Illustrasjon

Tekst i bilde - Universell utforming i sosiale medier

Skal du bruke tekst i bildet, så pass på at teksten er lesbar, både visuelt og teknisk. På den måten følger du loven og du sørger for at det fungerer for alle.

Tre sporsmål
Jan Lundin. Foto

Tre spørsmål til Jan Lundin, daglig leder hos Funka

Påvirker de skjerpede lovkravene på universell utforming Funkas marked i noen grad?

Ja, endringene i markedet er store. Ettersom innlemmelsen av EUS webdirektiv nærmer seg, har også etterspørselen etter våre EU-tilpassede produkter økt enormt, både fra offentlig og privat sektor. Og organisasjoner som tidligere ikke har hatt krav på seg, trenger nå mye støtte. Vi ser at stadig flere IT-selskaper sertifiserer seg, noe som bidrar til at det blir mange flere aktører på området. Det i seg selv bidrar til å drive markedet fremover. Våre kunder får stadig mer kompetanse på tilgjengelighetsområdet. Dette gjør at de stiller høyere krav til sine leverandører, som på sikt vil føre til skjerpede kompetansekrav generelt på området universell utforming.

Hvordan ser du på den teknologiske utviklingen på området universell utforming?

Vi jobber fokusert med å automatisere og digitalisere vår spisskompetanse på områdene analyse, eksperthjelp og kurs. Vi vet at vi kan gi kundene våre enda bedre hjelp gjennom mer automatiserte tjenester og verktøy. Ved hjelp av maskinlæring, kan vi bearbeide og finslipe 20 års erfaring, til effektive tjenester som kommer våre kunder til gode.

Hva tenker du om fremtiden, hvordan vil Funka se ut i 2025?

Funka var relevante allerede for 20 år siden da vi ble grunnlagt. Vi har vært med på å drive utviklingen og de nye kravene til hva det er i dag. Vi ser at vi kommer til å bli enda mer relevante i tiden fremover, etter hvert som mer og mer digitaliseres og nye krav innføres. Stadig flere markeder og sektorer etterspør vår kompetanse. Innen 2025 vil vi kunne tilby våre kunder enda flere tjenester, både i og utenfor EU.

Andre nyheter
En robot. Foto

Robot skal hjelpe elever med autisme (på engelsk)

Forskere ved University of the West of England, Storbritannia, undersøker hvordan sosialt intelligente roboter kan brukes i skolen for å hjelpe elever med autisme.

En blind person som bruker en smartphone. Foto

Nytt punktskrifttastatur for Android (på engelsk)

Google har lansert et punktskrifttastatur for Android. Målsettingen er at Android-operativsystemet (OS) skal bli mer tilgjengelig for synshemmede.

Skjermdump fra PS4-spillet, The Last of Us Part 2

Alle tilgjengelighetsalternativer (på engelsk)

The Last of Us Part 2, er et av de mest universelt utformede spillene på markedet. De mange tilgjengelighetsfunksjonene, lar brukeren skreddersy spillopplevelsen i action-spillet etter egne evner og forutsettinger.


For å avbestille nyhetsbrevet, klikk her

Denne mailen sendes med IdRelay