Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - maj 2021

Pauline Snoeijs Leijonmalm vid Nordpolen. Foto: Peter Sylvander

Leder Odenexpedition till Norra ishavet

Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marin ekologi vid Stockholms universitet, står inför sin fjärde forskningsexpedition med isbrytaren Oden där hon kommer ha rollen som Chief Scientist. Den 25 juli ger sig isbrytaren Oden av för att fullfölja den svenska delen av det internationella forskningsprogrammet Synoptic Arctic Survey i Norra ishavet.

Läs mer på polar.se

KONFERENS

Aula Magna, Stockholms universitet

Polarforum 2021 hålls i Aula Magna. Foto: Stockholms universitet

Polarforum 17/11, 2021 – Save the date!

Nästa Polarforum hålls vid Stockholms universitet den 17 november 2021. 

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden – men alla som är intresserade är naturligtvis välkomna att delta! Årets program kommer till exempel innehålla information om vad som är på gång inom Polarforskningssekretariatet, föredrag om aktuella expeditioner och annan spännande polarforskning. Mer information kommer!

LEDIGA JOBB

Forskningsfartyget Svea. Foto: Hans C Nilsson

Två IT-fartygstekniker till forskningfartyget R/V Svea med möjlighet att arbeta på isbrytaren Oden

Nu söker Sveriges lantbruksuniversitet två IT-fartygstekniker till forskningsfartyget R/V Svea. Tjänsterna ger också möjlighet att vissa år delta vid Polarforskningssekretariatets expeditioner med I/B Oden.

Läs mer på Lediga tjänster på SLU 

KONSTNÄRSPROGRAMMET

Galleriterrassen, Prins Eugens Valdemarsudde. Foto: Sofia Vallgren

Expedition Konst

30 oktober 2021 – 27 februari 2022

I samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde arrangerar Polarforskningssekretariatet en konstutställning som kompletteras av ett rikt och intresseväckande program med föredrag, samtal och konserter.

Åtta framstående samtidskonstnärer, Lars Lerin, Dascha Esselius, Bigert & Bergström, Svenerik Jakobsson, Hanna Ljungh, Josef Bull, Sigrid Sandström och Johan Petterson, medverkar i denna experimentella och innovativa utställning kopplad till Polarforskningssekretariatets konstprogram och vistelser på Arktis och Antarktis. Utställningen belyser intressanta frågeställningar i skärningspunkten mellan konst och vetenskap och presenteras i form av måleri, grafik, fotografier, skulpturala objekt, ljusinstallationer och filmiska verk.

UTLYSNINGAR

Forska på R/V Svea

Nu finns det möjlighet att genomföra projekt på forskningsfartyget Svea den 25–29 oktober. Sök senast 2021-06-13.

Lär mer här!

Stipendier för forskare tidigt i karriären

Fyra Antarktisorganisationer utlyser stipendier för forskare tidigt i karriären.

Organisationerna samarbetar för att locka till sig begåvade yngre forskare, forskare, ingenjörer, miljöchefer och andra yrkesgrupper. Syftet är att stärka det internationella forskningssamarbetet inom områden som klimat, biologisk mångfald, humaniora och astrofysik. 

Utlysningar inom Formas

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle. Ansök senast 2021-05-27.

Grön omställning och arbetsliv. Ansök senast 2021-06-15.

Blå innovation – Förberedande projekt 2021. Ansök senast 2021-09-01.

ENGLISH VERSION

Leads Expedition to the Arctic Ocean with I/B Oden

Pauline Snoeijs Leijonmalm, Professor of Marine Ecology at Stockholm University, will go on her fourth research expedition with the icebreaker Oden, where she will have the role of Chief Scientist. On July 25, the icebreaker Oden will depart to complete the Swedish part of the international research program Synoptic Arctic Survey in the Arctic Ocean.

Read more about the expedition at polar.se

 

Expedition Art

October 30, 2021 – February 27, 2022

In collaboration with Prince Eugens Waldemarsudde, the Swedish Polar Research Secretariat arranges an art exhibition that is complemented by a rich and interesting program with lectures, talks and concerts.

Eight prominent contemporary artists: Lars Lerin, Dascha Esselius, Bigert & Bergström, Svenerik Jakobsson, Hanna Ljungh, Josef Bull, Sigrid Sandström and Johan Petterson, participate in this experimental and innovative exhibition linked to the Swedish Polar Research Secretariat's expeditions to the Arctic and Antarctic where artists have participated. The exhibition highlights interesting issues at the intersection of art and science and is presented in the form of paintings, graphics, photographs, sculptural objects, light installations, and cinematic works.

 

Unique opportunity – free research on R/V Svea!

SLU now offers researchers in Sweden the chance to carry out projects with R/V Svea during an expedition from 25 - 29 October 2021.

Read more at slu.se

 

Scholarship opportunities for early-career researchers

Four Antarctic organisations have announced opportunities for early-career professionals.

The organisations have been working together for many years to support talented early-career researchers, scientists, engineers, environmental managers, and other professionals to strengthen international capacity and cooperation in fields such as climate, biodiversity, conservation, humanities and astrophysics research by way of an annual funding opportunity. The aim is to strengthen international research collaboration in areas such as climate, biodiversity, humanities and astrophysics.

 

Calls within Formas

From research to application for a sustainable society. Apply no later than 2021-05-27.

The Green Transition and Working Life. Apply no later than 2021-06-15.

Blue Innovation – Preparatory Projects 2021. Apply no later than 2021-09-01. 

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på Twitter

I sekretariatets Twitterflöde finns snabba och korta uppdateringar om vad som händer i polarvärlden. Följ oss och retweeta gärna!
@polarforskning

 

polarnytt@polar.se    polar.se